Xsan v systémoch macOS Server 5.11.1 a macOS Server 5.12

Vďaka nástrojom na správu súborového systému Xsan prostredníctvom príkazového riadka, ktoré sú vstavané v systéme macOS Big Sur a novších, už na vytváranie a správu úložných sietí Xsan nepotrebujete systém macOS Server. 

Ak chcete vytvoriť a spravovať úložné siete Xsan, môžete použiť nástroj príkazového riadka xsanctl vstavaný v systéme macOS Big Sur a novších. Podporuje najnovšie funkcie súborového systému Xsan a je kompatibilný so súborovým systémom Quantum StorNext 7. Ak chcete získať ďalšie informácie o tomto nástroji, zadajte v Termináli príkaz man xsanctl.

V nových inštaláciách systému macOS Server 5.11.1 je konfiguračné rozhranie súborového systému Xsan skryté, pri inštaláciách upgradov však naďalej funguje normálne.

Konfiguračné rozhranie súborového systému Xsan bolo zo systému macOS Server 5.12 odstránené. Ďalšie informácie o migrácii na nové nástroje nájdete v dokumente Xsan Management Guide (Sprievodca správou súborového systému Xsan) vo formáte PDF.

Dátum zverejnenia: