Po aktualizácii na systémy iOS 14 a watchOS 7 chýbajú trasy GPS pre aplikáciu Tréning alebo údaje aplikácie Zdravie

Ak ste vykonali aktualizáciu na systémy iOS 14 a watchOS 7 a chýbajú vám údaje z aplikácií Aktivita alebo Zdravie, prečítajte si, ako zabrániť stratám údajov v budúcnosti.

Po aktualizácii na systémy iOS 14.0 a watchOS 7.0 si môžete všimnúť tieto situácie:

 • V aplikácii Kondícia na iPhone chýbajú mapy tréningových trás s podporou GPS pre predchádzajúce tréningy s hodinkami Apple Watch.
 • Aplikácia Aktivita, Srdcová frekvencia alebo iné aplikácie súvisiace so zdravím sa na hodinkách Apple Watch nespustia alebo nedokážu načítavať údaje.
 • Aplikácia Kondícia alebo Zdravie sa na iPhone nespustí alebo nedokáže načítavať údaje.
 • Aplikácia Zdravie alebo Kondícia na iPhone hlási nepresnú kapacitu dátového úložiska.
 • Aplikácia Aktivita na hodinkách Apple Watch hlási nepresnú kapacitu dátového úložiska.
 • V aplikácii Zdravie na iPhone chýbajú údaje o úrovni okolitého hluku prostredia alebo údaje o hlasitosti zvuku v slúchadlách z hodiniek Apple Watch.
 • Zvýšená miera vybíjania batérie na iPhone alebo na hodinkách Apple Watch.

Ak narazíte na dva alebo viac z uvedených problémov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na Všetky hodinky.
 3. Klepnite na tlačidlo informácií vedľa hodiniek, párovanie ktorých chcete zrušiť.
 4. Klepnite na Odpárovať Apple Watch.​

Pred vymazaním všetkého obsahu a nastavení z hodiniek Apple Watch vytvorí iPhone novú zálohu hodiniek Apple Watch. Pomocou tejto zálohy môžete hodinky Apple Watch obnoviť.

Overenie nastavení iCloudu a vytvorenie zálohy

Pred vytvorením zálohy sa uistite, že máte k dispozícii dostatok úložiska v iCloude.

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na svoje meno a potom na iCloud.
 3. Uistite sa, že je spustená aplikácia Zdravie, prípadne ju spustite klepnutím.
 4. Klepnite na iCloud záloha.
 5. Uistite sa, že je spustená iCloud záloha, prípadne ju spustite klepnutím.
 6. Klepnutím na Zálohovať spustite vytváranie zálohy a počkajte na jej dokončenie.

Ak si chcete overiť, že máte informácie z aplikácie Zdravie zálohované, klepnite v aplikácii Zdravie na svoju profilovú fotku vpravo hore. V dolnej časti obrazovky si môžete pozrieť, kedy sa vaše údaje naposledy zálohovali. Ak uvedený čas nie je nedávny, počkajte na dokončenie zálohovania a skontrolujte údaj znovu.

Vymazanie celého obsahu a nastavení z iPhonu

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Všeobecné a potom na Resetovať.
 3. Klepnite na Vymazať celý obsah a nastavenia.

Obnovenie iPhonu a hodiniek Apple Watch zo zálohy

 1. Zapnite iPhone a obnovte ho zo zálohy v iCloude.
 2. Po obnovení otvorte na iPhone aplikáciu Watch.
 3. Klepnite na Spustiť párovanie a počkajte na dokončenie párovania.
 4. Klepnite na Obnoviť zo zálohy a na obnovenie vyberte najnovšiu zálohu.
Dátum zverejnenia: