Ak tlačiareň HP nefunguje a zobrazí sa upozornenie, že softvér HP „poškodí váš počítač“

Ak na tlačiarni HP nemôžete tlačiť alebo skenovať a na Macu sa zobrazí upozornenie na súbory softvéru HP, možno budete musieť vymeniť ovládače tlačiarne. 

Od 22. októbra 2020 je možné, že ak tlačiareň HP netlačí ani neskenuje a zobrazí sa varovné upozornenie podobné niektorému z doleuvedených, budete musieť vymeniť ovládače tlačiarne HP, aby ste ju mohli znova používať. 

Môže sa zobraziť správa s upozornením podobná niektorej z týchto: 

  • [Názov komponentu softvéru HP] poškodí váš počítač
  • Nahlásiť malware spoločnosti Apple... 
  • One or more components of the HP printer software are corrupted or missing (Jeden alebo viac komponentov softvéru tlačiarne HP je poškodených alebo chýba)
  • „Filter zlyhal“
  • Failed to open a connection to the device (-21345) (Nepodarilo sa vytvoriť pripojenie k zariadeniu)

Ak tlačiareň podporuje technológiu AirPrint, môžete ju odstrániť v časti Systémové nastavenia > Tlačiarne a skenery a potom sa k nej pripojiť a pridať ju s podporou technológie AirPrint

V opačnom prípade bude pravdepodobne potrebné odstrániť problém podľa pokynov v tomto článku podpory spoločnosti HP

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: