Nastavenie slúchadiel AirPods Max na Macu a ďalších zariadeniach Bluetooth

Prečítajte si, ako nastaviť slúchadlá AirPods Max na Macu, zariadení s Androidom alebo inom zariadení Bluetooth.

Používanie slúchadiel AirPods Max s Macom

Uistite sa, že v Macu máte systém macOS Big Sur 11.1 alebo novší.

Ak máte slúchadlá AirPods Max nastavené na iPhone a na Macu ste sa prihlásili do iCloudu pomocou toho istého Apple ID, slúchadlá sú už pripravené na používanie s Macom. Ak sa nepripoja, nasaďte si ich na uši a v lište na Macu kliknite na menu Bluetooth  alebo na ovládanie hlasitosti . Potom v zozname vyberte slúchadlá AirPods Max.

Ak slúchadlá AirPods Max nie sú v menu Bluetooth  ani v menu ovládania hlasitosti  uvedené, spárujte ich s Macom:

  1. Na Macu vyberte v menu Apple () Systémové nastavenia a potom kliknite na Bluetooth .
  2. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
  3. Stlačte tlačidlo filtrovania šumu na slúchadlách AirPods Max a držte ho stlačené, až kým nezačne blikať biely indikátor stavu.
  4. V zozname Zariadenia vyberte slúchadlá AirPods Max a kliknite na Pripojiť.

Možnosti Bluetooth na Macu

Ak sa zvuk naďalej prehráva z reproduktorov Macu, kliknite v lište na menu Bluetooth alebo na ovládanie hlasitosti a uistite sa, že slúchadlá AirPods Max sú vybraté ako výstupné zariadenie.

Používanie slúchadiel AirPods Max so zariadením od iného výrobcu než Apple

Slúchadlá AirPods Max môžete ako náhlavnú súpravu Bluetooth používať aj so zariadeniami od iných výrobcov než Apple. Siri používať nemôžete, ale môžete počúvať a hovoriť a používať Aktívnu redukciu hluku a Transparentný režim. Ak chcete slúchadlá AirPods Max nastaviť na telefóne s Androidom alebo na zariadení od iného výrobcu než Apple1, postupujte takto:

  1. Na zariadení od iného výrobcu než Apple prejdite do nastavení Bluetooth a uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté.2 Ak máte zariadenie s Androidom, prejdite na Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
  2. Stlačte tlačidlo filtrovania šumu na slúchadlách AirPods Max a držte ho stlačené, až kým nezačne blikať biely indikátor stavu.
  3. Keď sa slúchadlá AirPods Max zobrazia v zozname zariadení Bluetooth, vyberte ich.

  1. V závislosti od zariadenia Bluetooth, ku ktorému slúchadlá AirPods Max pripojíte, môžu byť ich funkcie obmedzené.
  2. Ak v zariadení nemôžete nájsť nastavenia rozhrania Bluetooth, pozrite si používateľskú príručku.
Dátum zverejnenia: