Ak vás apka požiada o sledovanie vašej aktivity

Nastavenie transparentnosti sledovania apky vám umožňuje vybrať, či dovolíte apke sledovať vašu aktivitu v apkách a na webových stránkach iných spoločností na účely poskytovania reklám či zdieľania údajov so spoločnosťami, ktoré obchodujú s osobnými údajmi (tzv. dátoví brokeri). 

V systémoch iOS 14.5 alebo novších, iPadOS 14.5 alebo novších a tvOS 14.5 alebo novších musia apky požiadať o povolenie, skôr než môžu začať sledovať vašu aktivitu v apkách a na webových stránkach iných spoločností. K sledovaniu dochádza vtedy, keď sa informácie, ktoré identifikujú vás alebo vaše zariadenie, zhromaždené z apky prepoja s informáciami, ktoré identifikujú vás alebo vaše zariadenie, zhromaždenými v apkách, na webových stránkach a ďalších lokalitách vlastnených tretími stranami na účely cielenej reklamy alebo merania výkonnosti reklamy, alebo keď sa zhromaždené informácie zdieľajú s dátovými brokermi. Prečítajte si viac o sledovaní apiek a ďalších ovládacích prvkoch na ochranu súkromia

 

Ak vás apka požiada o sledovanie vašej aktivity

Ak sa vám zobrazí žiadosť o sledovanie vašej aktivity, môžete klepnúť na Povoliť alebo Požiadať apku o nesledovanie. Bez ohľadu na to, či apke sledovanie aktivity povolíte, aj naďalej môžete využívať všetky jej funkcie.

Vývojár apky môže časť zobrazenej správy upraviť, aby vám vysvetlil, prečo apka žiada o sledovanie vašej aktivity. Môžete prejsť aj na produktovú stránku apky v App Store, kde nájdete ďalšie informácie o spôsobe, akým vývojár apky používa vaše údaje.

Ak vyberiete možnosť Požiadať apku o nesledovanie, vývojár apky nemá prístup k systémovému reklamnému identifikátoru (IDFA), ktorý sa často používa na sledovanie. Daná apka tiež nemá povolenie sledovať vašu aktivitu pomocou ďalších informácií, ktoré identifikujú vás alebo vaše zariadenie, ako je napríklad e-mailová adresa.

Spravovanie povolení na sledovanie aktivity

Kedykoľvek môžete zmeniť rozhodnutie a buď apke udeliť povolenie na sledovanie vašej aktivity, alebo ho zrušiť.

  1. Stačí prejsť do nastavení súkromia, kde nájdete zoznam apiek, ktoré požiadali o sledovanie vašej aktivity. V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > Súkromie > Sledovanie. V Apple TV prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Súkromie > Sledovanie. 
  2. Klepnutím vypnite alebo zapnite povolenie na sledovanie v prípade konkrétnej apky.

Ak v nastaveniach súkromia vypnete možnosť Povoliť apkám žiadať o sledovanie, prestanú sa vám zobrazovať výzvy od jednotlivých apiek, ktoré chcú sledovať vašu aktivitu. Kým máte toto nastavenie vypnuté, každá apka, ktorá požiada o sledovanie vašej aktivity, dostane rovnakú odpoveď, ako keby ste klepli na Požiadať apku o nesledovanie. Okrem toho môžete požiadať všetky apky, ktorým ste predtým sledovanie aktivity povolili, aby s tým prestali. Prípadne môžete sledovanie aktivity povoliť iba tým apkám, ktorým ste to povolili už predtým. 

V niektorých prípadoch je možnosť Povoliť apkám žiadať o sledovanie nedostupná, napríklad: 

  • U používateľov, ktorí sú prihlásení pomocou detského Apple ID a podľa roku narodenia ešte nemali 18 rokov.*
  • Ak vaše Apple ID spravuje vzdelávacia alebo obchodná inštitúcia.
  • Ak je vaše zariadenie spravované a používa konfiguračný profil, ktorý sledovanie obmedzuje.
  • Ak bolo vaše Apple ID vytvorené v posledných 3 dňoch.

V týchto prípadoch sa všetkým apkám, ktoré požiadajú o sledovanie, automaticky zamietne povolenie a apka nedostane identifikátor IDFA. Ak sa stav vášho účtu alebo zariadenia zmení a neskôr zapnete možnosť Povoliť apkám žiadať o sledovanie, výzva na povolenie sa vám zobrazí pri ďalšej príležitosti, keď apka požiada o sledovanie.

 

 

* Vek, pri ktorom sa účet považuje za detský, sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti. 

 

Dátum zverejnenia: