Vyhľadávanie v Safari a súkromie

Vyhľadávanie v Safari chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Siri analyzuje používanie vášho zariadenia a apiek na účely poskytovania osobných návrhov a lepších výsledkov vyhľadávania použitím lokálneho spracovania dát na zariadení a synchronizácie dát medzi zariadeniami pomocou šifrovania E2EE (end-to-end encryption) cez iCloud

Siri využíva lokálne spracovanie dát na zariadeniach s cieľom učenia, ako používate svoje zariadenia a apky, a poskytuje služby prispôsobené vašim potrebám. Na základe informácií uchovaných na vašom zariadení, napríklad histórie prechádzania v Safari, emailov, správ, hlásení, kontaktov a informácií poskytnutých ďalšími nainštalovanými apkami, dokáže Siri navrhovať skratky a poskytovať návrhy v menu zdieľania, kalendári, Prehľadávaní, Safari, apkách a na ďalších miestach. Návrhy môžu byť použité na prispôsobenie služieb spoločnosti Apple, nie sú však uchované na jej serveroch ani zdieľané s apkami tretích strán. Keď použijete skratku navrhnutú službou Siri, vzťahujú sa na vás zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov danej apky.

Siri používa iCloud na synchronizáciu prispôsobenia funkcií medzi vašimi zariadeniami s využitím E2EE šifrovania.

Na účely poskytovania relevantnejších návrhov a výsledkov vyhľadávania sú niektoré informácie oddelené od vašej identity a odosielané spoločnosti Apple

Keď používate funkciu Návrhy Siri alebo Prehľadávanie, prípadne zadáte text vo Vyhľadávaní, Spotlighte alebo vyhľadávaní v Safari alebo pri pripájaní obrázkov cez #obrázky v apke Správy, informácie odosielané spoločnosti Apple vás neidentifikujú a sú prepojené s náhodne vybraným rotujúcim identifikátorom, ktorý je každých 15 minút generovaný na zariadení. Vaše zariadenie môže odosielať spoločnosti Apple informácie ako napríklad poloha, záujmové témy (napríklad varenie alebo basketbal), vaše požiadavky vyhľadávania, vami zvolené návrhy, apky, ktoré používate, a súvisiace dáta o používaní zariadenia. Tieto informácie nezahŕňajú výsledky vyhľadávania, ktoré zobrazujú súbory alebo obsah na vašom zariadení. Ak si predplatíte službu na predplatné za hudbu alebo video, spoločnosti Apple sa môžu odoslať názvy týchto služieb a typ predplatného. Názov vášho účtu, jeho číslo a heslo sa spoločnosti Apple neodošlú.

Tieto informácie sa používajú na spracovanie vašej požiadavky a na poskytovanie relevantnejších návrhov a výsledkov vyhľadávania, a nie sú prepojené s vaším Apple ID, emailovou adresou ani inými dátami, ktoré môže mať spoločnosť Apple z vášho používania iných služieb Apple.

Agregované informácie sa môžu používať na vylepšovanie iných produktov a služieb spoločnosti Apple. Bežné požiadavky na vyhľadávanie sa môžu zdieľať so systémom internetových vyhľadávačov s cieľom vylepšiť výsledky vyhľadávania.

Návrhy vyhľadávačov v Safari

V Safari je len jedno pole na zadávanie vyhľadávania aj webových adries, takže môžete prechádzať internet pohodlne z jedného miesta. Keď sú povolené návrhy internetového vyhľadávača, Safari požiada vami zvolený vyhľadávač o návrhy podľa toho, čo ste vy zadali.

Načítať Naj výsledok v Safari

Ak je zapnutá funkcia Načítať Naj výsledok, Safari na základe vašej histórie a záložiek odhadne webstránku, ktorú sa asi chystáte navštíviť, a načíta ju na pozadí. Ak vypnete túto možnosť, webstránky sa budú načítavať normálne.

Máte možnosť voľby a kontroly

Ak nechcete, aby služba Návrhy Siri odosielala vaše informácie spoločnosti Apple, môžete vypnúť Návrhy Siri vo Vyhľadávaní alebo Prehľadávaní v Nastavenia > Siri a vyhľadávanie. Ak chcete vypnúť Návrhy Safari, otvorte Nastavenia > Safari a klepnutím vypnite službu Návrhy Safari.

V Nastavenia > Siri a vyhľadávanie si môžete zobraziť a ovládať úplný zoznam funkcií, ktoré Siri prispôsobuje, ako aj apiek, ktorých skratky Siri navrhuje. Ak chcete apkám zabrániť prispievať informáciami k prispôsobeniu Siri, otvorte Nastavenia > Siri a vyhľadávanie, klepnite na názov apky a potom klepnutím vypnite možnosť Učiť sa z tejto apky. Ak chcete app clipom zabrániť prispievať informáciami k prispôsobeniu Siri, otvorte Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a klepnutím vypnite možnosť Učiť sa z app clipov. Nastavenie zobrazovania návrhov Siri na zamknutej obrazovke pre jednotlivé apky nájdete v Nastavenia > Siri a vyhľadávanie, kde môžete klepnutím vypnúť možnosť Na zamknutej obrazovke.

Lokalizačné služby pre Návrhy Siri vo vyhľadávaní môžete vypnúť v Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby, kde klepnutím vypnete lokalizačné služby pre Návrhy založené na polohe. Ak na svojom zariadení vypnete lokalizačné služby, vaša poloha nebude odosielaná spoločnosti Apple. Na účely doručovania relevantných návrhov vyhľadávania môže spoločnosť Apple použiť IP adresu vášho internetového pripojenia na stanovenie vašej približnej polohy priradením ku geografickému regiónu.

Ak nechcete synchronizovať prispôsobenie Siri na vašich zariadeniach, môžete vypnúť Siri. Otvorte Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a klepnutím vypnite možnosť Siri.

Používaním Návrhov Siri a Vyhľadávania súhlasíte a beriete na vedomie, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti a agenti budú prenášať, zbierať, udržiavať, spracovávať a používať tieto informácie. S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/privacy.

Dátum zverejnenia: