Originálne kamery iPhonu

Kamery iPhonu boli navrhnuté, testované a vyrobené v súlade s kvalitatívnymi a výkonovými štandardmi spoločnosti Apple. Patria sem napríklad intuitívne a pohotové automatické zaostrovanie, režim portrétu s vylepšeným efektom bokeh a ovládaním hĺbky ostrosti alebo efekty osvetlenia portrétu.

Dôležitosť vykonávania servisu vyškolenými technikmi, ktorí používajú originálne kamery Apple

Keď potrebujete vymeniť kameru iPhonu, je dôležité, aby opravu vykonal školený technik, ktorý používa originálne diely kamier od spoločnosti Apple.

Pre väčšinu zákazníkov je najbezpečnejším a najspoľahlivejším spôsobom opravy zariadenia návšteva profesionálneho poskytovateľa opráv, kde certifikovaní technici používajú originálne diely Apple. Medzi týchto poskytovateľov patria spoločnosť Apple, autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple a nezávislí poskytovatelia opráv, ktorí majú prístup k originálnym dielom Apple.* Opravy vykonávané neškolenými osobami s použitím neoriginálnych dielov môžu mať vplyv na bezpečnosť zariadenia alebo môžu spôsobiť jeho nesprávne fungovanie či problémy s kvalitou obrazu. Diely kamier Apple sú navrhnuté tak, aby do zariadenia presne pasovali. Opravy, pri ktorých by skrutky alebo kryty neboli správne pripevnené, by mohli spôsobiť uvoľnenie ďalších dielov, ktoré by mohli poškodiť batériu, zapríčiniť prehrievanie alebo spôsobiť úraz.

V závislosti od miesta, kde sa nachádzate, si môžete dať kameru iPhonu vymeniť – v rámci záruky alebo mimo nej – v predajni Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. iPhone môžete aj poslať do servisného strediska spoločnosti Apple. Originálne diely Apple sú k dispozícii aj na mimozáručné opravy od nezávislých poskytovateľov opráv alebo prostredníctvom svojpomocnej opravy.*

Dajte si opraviť kameru.

Kamera iPhonu je vyvinutá spolu so softvérom iOS v záujme optimálneho výkonu a kvality. Neoriginálna kamera môže spôsobovať problémy s kompatibilitou alebo výkonom. Problém by mohol vzniknúť napríklad po aktualizácii softvéru iOS, ktorá by obsahovala aktualizácie alebo nové funkcie kamery.

Ak poskytovateľ servisu použije neoriginálne diely kamery, môže dochádzať aj k nasledujúcim problémom:

  • Kamera nesprávne zaostruje alebo nemá ostrý obraz.
  • V režime portrétu snímaný subjekt nie je zaostrený alebo je zaostrený len čiastočne.
  • Apka od iného výrobcu, ktorá používa kameru, zamŕza alebo sa nečakane ukončuje.
  • Náhľad v apkách od iných výrobcov je prázdny alebo sa zasekáva.

* Nezávislí poskytovatelia opráv majú prístup k originálnym dielom, nástrojom, školeniam, servisným príručkám, diagnostike a zdrojom informácií od spoločnosti Apple. Na opravy vykonané nezávislými poskytovateľmi opráv sa nevzťahujú záruka spoločnosti Apple ani programy AppleCare, no môže sa na ne vzťahovať vlastná záruka na opravy príslušného poskytovateľa opráv. Svojpomocná oprava poskytuje prístup k originálnym dielom, nástrojom a príručkám oprav od spoločnosti Apple, aby si zákazníci, ktorí majú skúsenosti so zložitými opravami elektronických zariadení, mohli vykonávať mimozáručné opravy sami. Svojpomocná oprava je v súčasnosti k dispozícii v Spojených štátoch pre modely iPhonu 12 a iPhonu 13 a pre iPhone SE (3. generácia).

 

Diely a servisná história

V prípade modelov iPhonu 12 a novších, ktoré používajú systém iOS 15.2 alebo novší, môžete prejsť na Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrieť si informácie o dieloch a servisnú históriu svojho iPhonu. Tu môžete zistiť, či kamera bola vymenená. Ak boli na opravu použité originálne diely a postupy Apple, vedľa položky Kamera bude uvedený text „Originálny diel od Apple“.

 

Ak nebola inštalácia kamery dokončená, zobrazí sa správa Neznámy diel . Rovnaká správa sa zobrazí aj v týchto prípadoch:

  • Kamera bola vymenená za kameru, ktorá nie je originálna.
  • Batéria už bola použitá alebo nainštalovaná v inom iPhone.
  • Batéria nefunguje správne.

Táto správa však nebráni v používaní iPhonu ani v prístupe ku kamere.

Prečítajte si viac o dieloch iPhonu a jeho servisnej histórii.

 

V prípade verzií systému iOS starších než iOS 15.2 sa namiesto správy Neznámy diel zobrazí text Dôležitá správa týkajúca sa kamery.

Dátum zverejnenia: