Vymazanie vstavaných apiek Apple z plochy zariadenia so systémom iOS 14 či novšieho, zariadenia so systémom iPadOS alebo hodiniek Apple Watch

Ak používate systém iOS 14 či novší alebo iPadOS, môžete z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo hodiniek Apple Watch vymazať niektoré vstavané apky Apple.

Vymazaním vstavanej apky zo zariadenia sa vymažú aj všetky súvisiace používateľské údaje a konfiguračné súbory. Táto akcia môže mať vplyv na rôzne veci, ako sú napríklad súvisiace systémové funkcie alebo informácie na Apple Watch.

Vstavané apky, ktoré môžete zo zariadenia vymazať

V systéme iOS 14 či novšom alebo iPadOS môžete zo zariadenia vymazať1 tieto apky:

 • Aktivita
 • Apple Books3
 • Kalkulačka
 • Kalendár
 • Kompas
 • Kontakty1
 • FaceTime2
 • Súbory
 • Domácnosť
 • iTunes Store
 • Mail
 • Mapy3
 • Meradlo
 • Hudba3
 • News (v krajinách, v ktorých je táto apka k dispozícii)
 • Poznámky
 • Podcasty3
 • Pripomienky
 • Skratky
 • Akcie
 • Tipy
 • Tlmočník
 • TV (v krajinách, v ktorých je táto apka k dispozícii)
 • Videá
 • Nahrávky
 • Apka Watch4
 • Počasie

 1. Ak vymažete apku Kontakty, všetky informácie o vašich kontaktoch zostanú v apke Telefón.
 2. Ak vymažete apku FaceTime, môžete naďalej uskutočňovať a prijímať hovory FaceTime v apkách Kontakty a Telefón.
 3. Ak vymažete apku Apple Books, Mapy, Hudba alebo Podcasty, nebude k dispozícii na používanie v systéme CarPlay. Ak vymažete apku Hudba, je možné, že na niektorých autorádiách alebo stereoprijímačoch nebudete môcť prehrávať určitý zvukový obsah prostredníctvom apiek Apple alebo apiek od iných výrobcov.
 4. Ak sa z iPhonu, ktorý je spárovaný s hodinkami Apple Watch, pokúsite vymazať apku Watch, zobrazí sa upozornenie s výzvou, aby ste pred vymazaním apky najskôr zrušili párovanie s hodinkami Apple Watch.

Vymazanie vstavanej apky zo zariadenia

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS klepnite na apku a podržte ju.
 2. Klepnite na Odstrániť apku.
 3. Klepnite na Vymazať.

Ak máte hodinky Apple Watch, vymazaním apky z iPhonu sa daná apka vymaže aj z hodiniek Apple Watch.

Obnovenie vstavanej apky, ktorú ste vymazali

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS prejdite do App Storu.
 2. Vyhľadajte apku. Dajte pozor, aby ste názov zadali presne.
 3. Klepnutím na ikonu 
  Oblak so šípkou smerujúcou dolu z oblaku.
  apku obnovte.
 4. Počkajte na obnovenie apky a potom ju otvorte z plochy.

Ak máte hodinky Apple Watch, obnovením apky na iPhone sa daná apka obnoví aj na hodinkách Apple Watch.

Čo sa stane, keď zo zariadenia vymažete vstavané apky

Vymazanie vstavaných apiek zo zariadenia môže mať vplyv na ďalšie systémové funkcie. Tu je niekoľko príkladov:

 • Ak máte s iPhonom spárované hodinky Apple Watch, vymazaním apky z plochy iPhonu sa daná apka vymaže aj z plochy hodiniek Apple Watch.
 • Ak zo zariadenia vymažete apku Podcasty, nebude k dispozícii v systéme CarPlay.
 • Ak zo zariadenia vymažete apku Akcie alebo Počasie, informácie o akciách a počasí nebudú k dispozícii nikde inde. Informácie o akciách a počasí sa napríklad nebudú zobrazovať v centre hlásení na iPhone ani ako komplikácie alebo prehľady na hodinkách Apple Watch.
 • Ak vymažete apku Kalkulačka, v ovládacom centre sa nebude zobrazovať kalkulačka.

Ak chcete príslušné funkcie obnoviť, môžete vstavané apky znova pridať na plochu.

Dátum zverejnenia: