Ak nemôžete zmeniť umiestnenie servisných dát v apke Server v systéme macOS Big Sur

Pred zmenou umiestnenia servisných dát v apke Server v systéme macOS Big Sur sa uistite, že apka Server má plný prístup k disku.

Tento článok je určený pre správcov podnikových sietí a sietí vzdelávacích inštitúcií.

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na Súkromie.
  2. Kliknite na Plný prístup k disku.
  3. Kliknite na zámok  a zadajte správcovské heslo.
  4. Kliknite na tlačidlo Pridať  a potom vyberte apku Server. Ak je apka Server spustená, zobrazí sa výzva na jej ukončenie a opätovné spustenie.

Teraz môžete otvoriť apku Server a zmeniť umiestnenie servisných dát.

Dátum zverejnenia: