Zdieľanie hudby na Facebooku, Instagrame alebo Snapchate na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak si predplatíte službu Apple Music, môžete vo svojich príspevkoch na Facebooku, Instagrame alebo Snapchate zdieľať hudbu z katalógu Apple Music.

  1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
  2. Nájdite skladbu, album alebo playlist, ktoré chcete zdieľať.
  3. Keď nájdete vhodnú položku, stlačte a podržte ju a potom klepnite na Zdieľať.
  4. V časti s aplikáciami na hárku zdieľania klepnite na Facebook, Instagram alebo Snapchat. 
  • Ak sa položka Facebook, Instagram alebo Snapchat nezobrazuje, potiahnite prstom po aplikáciách doľava a klepnite na Viac .
  • Ak chcete pridať Facebook, Instagram alebo Snapchat do obľúbených položiek na hárku zdieľania, klepnite na Viac , klepnite na Upraviť a potom klepnite na Pridať  vedľa položky Facebook, Instagram alebo Snapchat.

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o tom, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: