Nastavenie hodiniek Apple Watch pre člena rodiny

Nastavenie rodiny v systéme watchOS 7 a novšom umožňuje členom rodiny, ktorí nemajú iPhone, využívať funkcie a výhody hodiniek Apple Watch.

Ako to funguje

Vďaka nastaveniu rodiny môže člen rodiny, ktorý nemá iPhone, pomocou hodiniek Apple Watch napríklad uskutočňovať telefonické hovory, odosielať správy a zdieľať s vami svoju polohu.

Po nastavení hodiniek pre člena rodiny môžete pomocou svojho iPhonu spravovať niektoré funkcie hodiniek.

Upozorňujeme, že niektoré funkcie hodiniek Apple Watch vyžadujú partnerský iPhone a nie sú k dispozícii na hodinkách Apple Watch, ktoré spárujete pomocou Nastavenia rodiny.

Nastavenie rodiny nie je k dispozícii v Taliansku, Kórei a ďalších krajinách. Prečítajte si, čo je k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

Čo potrebujete

* Mobilný program na nastavenie hodiniek Apple Watch pre člena rodiny nie je potrebný, no vyžaduje sa pri niektorých funkciách.

Nasaďte si hodinky a zapnite ich

Ak hodinky Apple Watch nie sú nové, najprv ich vymažte.

Potom si ich vy alebo člen rodiny nasaďte. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.

Hodinky Apple Watch s vylepšeným bočným tlačidlom.

Podržte hodinky blízko iPhonu

Podržte hodinky Apple Watch pri iPhone. Počkajte, kým sa na iPhone nezobrazí hlásenie „Apple Watch nastavíte pomocou iPhonu“, a potom klepnite na Pokračovať. Ak sa hlásenie nezobrazí, v iPhone otvorte apku Watch, klepnite na Všetky hodinky a potom na Spárovať nové hodinky.

Klepnite na Nastaviť pre člena rodiny a potom na ďalšej obrazovke na Pokračovať.

Obrazovka počiatočného nastavenia na spárovanie nových hodiniek na iPhone a hodinkách Apple Watch.

Spárujte hodinky s iPhonom

Podržte iPhone nad animáciou, ktorá sa zobrazí na hodinkách. Umiestnite ciferník tak, aby sa nachádzal uprostred hľadáčika na iPhone. Počkajte na hlásenie, že hodinky Apple Watch sú spárované. Ak nemôžete použiť kameru, klepnite na Spárovať Apple Watch manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov.

Potom klepnite na Nastaviť Apple Watch.

Obrazovka iPhonu so zobrazením umiestnenia hodiniek Apple Watch do stredu hľadáčika na iPhone.

Nastavte kód

Na obrazovke so zmluvnými podmienkami klepnite na Súhlasím a vyberte veľkosť textu na hodinkách Apple Watch.

Potom nastavte kód, ktorý vám hodinky ochráni.

Obrazovka nastavenia kódu hodiniek Apple Watch na iPhone.

Vyberte člena rodiny

Vyberte člena rodiny, ktorý bude hodinky Apple Watch používať. Ak sa nezobrazí, klepnite na Pridať nového člena rodiny.

Zadajte heslo Apple ID člena rodiny a potom klepnite na Ďalej.

Obrazovka výberu člena rodiny pri nastavovaní hodiniek Apple Watch na iPhone.

Zapnite funkciu Potvrdiť nákup

Ak chcete schvaľovať všetky stiahnutia a nákupy uskutočnené na hodinkách Apple Watch, zapnite funkciu Potvrdiť nákup.

Možnosť Potvrdiť nákup počas nastavovania hodiniek Apple Watch na iPhone.

Nastavte mobilné pripojenie a Wi-Fi

Ak mobilný operátor, u ktorého máte program v iPhone, podporuje Nastavenie rodiny, hodinky si môžete pridať do programu. Ak to váš operátor nepodporuje, možno budete môcť využiť iného operátora. Potom môžete nastaviť mobilné pripojenie na hodinkách neskôr.

Ďalej vyberte, či chcete zdieľať Wi-Fi sieť, ktorú aktuálne používate, s hodinkami Apple Watch.

Obrazovka Nastavenie mobilného pripojenia počas nastavovania hodiniek Apple Watch na iPhone.

Zapnite iné funkcie

Na ďalších obrazovkách vyberte, či chcete zapnúť a nastaviť ďalšie funkcie hodiniek Apple Watch. Patria medzi ne Lokalizačné služby pre apku Nájsť, Siri, Apple Cash pre rodinu, Dopravné karty (ak sú k dispozícii), Správy v iCloude, Zdravotné dáta, SOS, Tiesňové kontakty, Zdravotné ID, Aktivita, Sledovanie tréningových trás a Fotky.

Možnosť nastaviť denný cieľ pohybu pre hodinky Apple Watch počas nastavovania na iPhone.

Nastavte zdieľané kontakty a funkciu Čas v škole

Teraz sa vám zobrazí výzva na nastavenie kontaktov, ktoré budú k dispozícii na hodinkách Apple Watch. Ak to chcete povoliť, musíte mať povolené Kontakty v iCloude. Na iPhone prejdite do časti Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a uistite sa, že možnosť Kontakty je zapnutá.*

Potom si v apke Kontakty môžete vybrať dôveryhodné osoby, ktoré sa majú zdieľať na hodinkách Apple Watch. Neskôr tieto zdieľané kontakty môžete spravovať a tiež nastaviť obmedzenia vo funkcii Čas pred obrazovkou na iPhone.

Nakoniec pre hodinky nastavte kód funkcie Čas pred obrazovkou a zapnite Čas v škole. Po skončení klepnite na OK, aby ste mohli hodinky Apple Watch začať používať.

* Ak sa nachádzate v kontinentálnej Číne, musíte sa tiež ubezpečiť, že apka Kontakty na vašom iPhone môže používať bezdrôtové dáta. Otvorte Kontakty a klepnutím na jednu z možností povoľte použitie dát.


Možnosť Čas v škole počas nastavovania hodiniek Apple Watch na iPhone.

Dostupnosť funkcií a apiek

Funkcie týkajúce sa zdravia a kondície:

  • Hlásenia o nízkej a vysokej srdcovej frekvencii sú k dispozícii pre používateľov od 13 rokov.
  • Variabilita srdcovej frekvencie (VSF) je k dispozícii pre používateľov od 18 rokov. 
  • Stabilita chôdze a detekcia pádu sú k dispozícii pre používateľov od 18 rokov.
  • Používatelia mladší ako 13 rokov môžu v rámci cieľa pohybu v apke Aktivita používať miesto aktívnych kalórií minúty pohybu.

Funkcie Apple Pay:

  • Služba Apple Cash pre rodinu je k dispozícii pre používateľov mladších ako 18 rokov. Umožňuje im nakupovať a tiež posielať a dostávať peniaze v apke Správy prostredníctvom služby Apple Pay (len v USA).
  • Prostredníctvom Apple Pay môžete dobiť dopravnú kartu na hodinkách Apple Watch člena rodiny.
  • Služba Apple Pay používajúca kreditnú, debetnú alebo dopravnú kartu v apke Peňaženka nie je k dispozícii v rámci Nastavenia rodiny.

Nasledujúce funkcie a apky nie sú k dispozícii: zdieľanie zdravotných dát, frekvencia dýchania, hlásenia o nepravidelnom srdcovom rytme, EKG, Sledovanie cyklu, Spánok, Saturácia kyslíkom, Podcasty, Audioknihy, Ovládač, News, Domácnosť a Skratky.    

Ďalšie kroky

Dátum zverejnenia: