Ak v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote chýba mediálny súbor alebo je poškodený

Chýbajúci alebo poškodený súbor obrázka, filmu alebo audiosúbor môžete nahradiť kópiou toho istého súboru alebo iným súborom.

Všetky poškodené alebo chýbajúce súbory obrázkov, filmov alebo audiosúbory by ste v dokumente, tabuľke alebo prezentácii mali nahradiť, najmä ak na dokumente spolupracujete s ďalšími používateľmi. Ak v dokumente chýbajú mediálne súbory alebo sú poškodené, po otvorení dokumentu sa zobrazí okno so zoznamom chýbajúcich alebo poškodených súborov.

Poškodený súbor sa v dokumente zobrazuje určitým spôsobom:

 • Poškodené obrázky sa zobrazujú s nižším rozlíšením než originály.
 • Poškodené výplne obrázkov sa zobrazujú ako štvorčekované.
 • Poškodené alebo chýbajúce videá sa zobrazujú ako rámčeky s plagátom, ktoré sa nedajú prehrať.
 • Poškodené audiosúbory sa zobrazujú ako ikony audia, ktoré sa nedajú prehrať. 

Ak sa chýbajúci alebo poškodený súbor obrázka, filmu alebo audiosúbor nachádza v zdieľanom dokumente a je väčší než 50 MB, prestaňte dokument zdieľať a obrázok nahraďte.

Nahradenie mediálneho súboru na iPhone, iPade alebo iPode touch

V prípade chýbajúcich alebo poškodených obrázkov a filmov môžete súbory nahradiť, aby sa zachovalo rozloženie dokumentu. Zaistíte tým aj možnosť pokračovania spolupráce pre všetkých účastníkov používajúcich staršie verzie aplikácie.

 1. V okne Upozornenia klepnite na tlačidlo vedľa upozornenia na chýbajúci alebo poškodený súbor. Tým prejdete na jeho umiestnenie v dokumente, tabuľke alebo prezentácii.
  Ak ste okno Upozornenia zatvorili, klepnite na tlačidlo Viac a potom klepnite na Zobraziť upozornenia.
 2. Klepnite na obrázok, film, upozornenie na chýbajúci súbor, rámček s plagátom alebo akýkoľvek iný pozostatok súboru a potom klepnite na tlačidlo Formát.
 3. Klepnite na Obrázok alebo Film, klepnite na Nahradiť a potom vyberte fotku alebo film, ktorý chcete použiť.

V prípade chýbajúcich alebo poškodených audiosúborov súbor vymažte a potom ho znova pridajte. Ak ste nahrali audio priamo do dokumentu, tabuľky alebo prezentácie, vymažte súbor a potom audio znova nahrajte.

Nahradenie mediálneho súboru na Macu

V prípade chýbajúcich alebo poškodených obrázkov, videí alebo audiosúborov môžete súbory nahradiť, aby sa zachovalo rozloženie dokumentu:

 1. V okne Upozornenia klepnite na tlačidlo vedľa upozornenia na chýbajúci alebo poškodený súbor. Tým prejdete na jeho umiestnenie v dokumente, tabuľke alebo prezentácii.
  Ak ste okno Upozornenia zatvorili, vyberte Zobraziť > Zobraziť upozornenia.
 2. Vyberte obrázok, film, upozornenie na chýbajúci súbor, rámček s plagátom alebo akýkoľvek iný pozostatok súboru v dokumente, tabuľke alebo prezentácii.
 3. Kliknite na tlačidlo Formát  a potom v inšpektore na Obrázok alebo Film.
 4. Kliknite na Nahradiť, vyhľadajte súbor, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na Otvoriť.

Ak ste nahrali audio priamo do dokumentu, tabuľky alebo prezentácie, vymažte súbor a potom audio znova nahrajte.

Nahradenie obrázka online na stránke iCloud.com

Súbory s obrázkami môžete nahradiť, keď používate Pages, Numbers alebo Keynote online na stránke iCloud.com.

 1. Vyberte obrázok v dokumente, tabuľke alebo prezentácii.
 2. Kliknite na tlačidlo Formát  a potom v inšpektore na Obrázok.
 3. Kliknite na Nahradiť, vyhľadajte súbor, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na Vybrať.
Dátum zverejnenia: