Používanie ceruzky Apple Pencil s iPadom

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete písať, značiť do obrázkov a dokumentov a kresliť.

Skôr než začnete

Kreslenie ceruzkou Apple Pencil

Otvorte apku, napríklad Poznámky. V systéme iPadOS môžete presúvať paletu nástrojov po obrazovke alebo ju minimalizovať, aby ste získali viac priestoru na kreslenie a skicovanie. V závislosti od používanej apky obsahuje táto paleta rôzne nástroje. Pomocou nástroja pravítka môžete nakresliť rovné čiary a potom ich prstami otáčať. Pomýlili ste sa? Môžete vymazať jednotlivé objekty, ba dokonca aj jednotlivé pixely.

Kreslenie v apke Poznámky:

 1. Otvorte apku Poznámky.
 2. Klepnite na ikonu  a vytvorte novú poznámku.
 3. Začnite kresliť ceruzkou Apple Pencil. 

Začať môžete aj klepnutím na ikonu , ktorá otvorí paletu nástrojov. Na výber máte viacero farieb a nástrojov na kreslenie. Ak urobíte chybu, môžete prepnúť na zmizík. Ak si chcete v iPade zobraziť možnosti vymazávania, dvakrát klepnite na zmizík. Pri kreslení môžete nakláňaním ceruzky Apple Pencil tieňovať čiary a pritlačením kresliť tmavšie čiary. Paletu nástrojov môžete potiahnuť k inému okraju obrazovky. Klepnutím na ikonu  paletu nástrojov automaticky minimalizujete a uvidíte viac možností.

Prečítajte si o kreslení v apke Poznámky.

Ak ceruzkou Apple Pencil kreslíte v blízkosti okraja obrazovky, neaktivuje sa ovládacie centrum, centrum hlásení ani multitasking. Môžete kresliť kdekoľvek na obrazovke bez toho, aby vás čokoľvek rušilo.

Písanie ceruzkou Apple Pencil

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete v Poznámkach a ďalších apkách napísať poznámku. V systéme iOS 14 alebo novšom môžete ceruzkou Apple Pencil písať do ľubovoľného textového poľa.* Môžete konvertovať svoj rukopis na text. A rukou písané telefónne číslo, dátum alebo adresu môžete použiť rovnako, ako keby ste ich napísali na klávesnici.

Písanie do ľubovoľného textového poľa pomocou funkcie Rukopis

Na iPade môžete pomocou ceruzky Apple Pencil rukou písať do ľubovoľného textového poľa, napríklad vyhľadávacieho poľa v prehliadači Safari alebo textového poľa v apke Mail.* Rukopis a konverzia na text sa uskutočňujú na iPade, vďaka čomu zostáva všetko, čo napíšete, súkromné a chránené.

Ak sa chcete naučiť, ako vymazávať, vyberať, vkladať a spájať slová pomocou funkcie Rukopis, prejdite na Nastavenia > Apple Pencil a klepnite na Vyskúšajte si rukopis.

Konvertovanie rukou písaných poznámok na text

Svoj rukopis* môžete konvertovať dvomi spôsobmi:

 • Na písanie môžete použiť pero s označením A, umiestnené na opačnom konci od pravítka. Počas písania sa váš rukopis automaticky konvertuje na text. 
 • Ak už máte rukou písané poznámky, môžete ich vybrať a konvertovať na text:
  1. Dvakrát klepnite na slovo, ktoré chcete vybrať, alebo ho stlačte a podržte. Ak chcete vybrať viaceré slová, potiahnite cez ne prstom. Trojitým klepnutím vyberiete celý riadok slov.
  2. Klepnite na vybraté slová. 
  3. V menu, ktoré sa zobrazí, vyberte Kopírovať ako text.
  4. Vložte text na iné miesto v tom istom dokumente alebo v inej apke.

Používanie rukou písaných telefónnych čísel, dátumov, adries a ďalších údajov

 1. Klepnite na číslo, dátum, adresu alebo iné rozpoznané údaje, ktoré ste napísali. Budú podčiarknuté.*
 2. Vyberte, čo chcete spraviť, napríklad zavolať na číslo alebo vytvoriť udalosť.

Kreslenie dokonalých tvarov

Nesymetrický kruh či naklonený štvorec môžete opraviť na dokonalý tvar. Postupujte takto:

 1. Jedným ťahom rukou nakreslite tvar, napríklad kruh, štvorec alebo hviezdu.
 2. Keď ho dokončíte, podržte hrot ceruzky Apple Pencil na obrazovke. Nakreslený tvar sa nahradí dokonalým tvarom.

Dvojité klepnutie na ceruzku Apple Pencil (2. generácia)

Na ceruzke Apple Pencil (2. generácia) môžete dvojitým klepnutím v blízkosti hrotu rýchlo prepnúť späť na naposledy používaný nástroj. Ak chcete zmeniť nastavenia dvojitého klepnutia, prejdite na Nastavenia > Apple Pencil a vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Prepínať medzi aktuálnym nástrojom a zmizíkom
 • Prepínať medzi aktuálnym a predchádzajúcim nástrojom
 • Zobraziť paletu farieb
 • Vypnuté

Dvojité klepnutie funguje len v podporovaných apkách, ako sú napríklad Poznámky.

Viac informácií

 • Ak ceruzka Apple Pencil nekreslí podľa očakávania, uistite sa, že hrot nie je uvoľnený. Ak je, utiahnite ho otočením doprava.
 • Pomocou funkcie Značky môžete na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil pridávať kresby, text a tvary v apkách, ako sú napríklad Mail, Správy a Fotky. Môžete napríklad pridať podpis do PDF dokumentu.
 • Prečítajte si, ako rýchlo vytvoriť poznámku zo zamknutej plochy alebo ako pokračovať v práci na poslednej poznámke.

Zistite, či je táto funkcia k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti, pre systém iPadOS 14 alebo novší.

Dátum zverejnenia: