Apka v Macu prestane reagovať, neočakávane sa zatvorí alebo sa nedá otvoriť

Ak apka vo vašom Macu nefunguje podľa očakávaní, vyskúšajte tieto riešenia.

Ukončenie a opätovné otvorenie apky

Ukončite apku, potom ju znova otvorte. Ak sa apka nedá ukončiť, vynúťte jej ukončenie. Potom skontrolujte, či sa problém s apkou vyriešil.
 

Reštartovanie Macu

Reštartujte Mac. Potom skontrolujte, či sa problém s apkou vyriešil.
 

Vyhľadanie aktualizácií

Ak chcete zistiť, či sú pre apku dostupné aktualizácie, otvorte App Store a kliknite na Aktualizácie. Ak pre apku nie sú dostupné aktualizácie, aktualizujte softvér v Macu. Ak ste apku nezískali v App Store, vyhľadajte jej aktualizácie na webe vývojára apky. Potom skontrolujte, či sa problém s apkou vyriešil.
 

Preinštalovanie apky

Vymažte apku. Môžete pri tom stratiť údaje v nej uložené. Potom apku znova stiahnite. Ak ste apku nezískali v App Store, stiahnite ju znova na webe vývojára. Potom skontrolujte, či sa problém s apkou vyriešil.

 

Získanie ďalšej pomoci

Dátum zverejnenia: