Pripojenie a používanie slúchadiel AirPods Max

Pomocou slúchadiel AirPods Max môžete počúvať hudbu, telefonovať, používať Siri a využívať ďalšie funkcie

Nastavenie slúchadiel AirPods Max pomocou zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS

Ak slúchadlá AirPods Max nastavujete prvýkrát, uistite sa, že v zariadení, s ktorým ich chcete spárovať, je nainštalovaný najnovší softvér. Potom postupujte takto:

Nastavenie slúchadiel AirPods Max v systéme iOS 

 1. Prejdite na plochu.
 2. Vyberte slúchadlá AirPods Max z puzdra Smart Case, do 60 sekúnd ich priložte k zariadeniu, ktoré s nimi chcete spárovať, a počkajte, kým sa na danom zariadení nezobrazí animácia nastavenia. Ak sa táto animácia nezobrazí, uistite sa, že je zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS aktuálne, alebo slúchadlá AirPods Max manuálne spárujte so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS tak, že prejdete na Nastavenia > Bluetooth. Ak na slúchadlách AirPods Max nebliká biely indikátor stavu, stlačte tlačidlo filtrovania šumu a podržte ho, až kým indikátor nezačne blikať nabielo.
 3. Klepnite na Pripojiť, aby ste slúchadlá AirPods Max spárovali so zariadením alebo aby ste nastavili funkcie, ako napríklad Hey Siri, ak ste to ešte neurobili.
 4. Ak chcete využívať priestorový zvuk, klepnutím na „Pozrite sa a vypočujte si, ako to funguje“ spustite nastavenie.
 5. Klepnite na Hotovo. Ak ste sa prihlásili do iCloudu, slúchadlá AirPods Max sa automaticky nastavia aj vo všetkých vašich ostatných zariadeniach, v ktorých ste sa do iCloudu prihlásili pomocou rovnakého Apple ID.

Počúvanie a ovládanie audia pomocou slúchadiel AirPods Max

Tlačidlo filtrovania šumu, korunka Digital Crown a indikátor stavu

 

Keď v zariadení počúvate audio a nasadíte si slúchadlá AirPods Max, audio sa automaticky začne prehrávať v nich. Keď si ich dáte z hlavy dole, audio sa pozastaví. Ak si do 15 sekúnd slúchadlá znova nasadíte, prehrávanie sa automaticky obnoví. Slúchadlá AirPods Max pozastavia audio aj v prípade, že si jedno zo slúchadiel oddialite od ucha.

Náušníky slúchadiel AirPods Max sú označené symbolmi L a R. Uistite sa, že ich máte nasadené správne (L na ľavom uchu a R na pravom), aby ste si mohli vychutnávať zvuk v najvyššej kvalite.

Keď slúchadlá AirPods Max nepoužívate, nechávajte ich v puzdre Smart Case, aby zostali nabité. Ak by ste slúchadlá AirPods Max nosili bez puzdra v taške, mohli by sa poškodiť.

Ak sa chcete na palube lietadla pripojiť k multimediálnemu systému, zapojte audiokábel s konektorom Lightning a 3,5 mm konektorom do slúchadiel AirPods Max, aby sa používali v káblovom režime.

Otáčaním korunky Digital Crown zmeníte hlasitosť. Ak sa zdá, že sa hlasitosť už nedá viac zvýšiť, upravte ju v telefóne.1 Ak chcete upraviť smer, akým korunka Digital Crown zvyšuje a znižuje hlasitosť, prejdite na Nastavenia > Bluetooth > AirPods Max > Digital Crown.

Ak máte nastavenú funkciu Hey Siri, môžete po vyslovení frázy Hey Siri klásť otázky, telefonovať a ovládať prehrávanie hudby. Siri môžete aktivovať aj stlačením a podržaním korunky Digital Crown.

Prepínanie medzi aktívnou redukciou hluku a transparentným režimom

Na slúchadlách AirPods Max môžete ovládať, či počujete zvuky zo svojho okolia. Stlačením tlačidla filtrovania šumu môžete prepínať medzi aktívnou redukciou hluku a transparentným režimom. Ak chcete vybrať režimy dostupné po stlačení tlačidla, prejdite na Nastavenia > Bluetooth > AirPods Max > Tlačidlo prepína medzi.

Ovládanie audia

Audio môžete ovládať korunkou Digital Crown:

 • Jedným stlačením korunky Digital Crown spustíte prehrávanie audioobsahu alebo ho pozastavíte. Opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.
 • Ak chcete preskočiť dopredu, stlačte korunku Digital Crown dvakrát.
 • Ak chcete preskočiť dozadu, stlačte korunku Digital Crown trikrát.

Používanie telefónu a prijímanie správ

Telefonické hovory môžete ovládať korunkou Digital Crown:

 • Jedným stlačením prijmete alebo ukončíte hovor.
 • Dvomi stlačeniami odmietnete prichádzajúci hovor.
 • Ak chcete prijať druhý prichádzajúci hovor a podržať prvý, jedenkrát stlačte korunku.
 • Keď máte aktívne dva hovory, dvomi stlačeniami ukončíte aktuálny hovor a prepnete na druhý hovor.
 • Stlačením a podržaním odmietnete druhý prichádzajúci hovor.
 • Ak chcete prestať počúvať cez slúchadlá a prepnúť si hovor do telefónu, dvakrát stlačte korunku.

Keď máte pri prichádzajúcom hovore slúchadlá AirPods Max na hlave, Siri vám môže hovor oznámiť. Môže vám tiež v slúchadlách AirPods Max čítať prichádzajúce správy.

Prepínanie medzi zariadeniami

Prečítajte si, ako môžete pri počúvaní cez slúchadlá AirPods Max prepnúť z jedného zariadenia na druhé.

Automatické prepínanie

Ak chcete, aby slúchadlá AirPods Max automaticky prepínali medzi zariadeniami, musíte používať systém iOS 14.3 alebo novší, iPadOS 14.3 alebo novší, alebo macOS Big Sur 11.1 alebo novší.2 V zariadeniach musíte byť prihlásený pomocou rovnakého Apple ID a musíte používať dvojfaktorovú autentifikáciu. Predstavte si napríklad, že počúvate hudbu na iPade a na iPhone prijmete hovor. Slúchadlá AirPods Max automaticky prepnú z hudby v iPade na telefonický hovor v iPhone.

V niektorých situáciách sa vám na obrazovke Macu so systémom macOS Big Sur zobrazí hlásenie o slúchadlách AirPods Max. Keď na hlásení podržíte kurzor, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť. Kliknutím na Pripojiť potvrdíte, že chcete, aby sa slúchadlá AirPods Max pripojili k Macu (alebo k nemu ostali pripojené).

Ak chcete vypnúť automatické prepínanie pre iPhone alebo iPad, prejdite v ňom na Nastavenia > Bluetooth, pričom si slúchadlá AirPods Max nechajte na hlave. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa slúchadiel AirPods Max. Klepnite na Pripojiť k tomuto iPhonu [alebo iPadu] a potom na „Pri poslednom pripojení k tomuto iPhonu [alebo iPadu]“. Funkciu znova zapnete klepnutím na Automaticky.

Ak chcete vypnúť automatické prepínanie pre Mac, otvorte v ňom nastavenia Bluetooth, pričom si slúchadlá AirPods Max nechajte na hlave. V zozname zariadení kliknite vedľa slúchadiel AirPods Max na tlačidlo Možnosti. Kliknite na Pripojiť k tomuto Macu a potom vyberte „Pri poslednom pripojení k tomuto Macu“. Funkciu znova zapnete výberom možnosti Automaticky.

Prepnutie audia medzi zariadeniami

Manuálne prepínanie

Pomocou tohto postupu môžete podľa potreby vybrať iné zariadenie, v ktorom sa má prehrávať audio, alebo prepnúť audio na iné slúchadlá alebo reproduktory.

V zariadení so systémom iOS alebo iPadOS

 1. Na iPhone, iPode touch alebo iPade otvorte ovládacie centrum.
 2. V pravom hornom rohu ovládacieho centra podržte kartu audia. Zobrazia sa ovládacie prvky audia.
 3. Klepnite na ikonu  a potom v zozname vyberte príslušné zariadenie.3

Na Macu

Kliknite v lište na ovládanie hlasitosti  a v sekcii Výstupné zariadenie vyberte slúchadlá AirPods Max alebo iné reproduktory.3

Nabíjanie slúchadiel AirPods Max

Ak chcete nabiť slúchadlá AirPods Max, do konektora na spodnej strane pravého slúchadla zapojte kábel s konektorom Lightning dodaný so slúchadlami. Môžete použiť USB-C kábel s konektorom Lightning alebo USB kábel s konektorom Lightning. Druhý koniec kábla zapojte do USB nabíjačky alebo portu.

Keď slúchadlá AirPods Max nepoužívate, nechávajte ich v puzdre Smart Case, aby zostali nabité.

Prečítajte si viac o nabíjaní.

Čo potrebujete

 1. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 2. Zvuk by sa nemal automaticky prepínať medzi zariadeniami, keď máte s niekým konverzáciu, napríklad počas telefonického hovoru, hovoru FaceTime alebo videokonferencie.
 3. Slúchadlá AirPods Max sa zobrazujú len vtedy, keď sú nablízku a pripravené na použitie.
Dátum zverejnenia: