Prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie v systéme iOS 14.5

Prečítajte si, ako funguje prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie na iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max.

Prekalibrovanie v systéme iOS 14.5 a novšom

Systém iOS 14.5 obsahuje aktualizáciu, v rámci ktorej systém hlásenia zdravia batérie na iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max prekalibruje maximálnu kapacitu batérie* a maximálny výkon zariadenia. Vyrieši sa tým nepresný odhad zdravia batérie, ktorý sa zobrazuje niektorým používateľom. Medzi príznaky tejto chyby patrí neočakávané vyčerpanie batérie alebo v niektorých vzácnych prípadoch aj zníženie maximálneho výkonu zariadenia. Nepresné hlásenie zdravia batérie v skutočnosti neodráža žiadny problém so zdravím batérie.

Kým sa systém hlásenia zdravia batérie prekalibruje, bude sa vám v menu Nastavenia > Batéria > Zdravie batérie zobrazovať správa. Prekalibrovanie maximálnej kapacity batérie a maximálneho výkonu zariadenia prebieha počas bežných nabíjacích cyklov a celý proces môže trvať niekoľko týždňov. Zobrazovaná percentuálna hodnota maximálnej kapacity sa počas prekalibrovania nezmení. Môže sa aktualizovať maximálny výkon zariadenia, ale väčšina používateľov si to pravdepodobne nevšimne. Ak sa vám predtým zobrazovala správa o veľmi zlom stave batérie, po aktualizovaní na systém iOS 14.5 zmizne. 

Po dokončení prekalibrovania sa aktualizuje percentuálna hodnota maximálnej kapacity a maximálny výkon zariadenia. Správa o prekalibrovaní sa prestane zobrazovať. Podľa toho spoznáte, že proces sa dokončil. 

Ak sa po prekalibrovaní systému hlásenia zdravia batérie zistí, že batéria je vo veľmi zlom stave, zobrazí sa vám správa o servise batérie.  

V malom množstve prípadov nemusí byť prekalibrovanie úspešné a zobrazí sa nová správa o servise batérie. V takom prípade vám autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple môže batériu zdarma vymeniť, čím obnoví jej plný výkon a kapacitu. Neznamená to, že došlo k problému s bezpečnosťou, takže batériu môžete aj naďalej používať.

* Maximálna kapacita batérie sa určuje pomocou skupiny algoritmov a meraní pri používaní zariadenia. Postupom času sa tieto algoritmy môžu aktualizovať tak, aby dokázali čo najlepšie odhadnúť maximálnu kapacitu batérie.

Správy o prekalibrovaní batérie

Po aktualizovaní iPhonu 11, iPhonu 11 Pro alebo iPhonu 11 Pro Max na systém iOS 14.5 sa vám môže v menu Nastavenia > Batéria > Zdravie batérie zobraziť jedna z nasledujúcich správ.

 

Prebieha prekalibrovanie batérie

Ak sa vám zobrazí nasledujúca správa, znamená to, že na iPhone prebieha prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie.

Systém hlásenia zdravia batérie vykonáva prekalibrovanie maximálnej kapacity a maximálneho výkonu zariadenia. Tento proces môže trvať niekoľko týždňov. Viac informácií...

Prekalibrovanie maximálnej kapacity a maximálneho výkonu zariadenia bude prebiehať postupne počas bežných nabíjacích cyklov. Ak bude tento proces úspešný, správa o prekalibrovaní zmizne a percentuálna hodnota maximálnej kapacity sa aktualizuje.

 

Nie je možné odporučiť servis

Ak sa vám zobrazí nasledujúca správa, znamená to, že na iPhone prebieha prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie. Počas tohto procesu nemôže iPhone odporučiť servis batérie.

Systém hlásenia zdravia batérie vykonáva prekalibrovanie maximálnej kapacity a maximálneho výkonu zariadenia. Tento proces môže trvať niekoľko týždňov. Momentálne nie je možné odporučiť servis. Viac informácií...

Ak sa vám predtým zobrazovala správa o veľmi zlom stave batérie, po aktualizovaní na systém iOS 14.5 zmizne. Prekalibrovanie maximálnej kapacity a maximálneho výkonu zariadenia bude prebiehať postupne počas bežných nabíjacích cyklov. Ak bude tento proces úspešný, správa o prekalibrovaní zmizne a percentuálna hodnota maximálnej kapacity sa aktualizuje.

 

Prekalibrovanie bolo neúspešné

 Ak sa vám zobrazí nasledujúca správa, znamená to, že prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie sa nepodarilo.

Prekalibrovanie systému hlásenia zdravia batérie bolo neúspešné. Batériu vám môže zdarma vymeniť poskytovateľ servisu autorizovaný spoločnosťou Apple, čím obnoví jej plný výkon a kapacitu. Viac informácií o možnostiach servisu...

Toto hlásenie neznamená, že došlo k problému s bezpečnosťou. Batériu možno naďalej používať. Je však možné, že problémy s batériou a výkonom budú výraznejšie. Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vám môže batériu bezplatne vymeniť, čím obnoví jej plný výkon a kapacitu. Prečítajte si viac o získaní servisu batérie.

Servis batérie

Keďže aktuálne hlásenia zdravia batérie môžu byť nepresné, pred kontaktovaním autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple vám odporúčame počkať, kým sa proces prekalibrovania nedokončí. Ak sa na vaše zariadenie vzťahuje záruka, program AppleCare+ alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, dočasne sa vám predĺži záručné krytie servisu batérie s týmto problémom tak, aby krylo aj celé obdobie prekalibrovania. Ak váš iPhone 11, iPhone 11 Pro alebo iPhone 11 Pro Max odporúča po prekalibrovaní servis batérie, kontaktujte podporu spoločnosti Apple a informujte sa o možnostiach servisu. Ak váš iPhone 11, iPhone 11 Pro alebo iPhone 11 Pro Max vykazuje akékoľvek poškodenie, ktoré znemožňuje dokončenie opravy (má napríklad prasknutý displej), najskôr je potrebné vyriešiť daný problém. V niektorých prípadoch môže byť takáto ďalšia oprava spoplatnená.

Podporu spoločnosti Apple môžete kontaktovať aj v prípade, že ste v minulosti zaplatili za mimozáručný servis batérie iPhonu 11, iPhonu 11 Pro alebo iPhonu 11 Pro Max po tom, ako sa vám zobrazilo upozornenie na veľmi zlý stav batérie alebo ste narazili na neočakávané správanie batérie.

Viac informácií

Viac o výkone iPhonu a jeho súvislosti s batériou nájdete v článku Vplyv batérie na výkon iPhonu.

Dátum zverejnenia: