Prispôsobenie výslovnosti funkcie VoiceOver na iPhone alebo iPade

Prečítajte si, ako zmeniť spôsob, akým funkcia VoiceOver vyslovuje určité slová alebo frázy, napríklad vaše meno, mesto a ďalšie. 

Pridanie výslovnosti

 1. V menu Nastavenia prejdite na Prístupnosť > VoiceOver > Reč > Výslovnosť.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať .
 3. Do poľa Fráza zadajte slovo alebo frázu, ktorú chcete prispôsobiť.
  Obrazovka iPhonu so slovom SIM v poli Fráza a výslovnosťou slova SIM v poli Náhrada.
 4. V poli Náhrada môžete:
  • Zadať požadovanú výslovnosť frázy.
  • Prípadne klepnite na tlačidlo Nadiktovať náhradu  a vyslovte požadovanú výslovnosť frázy.* Klepnutím na jednotlivé návrhy ich prehrajte. Vyberte návrh, ktorý chcete použiť, a klepnite na Hotovo.
 5. Vyberte jazyky, pre ktoré bude táto výslovnosť platiť, hlas, ktorým sa bude prehrávať, či sa majú v slove ignorovať veľké písmená a v ktorých apkách sa táto výslovnosť bude používať. 
 6. Klepnutím na Prehrať prehrajte výslovnosť. Nakoniec klepnite na Späť, čím výslovnosť uložíte. 

* Ak chcete používať funkciu Nadiktovať náhradu, v menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica zapnite možnosť Zapnúť Diktovanie.

 

Vymazanie výslovnosti

 1. V menu Nastavenia prejdite na Prístupnosť > VoiceOver > Reč > Výslovnosť.
 2. Klepnite na Upraviť.
 3.  Klepnite na tlačidlo Vymazať  vedľa výslovnosti, ktorú chcete vymazať, a klepnite na Vymazať.
Dátum zverejnenia: