Novinky pre podniky v systéme macOS Big Sur

Prečítajte si viac o podnikovom obsahu, ktorý spoločnosť Apple vydala pre systém macOS Big Sur.

Aktualizácie systému macOS zlepšujú stabilitu, výkon alebo kompatibilitu vášho zariadenia a odporúčajú sa pre všetkých používateľov. Správcovia zariadení môžu spravovať aktualizácie softvéru pomocou riešenia správy mobilných zariadení (MDM). 

Informácie o všeobecných vylepšeniach nájdete v článku o aktualizáciách systému macOS Big Sur.

Podrobnosti o tom, čo sa v týchto aktualizáciách týka zabezpečenia, nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

macOS Big Sur 11.5

 • Správcovia riešenia MDM môžu pomocou nového príkazu SetRecoveryLock nastaviť na Macu s čipom Apple Silicon heslo, ktoré bude potrebné na spustenie Obnovy macOS.
 • Správcovia riešenia MDM teraz môžu pomocou príkazu DeviceLock zamknúť Mac s čipom Apple Silicon prostredníctvom šesťciferného PIN kódu a voliteľnej správy.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pri prvom spustení po aktualizácii softvéru nepodarilo načítať sieťové rozšírenia, ktoré vyžadujú softvér Rosetta 2.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého apka Systémový profil pri zhromažďovaní hardvérových dát prestala reagovať.
 • Na Macu s čipom Apple Silicon už pri použití kľúča checkCertificateTrust nezlyhá prihlásenie pomocou čipovej karty.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého mohli zlyhať inštalácie apiek MDM pri používaní servera proxy nakonfigurovaného pomocou PAC súboru.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého Macy s čipom Apple Silicon po použití príkazu startosinstall —eraseinstall naštartovali systém recoveryOS.

macOS Big Sur 11.4

 • Na Macoch s čipom Apple Silicon je inštalácia aktualizácií softvéru pomocou riešenia MDM spoľahlivejšia.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pri prvom prihlásení pomocou mobilného účtu nevytvorila prihlasovacia kľúčenka.
 • Keď MDM vynechá vytvorenie účtu, sprievodca nastavením už nevynechá lokalizačné služby.
 • Keď sa počas nastavovania zmení krajina, inštalácie apiek pomocou riešenia MDM sa už nezrušia.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého mohli zlyhať vyhľadávania DNS pri používaní overeného servera proxy alebo servera proxy nakonfigurovaného pomocou PAC súboru.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého rozšírenie SSO Kerberos mohlo zlyhať pri obnovovaní poverení.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého nebolo možné obmedziť synchronizáciu iCloud Kľúčenky pomocou riešenia MDM.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa oddiely StorNext zo súboru fsforeignservers automaticky nepripojili.

macOS Big Sur 11.3

 • Správa MDM teraz môže odkladať hlavné a vedľajšie vydania softvéru osobitne.
 • Protokol SMB Multichannel je teraz podporovaný a predvolene povolený. Viac informácií
 • Pri reštartovaní zariadenia so systémom macOS prostredníctvom správy MDM môžete pred reštartovaním voliteľne povoliť interakciu s používateľom.
 • Správa MDM teraz môže inštalovať a spravovať apky pre systém iOS na počítačoch Mac s čipom Apple Silicon.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého správa MDM nemohla schvaľovať systémové rozšírenia, ktoré už čakali na schválenie používateľom.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pri použití správy MDM na odstránenie schválenia systémových rozšírení príslušné rozšírenia nedeaktivovali.
 • Vyriešil sa problém s pravidlami filtrovania obsahu pri súčasnom používaní viacerých sieťových rozšírení. 
 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval zlyhanie vytvárania mobilného účtu pri prvom prihlásení.
 • Pri aktualizácii objemu dát Wi-Fi, ktorý obsahuje identitu certifikátu, sa už nevytvára duplicitná identita.
 • Safari teraz rešpektuje používateľom definované nastavenia prístupu „Vždy povoliť“ pre certifikáty SSO.
 • Vyriešil sa problém s prehliadaním sieťových súborových serverov, ktoré boli hostiteľmi pre veľký počet zdieľaní SMB.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil spusteniu aktualizácií softvéru z prihlasovacieho okna.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého inštalácia apky mohla zlyhať, ak správa MDM zadala príkaz install znova.

macOS Big Sur 11.2

 • Na počítačoch Mac s procesorom Intel teraz môžete v inštalačnej apke systému macOS, ktorá sa nachádza v inom než štartovacom oddiele, použiť príkaz startosinstall, keď je systém spustený v režime obnovy.
 • Nastavenie vlastnej hodnoty umask teraz funguje podľa očakávania.
 • Správa MDM teraz môže do Macu s čipom Apple M1 poslať objem dát Pravidlá rozšírenia kernelu a automaticky aktualizovať nastavenia zabezpečenia spúšťania systému.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého počítače Mac riadené správou MDM niekedy nedokázali načítať aktualizácie softvéru pomocou Systémových nastavení.
 • Filtre obsahu sieťových rozšírení teraz môžu monitorovať prenosy zo vstavaných binárnych súborov.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého používatelia nemohli odomknúť panely Systémových nastavení po upgradovaní na systém macOS Big Sur zo systému macOS Catalina.

macOS Big Sur 11.1

 • Teraz môžete systém macOS nainštalovať na Mac s čipom Apple Silicon, kým ste prihlásení pomocou mobilného účtu.
 • Rieši sa problém, v dôsledku ktorého sa pri pokuse o autentifikáciu pomocou čipovej karty neakceptoval PIN kód.
 • Príkaz softwareupdate --fetch-full-installer teraz v súlade s očakávaním stiahne najnovší inštalátor systému macOS.

macOS Big Sur 11

 • Poskytuje podporu správy MDM, aby štandardní používatelia mohli dokončiť inštaláciu starších rozšírení jadra reštartovaním Macu z menu Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie bez nutnosti zadania prihlasovacích údajov správcu.
 • Podporuje kľúče RebuildKernelCache a KextPaths v slovníku príkazov správy MDM RestartDevice.
 • Poskytuje podporu správy MDM, ktorá umožňuje štandardným používateľom povoliť Záznam obrazovky alebo Monitorovanie vstupu na paneli Súkromie v nastaveniach v sekcii Bezpečnosť a súkromie.
 • Prevádzka služby APN (Apple Push Notification Service) sa správne prepne na používanie proxy servera, ak je priame pripojenie blokované firewallom, ktorý klientom neposiela reset TCP spojenia.
 • Hypertextové odkazy v PDF súboroch obsahujúce znaky kódované pomocou znaku percento sa teraz otvárajú správne.
 • Odstránil sa problém, ktorý pri pokuse o zmenu hesla pomocou rozšírenia SSO Kerberos spôsobil zlyhanie s chybovou správou o tom, že zmena hesla zlyhala. pretože konfiguračný súbor neurčuje predvolenú oblasť.
 • Rieši problém s tým, že keď sa používateľovi povolí odomykanie štartovacieho oddielu chráneného FileVaultom, daný používateľ sa nie vždy zobrazí v zozname používateľov v prihlasovacom okne.
 • Odstránil sa problém s tým, že sa v určitých prípadoch nedal vymazať priečinok Premiestnené položky.
 • Rieši problém s tým, že keď heslo spĺňa požiadavky a používa sa viac lokálnych pravidiel, v Systémových nastaveniach sa nezobrazuje sekcia Požiadavky na heslo.
Dátum zverejnenia: