Hlásenia slúchadiel na iPhone, iPode touch alebo hodinkách Apple Watch

Môžete si aktivovať hlásenia, že je potrebné znížiť hlasitosť, keď dosiahnete odporúčaný 7-dňový limit pre vystavenie hlasným zvukom.

Vzhľadom na predpisy a bezpečnostné normy nemožno hlásenia slúchadiel v niektorých krajinách alebo oblastiach vypnúť.

Zapnutie alebo vypnutie hlásení slúchadiel

  1. Na iPhone alebo iPode touch otvorte apku Nastavenia.
  2. Klepnite na Zvuky a haptika a potom na Bezpečnosť slúchadiel.
  3. Zapnite alebo vypnite Hlásenia slúchadiel.

Môžete zapnúť aj funkciu Stíšiť hlasné zvuky, aby sa hlasitosť slúchadiel automaticky znížila, keď prekročí nastavený počet decibelov.

 

Hlásenia slúchadiel a hlasitosť

Dlhodobé počúvanie príliš hlasného zvuku zo slúchadiel môže poškodiť sluch. Hlásenia slúchadiel vás informujú, ak vaše vystavenie hluku dosiahlo úroveň alebo trvalo tak dlho, že by mohlo poškodiť váš sluch – napríklad viac ako 80 decibelov (dB) za celkových 40 hodín počas posledných 7 dní.

iPhone, iPod touch alebo hodinky Apple Watch vás teraz môžu upozorniť, keď pri používaní slúchadiel prekročíte hranicu 7-dňového limitu vystavenia hlasným zvukom.* Vďaka týmto hláseniam budete mať lepší prehľad o svojich návykoch pri počúvaní a budete si môcť lepšie chrániť sluch. Keď dostanete hlásenie, zobrazí sa výzva na zníženie hlasitosti. Po prijatí hlásenia sa pri najbližšom pripojení slúchadiel káblom alebo cez Bluetooth automaticky zníži hlasitosť. Hlasitosť môžete opäť zvýšiť, ak sa tak rozhodnete.

*7-dňový limit vystavenia hlasným zvukom sa vzťahuje iba na zvuk médií. Telefonické hovory sa do času vystavenia zvukom zo slúchadiel nezapočítavajú.

 

Zobrazenie hlásení

  1. Na iPhone alebo iPode touch otvorte apku Zdravie.
  2. Klepnite na tab Prechádzať a potom klepnite na Sluch.
  3. Klepnite na Hlásenia slúchadiel.

Zobrazenie hlasitosti slúchadiel v reálnom čase

Kedykoľvek môžete skontrolovať aktuálnu hlasitosť slúchadiel, aby ste sa ubezpečili, že sa nachádza v bezpečnom rozsahu.

  • Na hodinkách Apple Watch otvorte ovládacie centrum potiahnutím prstom nahor a potom klepnite na ikonu Sluch .
  • Na iPhone alebo iPode touch potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky a potom klepnite na ikonu Sluch 

Viac informácií

Dátum zverejnenia: