Sledovanie úrovní fyzickej kondície

Hodinky Apple Watch dokážu odhadnúť úroveň vašej fyzickej kondície a v prípade jej nízkej hodnoty vám môžu poslať hlásenie.

Čo je fyzická kondícia

Fyzická kondícia je meranie vašej hodnoty VO2 max, čo je maximálne množstvo kyslíka, ktoré vaše telo dokáže počas cvičenia spotrebovať. Úroveň fyzickej kondície je dobrým indikátorom vášho celkového fyzického stavu a poskytuje odhad o dlhodobejšom zdraví. Hodinky Apple Watch odhadujú fyzickú kondíciu meraním toho, ako intenzívne pracuje vaše srdce pri prechádzke, behu alebo túre.

Ak je úroveň vašej fyzickej kondície pre váš vek a pohlavie nízka, dostanete hlásenie. Ak úroveň vašej fyzickej kondície bude aj naďalej nízka, budete dostávať ďalšie hlásenia.

Väčšina ľudí si hodnotu VO2 max môže zvýšiť intenzívnejšími a častejšími kardiovaskulárnymi cvičeniami. Niektoré zdravotné problémy alebo lieky, ktoré obmedzujú srdcovú frekvenciu, môžu spôsobiť nadhodnotenie VO2 max.

iPhone s ukážkovým grafom mesačných údajov o fyzickej kondícii. 

Zobrazenie údajov o fyzickej kondícii

  1. Na iPhone otvorte apku Zdravie a klepnite na Prechádzať.
  2. Klepnite na Srdce a potom na Fyzická kondícia.
  3. Klepnutím na D, T alebo R zobrazíte priemer za deň, týždeň alebo rok.
  4. Klepnite na Zobraziť všetky hodnoty fyzickej kondície.
  5. Klepnite na úroveň fyzickej kondície a porovnajte svoje výsledky s inými úrovňami podľa veku a pohlavia.

Môžete klepnúť aj vpravo hore na tlačidlo Zobraziť informácie  a pozrieť si priemerné úrovne fyzickej kondície všetkých vekových skupín pre ženy, mužov alebo všeobecne. 

 

Ako hodinky Apple Watch odhadujú úroveň vašej fyzickej kondície

Hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie dokážu pomocou senzorov srdca a pohybu zaznamenať odhad vašej hodnoty VO2 max pri prechádzke, behu alebo túre. Hodnotu VO2 max dokážu odhadnúť, aj keď začnete prechádzku, beh alebo túru v apke Tréning. Hodinky Apple Watch podporujú pre hodnotu VO2 max rozsah hodnôt 14 až 65 ml/kg/min, ktorý je overený pre používateľov od 20 rokov.

Pri odhadovaní úrovne fyzickej kondície zohľadňujú hodinky Apple Watch aj tieto faktory:

  • Vek
  • Pohlavie
  • Hmotnosť
  • Výška
  • Lieky, ktoré môžu ovplyvňovať srdcovú frekvenciu

Na získanie počiatočného odhadu môže byť potrebné nosiť hodinky Apple Watch aspoň 24 hodín, po ktorých by malo nasledovať niekoľko tréningov* a pasívnych meraní na hodinkách Apple Watch.

Ak apka Zdravie zistí, že vaše predchádzajúce odhady fyzickej kondície by mohli byť presnejšie, budete mať možnosť dáta aktualizovať. V sekcii Fyzická kondícia klepnite na Aktualizovať pod nadpisom Aktualizujte svoje dáta. Po aktualizácii dát sa zobrazí hlásenie Dáta fyzickej kondície boli aktualizované, kde uvidíte výsledky aktualizácie a to, ako sa odhady zmenili.

Viac informácií

* Prechádzky na vozíku nie sú podporované.

Dátum zverejnenia: