Používanie ceruzky Apple Pencil s iPadom

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete písať, značiť do obrázkov a dokumentov a kresliť.

Kreslenie ceruzkou Apple Pencil

Otvorte aplikáciu, napríklad Poznámky. V systéme iPadOS môžete presúvať paletu nástrojov po obrazovke alebo ju minimalizovať, aby ste získali viac priestoru na kreslenie a skicovanie. V závislosti od používanej aplikácie obsahuje táto paleta rôzne nástroje. Pomocou nástroja pravítka môžete nakresliť rovné čiary a potom ich prstami otáčať. Pomýlili ste sa? Môžete vymazať jednotlivé objekty, ba dokonca aj jednotlivé pixely.

Kreslenie v aplikácii Poznámky:

 1. Otvorte aplikáciu Poznámky.
 2. Klepnite na ikonu  a vytvorte novú poznámku.
 3. Začnite kresliť ceruzkou Apple Pencil. 

Začať môžete aj klepnutím na ikonu , ktorá otvorí paletu nástrojov. Na výber máte viacero farieb a nástrojov na kreslenie. Ak urobíte chybu, môžete prepnúť na zmizík. Ak si chcete v iPade zobraziť možnosti vymazávania, dvakrát klepnite na zmizík. Pri kreslení môžete nakláňaním ceruzky Apple Pencil tieňovať čiary a pritlačením kresliť tmavšie čiary. Paletu nástrojov môžete potiahnuť k inému okraju obrazovky. Klepnutím na ikonu  paletu nástrojov automaticky minimalizujete a uvidíte viac možností.

Prečítajte si o kreslení v aplikácii Poznámky.

Ak ceruzkou Apple Pencil kreslíte v blízkosti okraja obrazovky, neaktivuje sa ovládacie centrum, centrum hlásení ani multitasking. Môžete kresliť kdekoľvek na obrazovke bez toho, aby vás čokoľvek rušilo.

Písanie ceruzkou Apple Pencil

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete v Poznámkach a ďalších aplikáciách napísať poznámku. V systéme iOS 14 môžete ceruzkou Apple Pencil písať do ľubovoľného textového poľa.* Môžete konvertovať svoj rukopis na text. A rukou písané telefónne číslo, dátum alebo adresu môžete použiť rovnako, ako keby ste ich napísali na klávesnici.

Písanie do ľubovoľného textového poľa pomocou funkcie Rukopis

Na iPade môžete pomocou ceruzky Apple Pencil rukou písať do ľubovoľného textového poľa, napríklad vyhľadávacieho poľa v prehliadači Safari alebo textového poľa v aplikácii Mail.* Rukopis a konverzia na text sa uskutočňujú na iPade, vďaka čomu zostáva všetko, čo napíšete, súkromné a chránené.

Ak sa chcete naučiť, ako vymazávať, vyberať, vkladať a spájať slová pomocou funkcie Rukopis, prejdite na Nastavenia > Apple Pencil a klepnite na Vyskúšajte si rukopis.

Konvertovanie rukou písaných poznámok na text

Svoj rukopis* môžete konvertovať dvomi spôsobmi:

 • Na písanie môžete použiť pero s označením A, umiestnené na opačnom konci od pravítka. Počas písania sa váš rukopis automaticky konvertuje na text. 
 • Ak už máte rukou písané poznámky, môžete ich vybrať a konvertovať na text:
  1. Dvakrát klepnite na slovo, ktoré chcete vybrať, alebo ho stlačte a podržte. Ak chcete vybrať viaceré slová, potiahnite cez ne prstom. Trojitým klepnutím vyberiete celý riadok slov.
  2. Klepnite na vybraté slová. 
  3. V menu, ktoré sa zobrazí, vyberte Kopírovať ako text.
  4. Vložte text na iné miesto v rovnakom dokumente alebo do inej aplikácie.

Používanie rukou písaných telefónnych čísel, dátumov, adries a ďalších údajov

 1. Klepnite na číslo, dátum, adresu alebo iné rozpoznané údaje, ktoré ste napísali. Budú podčiarknuté.*
 2. Vyberte, čo chcete spraviť, napríklad zavolať na číslo alebo vytvoriť udalosť.

Kreslenie dokonalých tvarov

Nesymetrický kruh či naklonený štvorec môžete opraviť na dokonalý tvar. Postupujte takto:

 1. Jedným ťahom rukou nakreslite tvar, napríklad kruh, štvorec alebo hviezdu.
 2. Keď ho dokončíte, podržte hrot ceruzky Apple Pencil na obrazovke. Nakreslený tvar sa nahradí dokonalým tvarom.

Dvojité klepnutie na ceruzku Apple Pencil (2. generácia)

Na ceruzke Apple Pencil (2. generácia) môžete dvojitým klepnutím v blízkosti hrotu rýchlo prepnúť späť na naposledy používaný nástroj. Ak chcete zmeniť nastavenia dvojitého klepnutia, prejdite na Nastavenia > Apple Pencil a vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Prepínať medzi aktuálnym nástrojom a zmizíkom
 • Prepínať medzi aktuálnym a predchádzajúcim nástrojom
 • Zobraziť paletu farieb
 • Vypnuté

Dvojité klepnutie funguje len v podporovaných aplikáciách, ako sú napríklad Poznámky.

Ďalšie informácie

* Táto funkcia je k dispozícii iba v angličtine, tradičnej čínštine a zjednodušenej čínštine v systéme iPadOS od verzie 14.

Dátum zverejnenia: