Hlásenia slúchadiel na iPhone, iPode touch alebo hodinkách Apple Watch

Môžete dostávať hlásenia o dosiahnutí odporúčaného sedemdňového limitu vystavenia zvukom.

Hlásenia slúchadiel a hlasitosť

Počúvanie príliš hlasného zvuku zo slúchadiel môže poškodiť sluch. Hlásenia slúchadiel vás informujú o tom, že vystavenie zvukom dosiahlo takú úroveň alebo trvalo tak dlho, že mohlo ovplyvniť váš sluch – napríklad viac ako 80 decibelov (dB) za celkových 40 hodín počas posledných sedem dní.

iPhone, iPod touch alebo hodinky Apple Watch vás teraz môžu upozorniť, keď prekročíte hranicu 100 % sedemdňového limitu vystavenia pri používaní slúchadiel.* Vďaka týmto hláseniam budete mať lepší prehľad o svojich návykoch pri počúvaní a budete si môcť lepšie chrániť sluch. Keď dostanete hlásenie, zaznie cinknutie a hlasitosť sa automaticky zníži. Hlásenie môžete zatvoriť a hlasitosť opäť zvýšiť.

*Sedemdňový limit vystavenia sa vzťahuje iba na zvuk médií. Telefonické hovory sa do času vystavenia zvukom zo slúchadiel nezapočítavajú.

Zapnutie alebo vypnutie hlásení slúchadiel

  1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu Nastavenia.
  2. Klepnite na Zvuky a haptika a potom na Bezpečnosť slúchadiel.
  3. Zapnite alebo vypnite Hlásenia slúchadiel.*

Môžete tiež zapnúť funkciu Stíšiť hlasné zvuky, aby sa hlasitosť slúchadiel automaticky znížila, keď prekročí nastavený počet decibelov.

*Vzhľadom na predpisy a bezpečnostné normy nemožno hlásenia slúchadiel v niektorých krajinách alebo oblastiach vypnúť.

Zobrazenie hlásení

  1. Na iPhone alebo iPode touch otvorte aplikáciu Zdravie.
  2. Klepnite na tab Prechádzať a potom na Sluch.
  3. Klepnite na Hlásenia slúchadiel.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: