Používanie slúchadiel AirPods Max po ich návrate zo servisu

Prečítajte si, ako používať slúchadlá AirPods Max po ich návrate zo servisu.

Na servisovaný diel alebo produkt sa vzťahuje 90-dňová záruka na servis alebo zostávajúce obdobie záruky na pôvodný produkt, prípadne program AppleCare (platí možnosť poskytujúca dlhšie obdobie). Na servisovaný alebo náhradný produkt sa bude tiež vzťahovať zákon o ochrane spotrebiteľa (ak vo vašej krajine existuje).

  1. Na slúchadlá AirPods Max nasaďte náušníky. Uistite sa, že máte ľavý náušník (L) na ľavom uchu a pravý náušník (P) na pravom a že keď sa pozriete na vnútornú stranu slúchadiel, písmená L a R nie sú prevrátené. Ak náušníky nasadíte na nesprávnu stranu alebo dolu hlavou, slúchadlá AirPods Max nebudú fungovať správne.
  2. Nastavenie slúchadiel AirPods Max

© 2021 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple, logo Apple a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. AppleCare je známka služby spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách a oblastiach. Ďalšie názvy produktov a spoločností uvedené v tomto texte môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.

Dátum zverejnenia: