Používanie 5G siete na iPade

Prečítajte si, ako používať 5G mobilné pripojenie na iPade.

Čo potrebujete

Význam ikon 5G v stavovom riadku

Keď sa nachádzate v oblasti s pokrytím 5G siete vášho operátora a máte aktivovaný mobilný program pre 5G sieť, v stavovom riadku iPadu sa zobrazuje ikona 5G: 

Zobrazuje ikonu 5G
K dispozícii je 5G sieť vášho operátora a váš iPad sa môže pripojiť na internet cez túto sieť (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach).*

Zobrazuje ikony 5G 
K dispozícii je 5G+, 5G UW alebo 5G UC sieť vášho operátora, ktorá môže zahŕňať verziu 5G siete vášho operátora s vyššou frekvenciou. Váš iPad sa môže pripojiť na internet cez túto sieť (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach).*

* 5G siete s vyššou frekvenciou sú podporované len v Spojených štátoch pri použití iPadu Pro zakúpeného na ich území.

Možnosti 5G siete

Predvolené nastavenia 5G siete na iPade sú optimalizované s ohľadom na výdrž batérie a spotrebu dát na základe vášho dátového programu. Tieto možnosti môžete upraviť a nastaviť, kedy sa má 5G sieť používať a koľko dát môžu spotrebovať isté apky.

Tieto možnosti nájdete, ak prejdete na Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát.

Výber spôsobu používania 5G siete iPadom

Obrazovka Možnosti dát

 • Automatické 5G: Zapne sa režim inteligentnej spotreby dát. Keď rýchlosti 5G siete výrazne nezlepšujú používanie zariadenia, iPad v záujme dlhšej výdrže batérie automaticky prepne na LTE sieť.
 • 5G Zap.: 5G sieť sa použije vždy, keď je k dispozícii. Môže to skrátiť výdrž batérie.
 • LTE: Používa sa iba sieť LTE, aj keď je k dispozícii 5G sieť.

Využitie dát

Obrazovka možností využitia dát

 • Povoliť viac dát cez 5G: Pre apky a systémové úlohy sa zapnú funkcie, ktoré používajú viac dát. Týka sa to hovorov FaceTime vo vyššej kvalite, obsahu s vysokým rozlíšením v Apple TV, skladieb a videí v Apple Music, aktualizácií systému iPadOS prostredníctvom mobilnej dátovej siete a automatických záloh v iCloude.
  • Ak použijete toto nastavenie, iPad bude môcť automaticky používať 5G sieť namiesto Wi-Fi siete, ak je príležitostne navštevovaná sieť pomalá alebo nezabezpečená. Ak chcete túto funkciu pre určité siete vypnúť alebo zapnúť, prejdite na Nastavenia > Wi-Fi. Klepnite na tlačidlo Informácie vedľa príslušnej Wi-Fi siete a potom klepnite na Pripojte sa na internet cez Wi-Fi.
  • Toto nastavenie umožňuje aj apkám od iných vývojárov využívať viac mobilných dát na zvýšenie pohodlia používateľov.
  • V prípade niektorých plánov s neobmedzenými dátami ide o predvolené nastavenie. Závisí to však od konkrétneho operátora.
  • Pri tomto nastavení sa používa viac mobilných dát.
 • Štandardný: V prípade mobilnej dátovej siete sú povolené automatické aktualizácie a úlohy na pozadí a pri videu a hovoroch FaceTime sa využívajú nastavenia štandardnej kvality. Poväčšine ide o predvolený režim.
 • Režim šetrenia dát: Pozastavia sa automatické aktualizácie a úlohy na pozadí, čo pomáha znižovať spotrebu Wi-Fi a mobilných dát.

Dátový roaming

Mnohí operátori po celom svete podporujú roaming v 5G sieti. Ak váš operátor roaming v 5G sieti nepodporuje, môžete mobilné dáta získať prostredníctvom 4G či LTE sietí alebo si môžete od miestneho operátora kúpiť SIM kartu či eSIM kartu podporujúcu 5G sieť (ak je k dispozícii).

Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Ak sa v stavovom riadku nezobrazuje ikona 5G

 1. Uistite sa, že ste v oblasti s pokrytím 5G siete. Ak si nie ste istý, obráťte sa na operátora.
 2. Prejdite na Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát. Ak sa táto obrazovka nezobrazuje, uistite sa, že váš operátor podporuje 5G sieť.
  Zobrazuje možnosť Dátový roaming
 3. Zapnite režim lietadlo a potom ho vypnite.
 4. Ak stále nemáte 5G sieť, kontaktuje svojho operátora.
Dátum zverejnenia: