Úprava ovládacieho centra na iPhone, iPade a iPode touch

Ovládacie centrum môžete prispôsobiť pridaním ovládacích prvkov pre apky, nastavenia a funkcie, ako sú Kamera, Rozpoznávanie hudby, Tmavý režim a ďalšie.

Prispôsobenie zobrazovaného obsahu ovládacieho centra

Ak chcete používať niektoré apky, nastavenia a funkcie z ovládacieho centra, musíte pridať príslušný ovládací prvok.

iPhone s obrazovkou nastavení ovládacieho centra 

Pridanie ovládacieho prvku

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa apky alebo funkcie, ktorú chcete pridať.

Tu môžete zapnúť aj funkciu Prístup v apkách, aby ste mohli otvoriť ovládacie centrum aj pri používaní apky.

Odstránenie ovládacieho prvku

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Klepnite na tlačidlo Odstrániť  a potom klepnite na Odstrániť vedľa apky alebo funkcie, ktorú chcete odstrániť.

Zmena umiestnenia ovládacieho prvku

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Stlačte tlačidlo Zmeniť poradie , podržte ho a presúvaním zoraďte ovládacie prvky požadovaným spôsobom.

Neviete, k čomu máte prístup z ovládacieho centra? Pozrite si zoznam apiek, nastavení a funkcií.

Dátum zverejnenia: