Zakázanie protokolu SMB 1 alebo NetBIOS v systéme macOS

Prečítajte si, ako zakázať protokol SMB 1 alebo NetBIOS, aby sa zabránilo použitiu náhradného riešenia.

Tento článok je určený pre správcov podnikových systémov a systémov vzdelávacích inštitúcií.

Pri vytváraní odchádzajúcich pripojení k serverom sú v systéme macOS predvolene povolené protokoly SMB 1 a NetBIOS, aby sa zlepšila kompatibilita s produktmi tretích strán. Systém macOS sa pokúša použiť novšie verzie protokolu SMB, ako aj systém DNS a port 445, a v prípade potreby používa ako náhradné riešenie port 139 a protokol SMB 1. Protokol SMB 1 alebo NetBIOS môžete zakázať, aby ste tomuto použitiu náhradného riešenia zabránili.

Ak chcete zakázať protokol SMB 1, pridajte do súboru /etc/nsmb.conf nasledujúci riadok:

protocol_vers_map=6

Ak chcete zakázať protokol NetBIOS, pridajte do súboru /etc/nsmb.conf nasledujúci riadok:

port445=no_netbios

Súbor /etc/nsmb.conf predvolene neexistuje. Ak ho chcete vytvoriť a vykonať obe uvedené zmeny, použite nasledujúce príkazy Terminálu:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Ak chcete uvedené zmeny vrátiť, môžete súbor /etc/nsmb.conf bez obáv vymazať.

V predvolenom nastavení systém macOS neprijíma pripojenia SMB. Ak ste si počítač Mac v nastaveniach zdieľania súborov nastavili ako súborový server, môžete zakázať protokol SMB 1, no naďalej nechať povolené pripojenia SMB 2 a 3. Použite nasledujúce príkazy:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 6
set /
commit
apply
quit

Ak chcete uvedenú zmenu vrátiť, spustite nasledujúce príkazy:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 7
set /
commit
apply
quit

Ak chcete zakázať registráciu názvov netbiosd, spustite nasledujúci príkaz:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist

Ak chcete overiť, že program netbiosd nie je spustený, spustite nasledujúci príkaz. Ak sa nevrátia žiadne výsledky, potom program netbiosd nie je spustený:

sudo ps aux | grep -i netbiosd | grep -v grep

Ak chcete uvedenú zmenu vrátiť, spustite nasledujúci príkaz:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist
Dátum zverejnenia: