Používanie nabíjačky MagSafe s modelmi iPhonu 13 a iPhonu 12

Prečítajte si, ako nabíjať model iPhonu 13 alebo iPhonu 12 bezdrôtovo pomocou nabíjačky MagSafe. 


Príprava nabíjačky MagSafe

Konektor USB-C nabíjačky MagSafe zapojte do odporúčaného 20-wattového (W) alebo výkonnejšieho USB-C napájacieho adaptéra Apple alebo do kompatibilného USB-C napájacieho adaptéra od iného výrobcu. Môžete ho zapojiť aj do USB-C portu na Macu alebo PC.

Nabíjačku MagSafe položte vrchnou stranou nahor (ako je zobrazené) na plochý povrch, na ktorom sa nenachádzajú kovové objekty ani iný cudzí materiál.

Rýchle bezdrôtové nabíjanie výkonom až 15 W

Nabíjačka MagSafe je navrhnutá na rýchle a bezpečné bezdrôtové nabíjanie iPhonu. Systém sa inteligentne prispôsobuje aktuálnym podmienkam, aby zabezpečil optimálne a rýchle bezdrôtové nabíjanie iPhonu maximálnym výkonom až 15 W. Skutočný výkon nabíjania iPhonu sa bude meniť podľa výkonu napájacieho adaptéra a aktuálnych podmienok systému. Pre iPhone 13 mini a iPhone 12 mini poskytuje nabíjačka MagSafe maximálny výkon až 12 W.

Nabíjačka MagSafe musí byť pred umiestnením iPhonu pripojená k zdroju napájania. Len tak môže systém MagSafe overiť, či je bezpečné dodávať maximálny výkon. Ak iPhone umiestnite na nabíjačku MagSafe ešte skôr, než ju pripojíte k zdroju napájania, jednoducho ho zasa odpojte, počkajte tri sekundy a potom ho položte späť. Tým sa obnoví maximálny výkon nabíjania.

Nabíjačka MagSafe je navrhnutá tak, aby pri použití napájacieho adaptéra s podporou napájania cez USB (USB-PD) dodávala po dohode s nabíjaným zariadením maximálne nabíjacie napätie až 9 V a nabíjací prúd až 3 A. Nabíjačka MagSafe bude nabíjanie iPhonu dynamicky optimalizovať. V závislosti od rôznych faktorov vrátane teploty a aktivity systému bude výkon dodávaný do iPhonu počas nabíjania kolísať.

Napájacie adaptéry majú rôzne parametre výkonu ovplyvňujúce intenzitu a rýchlosť nabíjania. Aby mohla nabíjačka MagSafe zabezpečiť rýchle bezdrôtové nabíjanie, vyžaduje nasledujúce parametre výkonu.

Kompatibilné napájacie adaptéry umožňujúce rýchle bezdrôtové nabíjanie výkonom až 15 W

 • USB-C konektor. Rozhranie USB-A nie je podporované.
 • 9 V/2,22 A alebo 9 V/2,56 A a viac.
 • Na rýchle bezdrôtové nabíjanie 9 V/2,03 A napájacím adaptérom môže iPhone 12 mini a iPhone 13 mini využívať výkon až 12 W.
 • Silnejšie adaptéry s výkonom 9 V/2,56 A alebo vyšším takisto poskytujú na nabíjanie iPhonu maximálny výkon 15 W.*

Keď je pripojené príslušenstvo Lightning, napríklad slúchadlá, výkon nabíjania sa v záujme súladu s regulačnými normami obmedzí na 7,5 W.

* Nabíjačka MagSafe funguje aj s napájacími adaptérmi s minimálnym výkonom 12 W (5 V/2,4 A), ale nabíjanie je pomalšie.

Viac informácií

 • Nabíjačka MagSafe je navrhnutá na rýchlejšie a čo najúčinnejšie nabíjanie modelov iPhonu 13, iPhonu 12 a príslušenstva Apple MagSafe.
 • Keď nabíjačkou MagSafe nabíjate zariadenie kompatibilné so špecifikáciou Qi, ktoré nepodporuje systém MagSafe, výkon bude nižší a nabíjanie môže trvať dlhšie ako pri použití klasickej nabíjačky Qi. 
 • Medzi iPhone a nabíjačku MagSafe nevkladajte kreditné karty, bezpečnostné visačky, pasy ani bezkontaktné kľúče, pretože to môže poškodiť ich magnetický prúžok alebo RFID čip. 
 • Ak máte v puzdre niektorý z týchto citlivých predmetov, pred nabíjaním ho vyberte alebo sa aspoň uistite, že sa nenachádza medzi zadnou stranou zariadenia a nabíjačkou.
 • Keď máte iPhone pripojený k nabíjačke MagSafe a zároveň ho napájate cez port Lightning, napájanie bude prebiehať len cez konektor Lightning.
 • Ako je to aj v prípade iných bezdrôtových nabíjačiek, iPhone alebo nabíjačka MagSafe sa počas nabíjania iPhonu môžu trochu zahriať. Ak sa batéria zahreje príliš, softvér môže vypnúť nabíjanie na 80 percentách, aby sa zbytočne neskracovala výdrž batérie. 
 • Ak počas nabíjania pomocou nabíjačky MagSafe necháte iPhone v koženom puzdre, na puzdre sa môžu vytvoriť kruhové odtlačky spôsobené stlačením kože. Ide o bežný jav, ale ak vás to znepokojuje, odporúčame vám používať puzdro z iného materiálu.  
 • Prečítajte si, ako čistiť nabíjačku MagSafe.
 • Prečítajte si o magnetoch v produktoch MagSafe.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: