Používanie 5G siete na iPhone

Modely iPhonu 13, modely iPhonu 12 a iPhone SE (3. generácia) fungujú s mobilnými 5G sieťami určitých operátorov. Prečítajte si, ako používať mobilnú 5G sieť.

Čo potrebujete

Ak je nový iPhone vybavený fyzickou SIM kartou alebo eSIM kartou, použite ju. V opačnom prípade použite SIM kartu z predošlého iPhonu. Môže sa stať, že budete musieť kontaktovať operátora a požiadať ho, aby vám SIM kartu z predošlého iPhonu nastavil na používanie 5G siete.

Význam ikon 5G v stavovom riadku

Keď sa nachádzate v oblasti s pokrytím 5G siete svojho operátora a máte aktivovaný mobilný program 5G, v stavovom riadku iPhonu uvidíte ikonu 5G: 

5G: Ikona 5G siete v stavovom riadku.
K dispozícii je 5G sieť vášho operátora a váš iPhone sa môže pripojiť na internet cez túto sieť (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach).2


K dispozícii je 5G+, 5G UW alebo 5G UC sieť vášho operátora, ktorá môže zahŕňať verziu 5G siete vášho operátora s vyššou frekvenciou. Váš iPhone sa môže pripojiť na internet cez túto sieť (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach).2

Prečítajte si, čo robiť, ak v stavovom riadku nevidíte ikonu 5G.

Možnosti 5G siete

Predvolené nastavenia 5G siete na iPhone sú optimalizované s ohľadom na výdrž batérie a spotrebu dát na základe vášho dátového programu. Tieto možnosti môžete upraviť a nastaviť, kedy sa má 5G sieť používať a koľko dát môžu spotrebovať isté apky.

Tieto možnosti nájdete, ak prejdete na Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát. Ak používate dve SIM karty, prejdite na Nastavenia > Mobilné a vyberte číslo, pre ktoré chcete zmeniť možnosti.

Snímka obrazovky s nastaveniami Hlas a dáta 

Hlas a dáta

Vyberte, ako má iPhone používať 5G sieť. Môže to ovplyvniť výdrž batérie.

 • Automatické 5G: Zapne sa režim inteligentnej spotreby dát. Keď rýchlosti 5G siete výrazne nezlepšujú používanie zariadenia, iPhone v záujme dlhšej výdrže batérie automaticky prepne na sieť LTE.
 • 5G Zap.: 5G Sieť sa použije vždy, keď je k dispozícii. Môže to skrátiť výdrž batérie.
 • LTE: Používa sa iba sieť LTE, aj keď je k dispozícii 5G sieť.

V kontinentálnej Číne môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Samostatné 5G v menu Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát > Hlas a dáta. Na iPhone so systémom iOS 14.5 alebo novšom je pre kontinentálnu Čínu možnosť Samostatné 5G predvolene zapnutá. Keď je možnosť Samostatné 5G zapnutá, všetky mobilné aktivity používajú 5G sieť. Podrobnejšie informácie o 5G sieťach získate od operátora.


Snímka obrazovky s nastaveniami Využitie dát

Využitie dát

 • Povoliť viac dát cez 5G: Pre apky a systémové úlohy sa zapnú funkcie, ktoré používajú viac dát. Týka sa to hovorov FaceTime vo vyššej kvalite, obsahu s vysokým rozlíšením v apke Apple TV, skladieb a videí v apke Apple Music, aktualizácií systému iOS prostredníctvom mobilnej dátovej siete a automatických záloh v iCloude.
  • Pri tomto nastavení môže iPhone automaticky používať 5G sieť namiesto Wi-Fi siete, ktorú príležitostne navštevujete, keď je Wi-Fi pripojenie slabé alebo nezabezpečené. Ak chcete túto funkciu pre určitú sieť vypnúť alebo zapnúť, prejdite na Nastavenia > Wi-Fi. Klepnite na tlačidlo Informácie vedľa Wi-Fi siete a potom klepnite na Pripojte sa na internet cez Wi-Fi.
  • Toto nastavenie umožňuje aj apkám od iných vývojárov využívať viac mobilných dát na zvýšenie pohodlia používateľov. 
  • V prípade niektorých plánov s neobmedzenými dátami ide o predvolené nastavenie. Závisí to však od konkrétneho operátora. 
  • Pri tomto nastavení sa používa viac mobilných dát.
 • Štandardný: V prípade mobilnej dátovej siete sú povolené automatické aktualizácie a úlohy na pozadí a pri videu a hovoroch FaceTime sa využívajú nastavenia štandardnej kvality. Poväčšine ide o predvolený režim.
 • Režim šetrenia dát: Pozastavia sa automatické aktualizácie a úlohy na pozadí, čo pomáha znižovať spotrebu Wi-Fi a mobilných dát.

Dátový roaming

Mnohí operátori po celom svete podporujú roaming v 5G sieti. Ak váš operátor roaming v 5G sieti nepodporuje, môžete mobilné dáta získať prostredníctvom 4G či LTE sietí alebo si môžete od miestneho operátora kúpiť SIM kartu či eSIM kartu podporujúcu 5G sieť (ak je k dispozícii).

Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Ak sa v stavovom riadku nezobrazuje ikona 5G

 1. Uistite sa, že ste v oblasti s pokrytím 5G siete. Ak to neviete zhodnotiť, kontaktujte svojho operátora.
 2. Prejdite na Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát. Ak uvidíte túto obrazovku, vaše zariadenie má aktivovanú 5G sieť. Ak ju neuvidíte, kontaktujte svojho operátora a overte si, či váš program 5G sieť podporuje.
  Snímka obrazovky s nastaveniami Možnosti dát
 3. Zapnite režim lietadlo a potom ho vypnite.

Ak stále nemáte 5G sieť, kontaktuje svojho operátora.

Viac informácií

 • Ak chcete použiť 5G sieť s dvoma SIM kartami iPhonu 12, uistite sa, že máte iOS 14.5 alebo novšiu verziu.
 • Ak chcete, aby sa stále streamoval obsah v najvyššej kvalite, prejdite na Nastavenia > Hudba > Mobilné dáta a zapnite Vysokokvalitné streamovanie a na Nastavenia > TV > Mobilné a klepnite na Vysoká kvalita. Tieto nastavenia používajú viac mobilných dát a môže trvať dlhšie, kým sa obsah začne prehrávať.
 • Ak zapnete režim slabej batérie, 5G sieť sa vypne s výnimkou niektorých prípadov, ako napríklad streamovanie videa a sťahovanie veľkých súborov. Na iPhone 12 sa v režime slabej batérie vypne možnosť Samostatné 5G (ak je k dispozícii).

 

1. Overte si u operátora, či máte 5G program. Niektorí operátori si môžu účtovať aktivačný poplatok.

2. 5G siete s vyššou frekvenciou sú podporované len v Spojených štátoch pri použití iPhonu zakúpeného na ich území.

Dátum zverejnenia: