Ak si predplatíte Apple One a pre iCloud používate iné Apple ID

Používate rôzne Apple ID pre iCloud a pre predplatné a nákupy médií? Keď si predplatíte Apple One, k Apple ID podľa svojho výberu môžete priradiť úložisko a funkcie iCloud+.

Apple One spája až šesť služieb Apple do jedného ľahko použiteľného predplatného. Ak máte iba jedno Apple ID, všetky služby Apple One sa automaticky vzťahujú na daný účet. Ak však používate jedno Apple ID pre iCloud a ďalšie pre nákupy médií a predplatné, úložisko iCloud a funkcie, ktoré sú súčasťou vášho predplatného Apple One, sa automaticky priradia k účtu, ktorý používate pre nákupy médií a predplatné. Ak to chcete zmeniť, prejdite na Nastavenia a vyberte iný účet.


iPhone so zobrazenými dvoma rôznymi účtami, z ktorých si môžete vybrať.

Výber Apple ID pri nastavovaní Apple One

Pri registrácii predplatného Apple One sa vám môže zobraziť výzva na výber účtu Apple ID, ktorý chcete používať s funkciami a úložiskom iCloud+.

  1. V správe vyberte Zmeniť v Nastaveniach.
  2. Vyberte e-mailovú adresu, ktorú chcete použiť, a klepnite na Použiť tento účet. Môže byť potrebné, aby ste sa na svojom zariadení prihlásili do iCloudu.
  3. Klepnite na Potvrdiť. 

Priradenie funkcií a úložiska iCloud+ k inému Apple ID

Kedykoľvek môžete prejsť na Nastavenia a vybrať, ktoré Apple ID sa má používať s funkciami a úložiskom iCloud+, ktoré sú súčasťou predplatného Apple One.

  1. Prejdite na Nastavenia.
  2. Klepnite na svoje meno a potom na Predplatné.
  3. Klepnite na Apple One a potom klepnite na Spravovať účty pre úložisko iCloud.
  4. Vyberte e-mailovú adresu, ktorú chcete použiť, a klepnite na Použiť tento účet.
  5. Klepnite na Potvrdiť.

Viac informácií

  • Ak už platíte za iCloud+ a úložisko iCloud obsiahnuté v Apple One priradíte k Apple ID, ktoré používate s iCloudom, úložisko v Apple One nahradí váš aktuálny plán úložiska. Váš existujúci plán iCloud+ sa zruší.
  • Ak priradíte funkcie a úložisko iCloud+ obsiahnuté v Apple One k účtu, ktorý používate pre iCloud, a neskôr svoj plán iCloud+ upgradujete, úložisko obsiahnuté v Apple One sa presunie späť do účtu Apple ID, ktorý používate pre nákupy médií a predplatné.
Dátum zverejnenia: