Prispôsobenie úvodnej stránky v Safari

Prispôsobte si úvodnú stránku tak, aby sa pri každom otvorení nového okna alebo tabu Safari zobrazilo to, čo vám najviac vyhovuje. 

Ak chcete zobraziť úvodnú stránku, otvorte nové okno alebo tab v Safari 14 alebo novšom.

Úvodná stránka Safari s otvoreným vyskakovacím oknom na prispôsobenie

Ak si chcete prispôsobiť úvodnú stránku, kliknite na tlačidlo prispôsobenia  v pravom dolnom rohu. Potom vyberte jednu z týchto možností:

Obľúbené zobrazuje stránky označené ako obľúbené. Ak obľúbenú položku presuniete na iné miesto alebo ju vymažete presunutím mimo okna, zmeny sa prejavia aj na lište Obľúbené. 

Často navštevované zobrazuje webové stránky, ktoré ste počas dňa často navštevovali. Položky môžete odstraňovať jednotlivo presunutím mimo okna alebo môžete odstrániť všetky položky vyčistením histórie prezerania.

Hlásenie o súkromí zobrazuje informácie o tom, ako prehliadač Safari chránil vaše súkromie na jednotlivých navštívených webových stránkach. Podrobnosti sa zobrazia po kliknutí na hlásenie.

Návrhy Siri zobrazuje zoznam navrhovaných webových stránok, ktoré by vás mohli zaujímať.

Zoznam Na prečítanie zobrazuje stránky, ktoré ste si uložili na prečítanie neskôr

Taby iCloudu vám pomôže prechádzať na taby, ktoré máte otvorené na ďalších zariadeniach. Po presunutí kurzora nad túto sekciu sa zobrazí menu  so zoznamom vašich ďalších zariadení a tlačidlo na zobrazenie ďalších tabov, ak sú k dispozícii.

Obrázok na pozadí ponúka spravovanú galériu obrázkov, z ktorých môžete vyberať, aj možnosť pridávať vlastné. Rolovaním doprava zobrazíte viac obrázkov alebo môžete kliknúť na tlačidlo Pridať (+) a vybrať si vlastný obrázok.

Ak úvodnú stránku nevidíte, vyberte Safari > Nastavenia, kliknite na Všeobecné a potom sa uistite, že je v menu V novom okne otvoriť alebo V novom tabe otvoriť nastavená možnosť Úvodná stránka.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: