Vylepšovanie umývania rúk a súkromie

Funkcia Vylepšovať Umývanie rúk chráni vaše súkromie a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Funkcia Vylepšovať Umývanie rúk odosiela obmedzené informácie, ktoré sú zaznamenávané vašimi Apple Watch počas používania funkcie Umývanie rúk. Zhromažďované sú obmedzené dáta o pohybe, vaša odozva a vybrané spracované zvukové dáta. Ak sa rozhodnete zdieľať tieto informácie, budú vyhodnotené len zamestnancami spoločnosti Apple a použité na vývoj, vylepšovanie a lepšie pochopenie efektívnosti funkcie Umývanie rúk a nebudú použité na žiadne iné účely. Tieto informácie nie sú prepojené s vaším Apple ID ani inými dátami, ktoré mohli byť zhromaždené spoločnosťou Apple pri používaní iných služieb.

Medzi informácie zhromažďované od vás vrámci funkcie Vylepšovať Umývanie rúk patria určité nespracované dáta o pohybe (napríklad dáta z akcelerometra), informácie o používaní tejto funkcie (napríklad vaše reakcie na hlásenia o umývaní rúk) a vybrané spracované zvuky, ktoré Apple Watch zachytávajú len keď je táto funkcia zapnutá a ktoré sú s cieľom odstrániť zreteľnú reč spracované na vašom zariadení.

Dĺžka zhromažďovaných audiosúborov neprekročí 60 sekúnd od okamihu, kedy Apple Watch detegovali pohyby charakteristické pre umývanie rúk. Všetky zvuky, v ktorých spoločnosť Apple identifikuje zreteľnú reč, budú okamžite vymazané.

Všetky informácie poskytované ako súčasť funkcie Vylepšovať Umývanie rúk budú na vašom zariadení aj počas prenosu zašifrované.

Povolením funkcie Vylepšovať Umývanie rúk súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti a zástupcovia môžu prenášať, zhromažďovať, spravovať, spracovávať a používať tieto informácie tak, ako je to popísané vyššie. Spoločnosť Apple môže uchovať tieto informácie u dôveryhodných poskytovateľov služieb tretích strán. Zdieľanie dát so spoločnosťou Apple môžete kedykoľvek zastaviť. Otvorte Nastavenia > Súkromie > Analytika a vylepšovanie a klepnutím vypnite možnosť Vylepšovať Umývanie rúk.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/privacy.

Dátum zverejnenia: