Dostupnosť verzií apky EKG na hodinkách Apple Watch

Funkcie v apke EKG sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Zistenie vašej verzie apky EKG

Vzhľadom na predpisy platné vo vašej krajine alebo oblasti nemusí byť k dispozícii verzia 1 apky EKG alebo verzia 2 apky EKG. Vykonaním tohto postupu si môžete overiť, ktorú verziu apky EKG na hodinkách Apple Watch alebo iPhone máte.

Na hodinkách Apple Watch

  1. Otvorte apku Nastavenia.
  2. Klepnite na Srdce a potom na EKG.

Zobrazí sa číslo vašej verzie apky EKG.

Na iPhone

  1. Otvorte apku Zdravie.
  2. Klepnite na tab Prechádzať a potom na Srdce.
  3. Klepnite na EKG a potom na Informácie.

Číslo vašej verzie apky EKG je uvedené v časti Informácie vedľa položky Verzia funkcie.

 

Dátum zverejnenia: