Ako vymazať Mac s čipom Apple Silicon

Vymažte (naformátujte) vstavaný štartovací disk Macu s čipom Apple Silicon.

Tieto kroky sa vzťahujú len na počítače Mac s čipom Apple Silicon. Kroky na vymazanie Macu s procesorom Intel sú iné.

Pred vymazaním Macu

 


Vymazanie Macu pomocou Diskovej utility

 1. Spustenie z Obnovy macOS: Zapnite Mac a držte tlačidlo napájania stlačené, kým sa nezobrazí okno s možnosťami štartovania. Vyberte Možnosti a potom kliknite na Pokračovať.
  Úvodná obrazovka režimu obnovy s vybratou položkou Možnosti
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte používateľa, heslo ktorého poznáte, a potom zadajte heslo správcu. 
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte Apple ID a heslo, ktoré ste predtým používali v tomto Macu. Zabudli ste svoje Apple ID?
 4. V okne utilít vyberte Diskovú utilitu a kliknite na Pokračovať.
  Možnosti obnovenia systému macOS Big Sur s vybratou Diskovou utilitou
 5. V časti Interné postranného panela Diskovej utility skontrolujte, či sa zobrazuje oddiel s názvom Macintosh HD. Nevidíte disk Macintosh HD?
 6. Ak ste predtým na pridávanie interných oddielov používali Diskovú utilitu, vyberte na postrannom paneli každý ďalší interný oddiel a potom kliknutím na tlačidlo vymazania oddielu (–) na paneli s nástrojmi daný oddiel vymažte.
  Ignorujte všetky interné oddiely s názvom Macintosh HD alebo Macintosh HD – Data, ako aj všetky oddiely v častiach Externé a Obrazy disku na postrannom paneli.
 7. Teraz na postrannom paneli vyberte Macintosh HD.
 8. Kliknite na tlačidlo Vymazať na paneli s nástrojmi a potom zadajte názov a formát:
  • Názov: Macintosh HD
  • Formát: APFS
 9. Kliknite na Vymazať skupinu oddielov.
  Okno Disková utilita s vybratou možnosťou Vymazať skupinu oddielov
 10. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID. Zabudli ste svoje Apple ID?
 11. Keď sa zobrazí otázka, či chcete tento Mac vymazať, kliknite na Vymazať Mac a reštartovať.
 12. Po reštartovaní Macu vyberte jazyk podľa pokynov na obrazovke.
 13. Mac sa teraz pokúsi o aktiváciu, čo vyžaduje pripojenie na internet. V menu Wi-Fi  v lište vyberte Wi-Fi sieť alebo pripojte sieťový kábel.
 14. Po aktivácii Macu kliknite na Ukončiť a otvoriť utility na obnovu.
 15. Ak chcete znova vykonať spustenie z disku, ktorý ste práve vymazali, vyberte v okne utilít Preinštalovať macOS, kliknite na Pokračovať a podľa pokynov na obrazovke preinštalujte systém macOS.

 


Ak v Diskovej utilite nevidíte disk Macintosh HD

Vstavaný štartovací disk by mal byť prvou položkou uvedenou na bočnom paneli Diskovej utility. Má názov Macintosh HD, pokiaľ ste jeho názov nezmenili. Ak ho tam nevidíte, zvoľte menu Apple  > Vypnúť, potom odpojte od Macu všetky zariadenia, ktoré nie sú potrebné, a skúste znova.

Ak sa v Diskovej utilite váš disk naďalej nezobrazuje alebo Disková utilita hlási, že proces vymazania zlyhal, váš Mac možno potrebuje servis. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

 


Viac informácií

Dátum zverejnenia: