Pozastavenie prehrávania, preskočenie skladby a úprava hlasitosti pomocou slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Pomocou slúchadiel AirPods môžete počúvať hudbu, telefonovať, používať Siri a vychutnávať si množstvo ďalších funkcií.

Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods Pro (2. generácia)

   

stlačením dotykového ovládacieho prvku spustíte a pozastavíte prehrávanie audia

Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie audia, stlačte dotykový ovládací prvok na stopke slúchadla AirPod. Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.

dvojitým stlačením dotykového ovládacieho prvku preskočíte na ďalšiu skladbu

Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, dvakrát stlačte dotykový ovládací prvok.

trojitým stlačením dotykového ovládacieho prvku preskočíte na predchádzajúcu skladbu

Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu, trikrát stlačte dotykový ovládací prvok.

potiahnutím prstom nahor alebo nadol na stopke ktoréhokoľvek zo slúchadiel AirPods zvýšite alebo znížite hlasitosť

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, položte palec na stopku ktoréhokoľvek zo slúchadiel AirPods a ukazovákom potiahnite po dotykovom ovládacom prvku nahor alebo nadol.

Používanie funkcie Siri so slúchadlami AirPods Pro (2. generácia)

So slúchadlami AirPods môžete používať funkciu Siri, ktorá vám bude odpovedať na otázky a umožní vám telefonovať. Okrem toho vie Siri aj ovládať hudbu a zistiť stav slúchadiel AirPods. Ak chcete nastaviť slúchadlo AirPod Pro tak, aby ste mohli používať Siri, stlačte a podržte dotykový ovládací prvok.

Používanie aktívnej redukcie šumu a režimu transparentného posluchu slúchadiel AirPods Pro (2. generácia)

Slúchadlá AirPods Pro vám umožňujú nastaviť, do akej miery budete počuť okolité zvuky. Stlačením a podržaním dotykového ovládacieho prvku môžete prepínať medzi aktívnou redukciou hluku a režimom transparentného posluchu. Môžete vybrať režimy, medzi ktorými bude akcia stlačenia a podržania prepínať:

 1. So slúchadlami AirPods v ušiach a pripojenými k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch prejdite na Nastavenia > Bluetooth. Môžete prejsť aj na Nastavenia > [slúchadlá AirPods].
 2. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa slúchadiel AirPods.
 3. Klepnite na Potláčanie hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté.

 

Snímač tlaku na slúchadlách AirPods 

Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods Pro (1. alebo 2. generácia) alebo AirPods (3. generácia)

 • Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie audia, stlačte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod. Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.
 • Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, stlačte snímač tlaku dvakrát.
 • Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu, stlačte snímač tlaku trikrát.
 • Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, vyslovte „hej, Siri“ a potom napríklad „zvýš hlasitosť“ alebo „zníž hlasitosť“. Alebo potiahnite posuvník hlasitosti v apke, v ktorej počúvate zvuk, na zamknutej obrazovke alebo v ovládacom centre. Môžete tiež otvoriť obrazovku Práve hrá na hodinkách Apple Watch a zvýšiť alebo znížiť hlasitosť slúchadiel AirPods Pro alebo AirPods (3. generácia) otáčaním korunky Digital Crown.

Používanie funkcie Siri so slúchadlami AirPods Pro (1. alebo 2. generácia) alebo AirPods (3. generácia)

So slúchadlami AirPods môžete používať funkciu Siri, ktorá vám bude odpovedať na otázky a umožní vám telefonovať. Okrem toho vie Siri aj ovládať hudbu a zistiť stav slúchadiel AirPods. Ak chcete nastaviť slúchadlo AirPod Pro tak, aby ste mohli používať Siri, stlačte a podržte snímač tlaku.

Používanie aktívnej redukcie šumu a režimu transparentného posluchu slúchadiel AirPods Pro (1. alebo 2. generácia)

Slúchadlá AirPods Pro vám umožňujú nastaviť, do akej miery budete počuť okolité zvuky. Podržaním snímača tlaku môžete prepínať medzi aktívnou redukciou hluku a režimom transparentného posluchu. Môžete vybrať režimy, medzi ktorými bude akcia stlačenia a podržania prepínať:

 1. So slúchadlami AirPods v ušiach a pripojenými k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch prejdite na Nastavenia > Bluetooth. Môžete prejsť aj na Nastavenia > [slúchadlá AirPods].
 2. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa slúchadiel AirPods.
 3. Klepnite na Potláčanie hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté.

Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods (1. alebo 2. generácia)

Na slúchadlách AirPods môžete ovládať prehrávanie zvukového obsahu pomocou Siri.

Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods (2. generácia)

 • Ak chcete aktivovať Siri, vyslovte „hej, Siri“.
 • Ak chcete prehrávať audio alebo preskočiť na ďalšiu skladbu, dvakrát klepnite na slúchadlo AirPod.

Gesto klepnutia na slúchadlo AirPod 

Ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods (1. generácia)

Ak chcete používať Siri, dvakrát klepnite na slúchadlo AirPod.

Zmena funkcie dvojitého klepnutia pre každé slúchadlo AirPod (1. a 2. generácia)

Každé slúchadlo AirPod môžete nastaviť tak, aby po dvojitom klepnutí vykonalo jednu z nasledujúcich akcií:

 • Použiť Siri*
 • Spustiť a pozastaviť prehrávanie audia
 • Preskočiť na ďalšiu skladbu
 • Vrátiť sa na predchádzajúcu skladbu

Vyberte, čo má každé slúchadlo AirPod urobiť, keď naň dvakrát klepnete.

Prijímanie hovorov pomocou slúchadiel AirPods alebo AirPods Pro

Keď máte pri prichádzajúcom hovore slúchadlo AirPod v uchu, Siri vám môže hovor oznámiť. Pri prijímaní alebo odmietaní hovorov postupujte takto:

 • Ak ho chcete prijať na slúchadlách AirPods Pro (1. alebo 2. generácia) alebo AirPods (3. generácia), stlačte snímač tlaku.
 • Ak ho chcete prijať na slúchadlách AirPods (1. alebo 2. generácia), dvakrát klepnite na slúchadlo AirPod.
 • Ak chcete prichádzajúci telefónny hovor odmietnuť a odoslať ho priamo do hlasovej schránky, dvakrát stlačte snímač tlaku na slúchadlách AirPods Pro (1. alebo 2. generácia) alebo AirPods (3. generácia) alebo dvakrát klepnite na slúchadlá AirPods (1. alebo 2. generácia).

Siri môže čítať prichádzajúce správy cez slúchadlá AirPods Pro alebo AirPods (3. generácia).

 

* Ak sa Siri nedá aktivovať dvojitým klepnutím, prejdite na Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Povoliť Siri pri zamknutí.

Dátum zverejnenia: