Používanie Rodinného zdieľania s Apple Music na Androide

Na zariadení s Androidom môžete pomocou Rodinného zdieľania v apke Apple Music zdieľať rodinné predplatné Apple Music. Prečítajte si, ako sa pripojiť k rodinnej skupine a zdieľať jej predplatné Apple Music. Prípadne môžete založiť vlastnú rodinnú skupinu a zdieľať svoje predplatné.

Pripojenie k rodinnej skupine niekoho iného a jej opustenie

Ak sa chcete pripojiť k rodinnej skupine a zdieľať jej predplatné Apple Music, postupujte podľa nasledujúcich krokov. A ak už v tejto rodinnej skupine nechcete byť, prečítajte si, ako ju opustiť.

Prijatie pozvánky do rodinnej skupiny a zdieľanie jej predplatného Apple Music

 1. Stiahnite si apku Apple Music z obchodu Google Play do svojho zariadenia s Androidom.
 2. Na zariadení s Androidom otvorte e-mailovú pozvánku na pripojenie k Rodinnému zdieľaniu.
 3. Klepnite na odkaz v e-mailovej pozvánke.
 4. Na obrazovke Otvoriť v apke klepnite na Apple Music.
 5. Klepnite na Prijať.
 6. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla.

Opustenie rodinnej skupiny

 1. V zariadení s Androidom otvorte apku Apple Music.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac tlačidlo Viac.
 3. Klepnite na položku Účet.
 4. Klepnite na položku Spravovať rodinu.
 5. Klepnite na [vaše meno].
 6. Klepnite na Opustiť rodinu.

Založenie a správa vlastnej rodinnej skupiny

Keď získate rodinné predplatné Apple Music, môžete vytvoriť a spravovať rodinnú skupinu, ktorá bude predplatné zdieľať. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Upgrade na rodinné predplatné Apple Music

 1. V zariadení s Androidom otvorte apku Apple Music.
 2. Klepnite na položku Na vypočutie.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac tlačidlo Viac.
 4. Klepnite na Účet.
 5. Klepnite na Upgradovať na rodinné členstvo.
  Upgrade predplatného Apple Music
 6. Vyberte rodinné predplatné.
 7. Klepnite na Pripojiť sa do Apple Music.
 8. Podľa pokynov na obrazovke sa prihláste pomocou svojho Apple ID a overte svoje fakturačné údaje.

Pozývanie ľudí na pripojenie k vašej rodinnej skupine a zdieľanie vášho predplatného

 1. V zariadení s Androidom otvorte apku Apple Music.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac tlačidlo Viac.
 3. Klepnite na položku Účet.
 4. Klepnite na položku Spravovať rodinu.
 5. Klepnite na položku Pridať člena rodiny.
  Zdieľanie predplatného Apple Music
 6. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu.
 7. Klepnite na Odoslať.

Odstránenie osoby z vašej rodinnej skupiny

 1. V zariadení s Androidom otvorte apku Apple Music.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac tlačidlo Viac.
 3. Klepnite na položku Účet.
 4. Klepnite na položku Spravovať rodinu.
 5. Klepnite na člena rodiny, ktorého chcete odstrániť.
 6. Klepnite na Odstrániť z rodiny.

Zastavenie Rodinného zdieľania

 1. V zariadení s Androidom otvorte apku Apple Music.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac tlačidlo Viac.
 3. Klepnite na položku Účet.
 4. Klepnite na položku Spravovať rodinu.
 5. Klepnite na [vaše meno].
 6. Rolujte nadol a klepnite na Zastaviť rodinné zdieľanie.

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o dostupnosti služieb v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: