Používanie batérie MagSafe

Batéria MagSafe je navrhnutá na rýchle, bezpečné a bezdrôtové nabíjanie modelov iPhonu s MagSafe, vďaka čomu môžete svoje zariadenie používať dlhšie.

Nabíjanie batérie MagSafe

Batériu MagSafe pred prvým použitím nabite naplno cez USB kábel s konektorom Lightning pomocou minimálne 20 W napájacieho adaptéra.

 1. Jeden koniec USB kábla s konektorom Lightning zapojte do portu Lightning na batérii MagSafe.
 2. Druhý koniec kábla pripojte k minimálne 20 W USB napájaciemu adaptéru, ktorý potom zapojte do elektrickej zásuvky. Indikátor stavu na batérii MagSafe zostane rozsvietený približne 8 sekúnd. 

Počas nabíjania batérie MagSafe môže indikátor stavu blikať. Ak bliká zeleno, batéria je úplne nabitá. Ak bliká oranžovo, je možné, že batéria bude na nabitie potrebovať viac času. 

Ak použijete adaptér s výkonom nižším ako 20 W, batéria sa bude nabíjať pomalšie.

Pripevnenie a zloženie batérie MagSafe

Batéria MagSafe sa pomocou magnetu pripevní k zadnej časti vášho iPhonu. Ak ju chcete zložiť, opatrne ju oddeľte od zadnej časti zariadenia. 

Ak je batéria MagSafe pripojená k minimálne 20 W zdroju napájania, dokáže iPhone nabíjať s výkonom až 15 W.

Ak chcete na cestách nabíjať výkonom 7,5 W, aktualizujte firmvér batérie MagSafe na najnovšiu verziu. Aktualizácia firmvéru sa spustí automaticky po pripojení batérie k iPhonu. Aktualizácia firmvéru môže trvať približne jeden týždeň.

Ak chcete firmvér aktualizovať pomocou Macu alebo iPadu s portom USB-C, odpojte batériu od iPhonu, koniec USB kábla s konektorom Lightning zapojte do konektora Lightning na batérii a druhý koniec kábla zapojte do Macu alebo iPadu. Aktualizácia firmvéru bude trvať približne 5 minút.

Dokončenie aktualizácie môžete na iPhone skontrolovať v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Externá MagSafe batéria. Verzia firmvéru bude 2.7. 

Kontrola úrovne nabitia

Uistite sa, že v iPhone kompatibilnom s MagSafe máte systém iOS 14.7 alebo novší. Keď k iPhonu pripojíte batériu MagSafe, iPhone sa začne automaticky nabíjať a na zamknutej obrazovke sa zobrazí stav nabíjania.

Ak chcete stav nabíjania kontrolovať v zobrazení dnešného dňa alebo na ploche, pridajte widget Batérie: 

 1. Prejdite na zobrazenie dnešného dňa alebo na stránku plochy, kam chcete widget pridať, a potom stlačte a podržte pozadie, kým sa apky nezačnú chvieť.
 2. Klepnutím na tlačidlo Pridať widget navrchu obrazovky otvorte galériu widgetov.
 3. Rolujte nadol alebo vyhľadajte widget Batérie, klepnite naň a potom potiahnutím doľava prejdite rôznymi možnosťami veľkosti. Rôzne veľkosti zobrazujú rozličné informácie.
 4. Keď nájdete želanú veľkosť, klepnite na Pridať widget a potom na Hotovo.

Zobrazenie dnešného dňa

Snímka obrazovky systému iOS zobrazujúca widget Batérie v zobrazení dnešného dňa.  

Plocha

Snímka obrazovky systému iOS zobrazujúca widget Batérie na ploche.

Ak svoj iPhone nabíjate pomocou batérie MagSafe, môže sa vám zobraziť hlásenie o tom, že sa váš iPhone nabije iba na 90 %. Ak chcete svoje zariadenie nabiť na viac ako 90 %, otvorte ovládacie centrum, stlačte a podržte ikonu režimu slabej batérie a potom klepnite na Pokračovať. 

Ak sa vám ikona režimu slabej batérie  nezobrazuje, prečítajte si, ako si ju môžete pridať do ovládacieho centra

Nabíjanie batérie MagSafe a iPhonu

Ak potrebujete nabiť iPhone aj batériu MagSafe, môžete obe zariadenia nabíjať naraz. Pripojte batériu MagSafe k napájaciemu adaptéru a potom k iPhonu. Ak použijete minimálne 20 W napájací adaptér, batéria MagSafe dokáže váš iPhone nabíjať s výkonom až 15 W.

Ak však batériu MagSafe pripevníte k iPhonu, ktorý následne pripojíte k zdroju napájania, môžete obe zariadenia nabíjať naraz. Tento spôsob nabíjania môžete využiť vtedy, ak potrebujete iPhone počas nabíjania pripojiť k ďalšiemu zariadeniu, napríklad vtedy, keď používate CarPlay cez kábel alebo presúvate fotky do Macu.

Ak nabíjate iPhone a batériu MagSafe naraz, môže sa stať, že sa iPhone najskôr nabije na úroveň aspoň 80 % a až potom sa začne nabíjať batéria MagSafe.

Množstvo dodatočnej energie poskytovanej batériou MagSafe

Batéria MagSafe poskytuje iPhonu dodatočnú energiu v závislosti od modelu, nastavení a používania iPhonu, ako aj od podmienok prostredia. Nižšie vyhľadajte svoj model iPhonu a zistite, koľko dodatočnej energie môže batéria MagSafe poskytnúť po jej pripojení k iPhonu na používanie na cestách. 

 • Až 70 % dodatočnej energie pre iPhone 12 mini alebo iPhone 13 mini s batériou MagSafe*
 • Až 60 % dodatočnej energie pre iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14 alebo iPhone 14 Pro s batériou MagSafe*
 • Až 40 % dodatočnej energie pre iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus alebo iPhone 14 Pro Max s batériou MagSafe*

Viac informácií

 • Batéria MagSafe bola navrhnutá tak, aby sa k iPhonu pripevňovala priamo alebo cez puzdro s MagSafe. Ak používate iné puzdro, v ktorom máte uložené veci, napríklad kreditné karty, skôr ako začnete zariadenie nabíjať batériou MagSafe, vyberte ich.
 • iPhone sa počas nabíjania môže trochu zahrievať. Ak sa batéria zahreje príliš, softvér môže vypnúť nabíjanie nad 80 %, aby sa neskracovala životnosť batérie. iPhone bude v nabíjaní pokračovať, keď vychladne. Skúste iPhone s nabíjačkou presunúť na chladnejšie miesto.
 • Batéria MagSafe disponuje funkciou správy nabíjania, ktorá udržiava batériu MagSafe v dobrom stave, keď je dlhšie pripojená k napájaniu.
 • Ak je optimalizované nabíjanie batérie zapnuté, na zamknutej obrazovke uvidíte hlásenie, kedy bude iPhone plne nabitý. Ak ho potrebujete mať plne nabitý skôr, stlačte a podržte toto hlásenie a klepnite na Nabiť.
 • Ak iPhone necháte počas nabíjania pomocou batérie MagSafe v koženom puzdre, na puzdre sa môžu vytvoriť odtlačky spôsobené stlačením kože. Ide o bežný jav, no ak vás to znepokojuje, zvážte používanie puzdra z iného materiálu.  
 • Prečítajte si o magnetoch v produktoch MagSafe.

 

* Testovanie vykonala spoločnosť Apple v apríli 2021 s použitím predprodukčných iPhonov 12 mini, iPhonov 12, iPhonov 12 Pro a iPhonov 12 Pro Max a predprodukčného softvéru, v auguste 2021 s použitím predprodukčných iPhonov 13 mini, iPhonov 13, iPhonov 13 Pro a iPhonov 13 Pro Max a predprodukčného softvéru a v auguste 2022 s použitím predprodukčných iPhonov 14, iPhonov 14 Plus, iPhonov 14 Pro a iPhonov Pro Max a predprodukčného softvéru. Testovanie prebiehalo pri pripojení k sieťam LTE a 5G s použitím predprodukčných batérií MagSafe a predprodukčného softvéru. Pri testovaní bola obrazovka uzamknutá. Všetky nastavenia boli predvolené okrem týchto: zariadenie bolo pripojené k Wi-Fi sieti a funkcie Potvrdiť pripojenie a Automatický jas boli vypnuté. Všetky tvrdenia týkajúce sa batérií závisia od používania, podmienok prostredia, počiatočnej úrovne nabitia batérie, konfigurácie siete a mnohých ďalších faktorov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Dátum zverejnenia: