Viac o app clipoch

Prečítajte si, ako aktivovať app clipy, aké informácie sa od vás pri používaní app clipov zhromažďujú a ako spravovať app clipy v zariadení.

App clipy

App clipy sú malé časti apiek, ktoré umožňujú rýchlo vykonať určitú úlohu bez toho, aby ste si museli sťahovať celú apku. App clipy možno aktivovať niekoľkými spôsobmi, napríklad naskenovaním kódu app clipu, klepnutím na NFC tag app clipu, použitím odkazu na app clip vloženého do správy iMessage alebo spustením app clipu z dynamického bannera v Safari. App clipy vám môže navrhovať aj Siri alebo apka Apple Mapy.

Keď app clip spustíte, vaše zariadenie odošle spoločnosti Apple informácie o tom, ktorý app clip sa má načítať a stiahnuť do zariadenia. Tieto informácie neodhaľujú, ktorý konkrétny odkaz, tag alebo kód ste na spustenie app clipu použili. Zariadenia používateľov, ktorí majú aktivované zdieľanie analytických údajov so spoločnosťou Apple, posielajú aj obmedzený výber ďalších informácií o používaní app clipov, čo nám pomáha zlepšovať app clipy a ďalšie produkty alebo služby spoločnosti Apple. Tieto informácie sa však nedajú použiť na identifikáciu konkrétnych osôb.

Vývojári app clipov o vás môžu prostredníctvom app clipov nezávisle zhromažďovať ďalšie informácie, a pokiaľ z app clipu prejdete na plnú verziu apky, tieto údaje sa prenesú aj do príslušnej apky. Viac o tom, ako daný vývojár zaobchádza s vašimi údajmi, sa dozviete na stránke plnej verzie apky v App Store a v zásadách ochrany osobných údajov daného vývojára.

Potvrdzovanie polohy

Keď aktivujete app clip cez NFC tag alebo QR kód, app clip vás môže požiadať o potvrdenie vašej polohy. Potvrdenie polohy pomáha vývojárovi zistiť, či NFC tag alebo QR kód nebol presunutý zo zamýšľaného miesta inam. Keď app clipu povolíte potvrdenie polohy, vaše zariadenie odošle cez app clip informáciu „áno“ alebo „nie“, ktorá označuje, či sa vaše zariadenie nachádza v blízkosti miesta vybraného vývojárom app clipu. Pri potvrdzovaní polohy nezistí app clip vašu presnú polohu. 

Keď vás nejaký app clip prvýkrát požiada o potvrdenie polohy, zobrazí sa vám otázka, či chcete rovnakú voľbu použiť aj pre všetky ostatné app clipy. Výberom možnosti Povoliť pre všetky app clipy alebo Nepovoliť nastavíte rovnakú voľbu pre všetky ostatné app clipy a výzva na potvrdenie polohy sa vám už nebude zobrazovať. Ak sa rozhodnete potvrdiť polohu len pre daný klip (Povoliť raz), budú sa vám nabudúce zobrazovať aj ďalšie žiadosti app clipov o potvrdenie polohy. Nastavené možnosti môžete zmeniť na karte app clipu, ktorá sa zobrazí pri prvom spustení app clipu. Potvrdzovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť aj v Nastaveniach: prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > App clipy a zmeňte nastavenie možnosti Potvrdiť polohu. 

Ak app clip potrebuje na svoje fungovanie prístup k údajom o polohe vášho zariadenia, vývojár vás môže samostatne požiadať o prístup k lokalizačným službám. Ak prístup udelíte, bude platiť len jeden deň a len pri aktívnom používaní app clipu. 

Hlásenia

App clipy vám môžu posielať hlásenia až po dobu ôsmich hodín od okamihu, keď daný app clip v zariadení spustíte. Túto funkciu môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť priamo na karte app clipu. Pre všetky app clipy môžete toto nastavenie zmeniť v menu Nastavenia > Hlásenia > App clipy.

Správa app clipov

Ak chcete app clipy úplne vypnúť, prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Obmedzenia obsahu, klepnite na App clipy a vyberte možnosť Nepovoliť. Keď vyberiete možnosť Nepovoliť, vymažú sa všetky app clipy, ktoré máte v zariadení.

Zdieľanie s tretími stranami

V prípade používateľov, ktorí majú aktivované zdieľanie analytických údajov s inými vývojármi, posiela spoločnosť Apple vývojárom časť analytických údajov, ktorá je pre vývojárov daného app clipu relevantná. Takéto analytické a štatistické údaje sú agregované alebo majú podobu, v ktorej sa nedajú použiť na vašu osobnú identifikáciu. Spoločnosť Apple tieto údaje zdieľa s externými vývojármi na to, aby im pomáhala zlepšovať ich app clipy, apky, produkty a služby určené na používanie s produktmi Apple.

Zdieľanie informácií o zlyhaniach a štatistických údajov o vašom používaní app clipov s vývojármi tretích strán môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Súkromie > Analytika a vylepšovanie > Zdieľať s vývojármi apiek. 

Uchovávanie údajov

Údaje spojené s app clipmi sa zo zariadenia vymažú po 10 dňoch nepoužívania. Ak ste sa do app clipu prihlásili pomocou funkcie Prihlásenie cez Apple, vymažú sa po 30 dňoch nepoužívania. App clipy sa zo zariadenia automaticky vymažú po 30 dňoch nepoužívania.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: