Zdieľanie synchronizovaných textov skladieb v apke Hudba na iPhone alebo iPade

V Apple Music môžete vyjadriť svoje pocity zdieľaním textu skladby v apke Správy. Alebo zdieľajte riadky skladby ako nálepku v príbehu na Facebooku alebo Instagrame.

Čo potrebujete na zdieľanie synchronizovaných textov skladieb


Zdieľanie synchronizovaných textov skladieb

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Vyhľadajte skladbu so synchronizovaným textom v katalógu Apple Music a potom ju stlačte a podržte.
  iPhone so zobrazenou možnosťou zdieľania textu skladby
 3. Klepnite na Zdieľať text skladby. Ak sa položka Zdieľať text skladby nezobrazuje, znamená to, že synchronizovaný text skladby nie je k dispozícii.
 4. Klepnite na riadky, ktoré chcete zdieľať. Môžete zdieľať až 150 znakov.
  iPhone so zobrazeným hárkom na zdieľanie s dvoma riadkami vybratej skladby.
 5. V časti s apkami na hárku na zdieľanie vyberte apku, v ktorej chcete text skladby zdieľať:
  • Po klepnutí na Správy môžete zdieľať text skladby spolu so zvukovým úryvkom, ktorý je možné prehrať v službe iMessage.*
  • Po klepnutí na Facebook alebo Instagram môžete text skladby zdieľať ako nálepku v príbehu. Nevidíte položku Facebook alebo Instagram? Uistite sa, že máte na zariadení nainštalovaný Facebook alebo Instagram.

*Zvukové úryvky môžu v apke Správy prehrávať len príjemcovia, ktorí majú predplatné Apple Music.


Synchronizovaný text skladby môžete zdieľať aj počas jej prehrávania

Stačí klepnúť na tlačidlo Text skladby Tlačidlo Text skladby a potom stlačiť a podržať riadok, ktorý chcete zdieľať. Na zobrazenom hárku na zdieľanie môžete klepnúť na ďalšie riadky a potom klepnúť na Správy, Facebook alebo Instagram.

Služby Facebook, Instagram a Snapchat nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o dostupnosti služieb v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: