Pridávanie textu do projektu iMovie

K videu, fotkám alebo klipom, ktoré majú byť v pozadí, môžete pridávať text, môžete vytvoriť úvod alebo môžete do filmu pridať záverečné titulky.

Pridávanie titulkov a textu v iMovie na iPhone alebo iPade

K ľubovoľnému videoklipu, fotke alebo pozadiu v projekte môžete pridať text a potom text upravovať. K filmu môžete vytvoriť aj úvod alebo záverečné titulky.

Pridanie textu ku klipu

Na časovú os môžete pridať text k ľubovoľnému videu, fotke alebo klipu, ktorý má byť v pozadí. Jednoducho klepnite na klip, potom na tlačidlo Titulky  v inšpektore v dolnej časti obrazovky a potom na štýl titulkov. 

Úprava textu

Po pridaní ku klipu môžete text upravovať, meniť umiestnenie titulku na obrazovke a vykonávať ďalšie operácie. V otvorenom projekte klepnite na klip a potom klepnite na tlačidlo Titulky v inšpektore v dolnej časti obrazovky. Môžete upravovať text, meniť jeho umiestnenie a vykonávať ďalšie operácie:

 • Ak chcete text upraviť, klepnite naň v prehliadači nad časovou osou, klepnite na Upraviť, pomocou klávesnice zadajte nový text a potom na klávesnici klepnite na Hotovo.
 • Ak chcete zmeniť umiestnenie textu, potiahnite ho na nové miesto.
 • Ak chcete zmeniť veľkosť textu, rozovretím alebo zovretím prstov na texte ho môžete zväčšiť alebo zmenšiť.
 • Ak chcete zmeniť štýly písma, klepnite na tlačidlo Písmo  alebo na tlačidlo Farba  v inšpektore. Klepnutím na tlačidlo Viac  získate prístup k ďalším možnostiam štýlu písma.

Štýl titulkov môžete kedykoľvek zmeniť, pričom všetky dovtedy vykonané úpravy zostanú zachované:

 1. V otvorenom projekte klepnite na klip na časovej osi a potom klepnite na tlačidlo Titulky.
 2. Klepnutím na iný štýl titulkov zobrazíte ich náhľad v prehliadači.

Ak chcete z klipu odstrániť text, klepnite na klip, klepnite na tlačidlo Titulky a v zozname štýlov titulku, ktorý sa zobrazí, potom klepnite na Žiadny.

Vytvorenie úvodu alebo záverečných titulkov

Ak chcete pre film vytvoriť úvod alebo záverečné titulky, pridajte na začiatok alebo na koniec filmu klip, ktorý má byť v pozadí, a potom k nemu pridajte text. iMovie obsahuje rôzne štýly vrátane animovaných, ktoré môžete vo filme použiť.

 1. V otvorenom projekte iMovie posúvajte časovú os, kým sa nedostanete na začiatok alebo na koniec filmu. 
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať médiá  a potom na Pozadia.
 3. Klepnite na pozadie a potom na tlačidlo Pridať do projektu .
 4. Na časovej osi klepnite na práve pridaný klip, ktorý má byť v pozadí, a potom na tlačidlo Titulky  v inšpektore v dolnej časti obrazovky.Projekt iMovie na iPade s otvoreným inšpektorom pozadia a titulkov
 5. Klepnite na štýl titulku. Text sa zobrazí v prehliadači nad časovou osou. Ak chcete vybrať iný štýl, jednoducho klepnite na iný štýl v inšpektore v dolnej časti obrazovky.
 6. Orežte klip, ktorý má byť v pozadí, na požadovanú dĺžku.

Potom môžete text upravovať, meniť jeho umiestnenie na obrazovke a vykonávať ďalšie operácie.


Pridávanie titulkov a textu v iMovie na Macu

K ľubovoľnému videoklipu, fotke alebo pozadiu v projekte môžete pridať text a potom text upravovať. K filmu môžete vytvoriť aj úvod alebo záverečné titulky.

Pridanie textu ku klipu

Tu je uvedený postup, ako na časovú os pridať text k videu, fotke alebo klipu, ktorý má byť v pozadí.

 • Umiestnite prehrávaciu hlavu na miesto, na ktoré chcete pridať text, kliknite na Titulky nad prehliadačom a potom dvakrát kliknite na štýl. 
 • Štýl môžete tiež potiahnuť na časovú os nad klip, v ktorom sa má použiť.

Text sa pridá ako pripojený klip nad druhý klip na časovej osi.

Úprava textu

Po pridaní ku klipu môžete text upravovať, meniť písmo, meniť umiestnenie textu na obrazovke a vykonávať ďalšie operácie.

 • Dvakrát kliknite na klip s textom na časovej osi, zadajte do prehliadača nový text a potom kliknite na tlačidlo Použiť .
 • Ak chcete zmeniť typ, veľkosť alebo farbu písma, dvakrát kliknite na klip s textom na časovej osi, nastavte ovládacie prvky písma v hornej časti prehliadača a nakoniec kliknite na tlačidlo Použiť.
 • Ak chcete nastaviť, ako dlho sa má text vo filme zobrazovať, presuňte ukazovateľ na ktorýkoľvek okraj klipu s textom na časovej osi a potiahnite.
 • Ak chcete zmeniť štýl a umiestnenie textu, dvakrát kliknite na titulok na časovej osi, kliknite na Titulky nad prehliadačom a potom dvakrát kliknite na nový štýl, ktorý chcete použiť. Pôvodný štýl sa nahradí novým, pričom nastavené trvanie a všetky úpravy textu zostanú zachované.

Vytvorenie úvodu alebo záverečných titulkov

iMovie obsahuje rôzne štýly vrátane animovaných, pomocou ktorých môžete vytvoriť úvod alebo záverečné titulky. Ak ste pre film nastavili tému, v hornej časti prehliadača sa zobrazia titulky, ktoré s ňou súvisia. Môžete tiež pridať pozadie, ak chcete mať pozadie úvodu iné ako čierne.

Projekt iMovie na Macu s otvoreným inšpektorom titulkov

 1. V prípade potreby môžete v otvorenom projekte iMovie zobraziť prehliadač kliknutím na tlačidlo Knižnica médií .
 2. Umiestnite prehrávaciu hlavu na začiatok alebo na koniec filmu.
 3. Ak chcete pre úvod alebo záverečné titulky nastaviť iné pozadie ako čierne, kliknite na Pozadia a potom dvakrát kliknite na pozadie, ktoré chcete použiť. Môžete tiež potiahnuť pozadie na začiatok alebo na koniec časovej osi. Ak nechcete použiť špeciálne pozadie, prejdite na ďalší krok.
  Ako pozadie môžete použiť aj akýkoľvek iný videoklip alebo fotku.
 4. Kliknite na Titulky a potom v prehliadači dvakrát kliknite na titulok, ktorý chcete použiť, alebo ho potiahnite na časovú os. Ak ste použili pozadie alebo iný klip, titulok sa pridá ako pripojený klip nad druhý klip na časovej osi. Pri presúvaní videoklipu alebo fotky sa presunie aj pripojený klip.

Potom môžete text upravovať, meniť jeho umiestnenie na obrazovke a vykonávať ďalšie operácie.


Dátum zverejnenia: