Vymazanie Macu s čipom Apple Silicon pomocou Diskovej utility

Prečítajte si, ako vymazať (naformátovať) vstavaný štartovací disk Macu s čipom Apple Silicon.

Tieto kroky sa vzťahujú len na počítače Mac s čipom Apple Silicon. Ak nepoužívate Mac s čipom Apple Silicon, postupujte podľa krokov na vymazanie Macu s procesorom Intel.

Pred vymazaním Macu

 1. Nainštalujte si najnovšie aktualizácie systému macOS.
 2. Ak používate systém macOS Monterey, postupujte podľa pokynov na vymazanie všetkého obsahu a nastavení namiesto týchto krokov. Vymazať všetok obsah a nastavenia by ste mali aj pred predajom, darovaním alebo spätným odpredajom Macu.
 3. Tieto kroky vedú k odpojeniu (zrušeniu párovania) zariadení Bluetooth od Macu. Ak chcete vykonať tieto kroky pomocou Bluetooth klávesnice, myši alebo trackpadu, pripojte ich pomocou USB kábla, ak je to možné.
 4. Vytvorte zálohu všetkých súborov, ktoré chcete zachovať. Vymazaním Macu sa natrvalo vymažú všetky súbory. 


Vymazanie Macu pomocou Diskovej utility

 1. Zapnite Mac a držte tlačidlo napájania stlačené, kým sa nezobrazí okno s možnosťami štartovania. Vyberte Možnosti a potom kliknite na Pokračovať.
  Úvodná obrazovka režimu obnovy s vybratou položkou Možnosti
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte používateľa, heslo ktorého poznáte, a potom zadajte heslo správcu. 
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte Apple ID a heslo, ktoré ste na tomto Macu predtým používali. Zabudli ste svoje Apple ID?
 4. V okne utilít vyberte Diskovú utilitu a kliknite na Pokračovať.
  Možnosti Obnovy macOS s vybratou Diskovou utilitou
 5. V časti Interné postranného panela Diskovej utility skontrolujte, či sa zobrazuje oddiel s názvom Macintosh HD. Nevidíte disk Macintosh HD?
 6. Ak ste predtým na pridávanie oddielov na štartovací disk používali Diskovú utilitu, vyberte na postrannom paneli každý ďalší interný oddiel a potom kliknutím na tlačidlo vymazania oddielu (–) na paneli s nástrojmi daný oddiel vymažte.
  Počas tohto kroku ignorujte všetky interné oddiely s názvom Macintosh HD alebo Macintosh HD – Data, ako aj všetky oddiely v častiach Externé a Obrazy disku na postrannom paneli.
 7. Teraz na postrannom paneli vyberte Macintosh HD.
 8. Kliknite na tlačidlo Vymazať na paneli s nástrojmi a potom zadajte názov a formát:
  • Názov: Macintosh HD
  • Formát: APFS
 9. Kliknite na Vymazať. Ak sa však zobrazí tlačidlo Vymazať skupinu oddielov, kliknite naň.
  Vyskakovacie okno Vymazať skupinu APFS oddielov v okne Diskovej utility
 10. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID. Zabudli ste svoje Apple ID?
 11. Keď sa zobrazí otázka, či chcete tento Mac vymazať, kliknite na Vymazať Mac a reštartovať.
 12. Po reštartovaní Macu vyberte jazyk podľa pokynov na obrazovke.
 13. Mac sa teraz pokúsi o aktiváciu, čo vyžaduje pripojenie na internet. V menu Wi-Fi  v lište vyberte Wi-Fi sieť alebo pripojte sieťový kábel.
 14. Po aktivácii Macu kliknite na Ukončiť a otvoriť utility na obnovu.
 15. Ak chcete znova vykonať spustenie z disku, ktorý ste práve vymazali, vyberte v okne utilít Preinštalovať macOS, kliknite na Pokračovať a podľa pokynov na obrazovke preinštalujte systém macOS.


Ak v Diskovej utilite nevidíte disk Macintosh HD

Vstavaný štartovací disk by mal byť prvou položkou uvedenou na bočnom paneli Diskovej utility. Má názov Macintosh HD, pokiaľ ste jeho názov nezmenili. Ak ho tam nevidíte, zvoľte menu Apple  > Vypnúť, potom odpojte od Macu všetky zariadenia, ktoré nie sú potrebné, a skúste znova.

Ak sa v Diskovej utilite váš disk naďalej nezobrazuje alebo Disková utilita hlási, že proces vymazania zlyhal, váš Mac možno potrebuje servis. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.Viac informácií o používaní Diskovej utility nájdete v Užívateľskej príručke pre Diskovú utilitu.

Dátum zverejnenia: