Vytvorenie osnovy prezentácie v apke Keynote

Prečítajte si, ako v apke Keynote na iPhone, iPade a Macu používať zobrazenie osnovy.

V apke Keynote môžete použiť zobrazenie osnovy na rýchle prenesenie nápadov do prezentácie. Môžete nastavovať názvy, pridávať odrážky a ľubovoľne meniť poradie snímok. Zo zobrazenia osnovy môžete kedykoľvek prepnúť a vykonávať ďalšie úpravy prezentácie, napríklad nastaviť poradie zostavovania. 

Vytvorenie osnovy v apke Keynote na iPhone a iPade

 1. správcovi prezentácií klepnite na tlačidlo Pridať  v hornej časti obrazovky. Ak práve upravujete prezentáciu, klepnutím na tlačidlo Prezentácie  otvorte správcu prezentácií.
 2. Klepnite na Začať osnovu.
 3. Zadajte názov pre prvú snímku.
 4. Ak chcete vytvoriť novú snímku, klepnite na tlačidlo Nová snímka  alebo dvakrát stlačte kláves Return.
 5. Ak chcete na snímku pridať podnadpisy alebo odrážky, klepnite na snímku a potom stlačte kláves Return na klávesnici.
 6. Ak chcete zmeniť poradie snímky, podržte miniatúru snímky stlačenú a potom ju potiahnite na nové miesto. Úroveň odsadenia snímky alebo odrážky môžete zmeniť pomocou tlačidiel Odsadiť  a Zrušiť odsadenie .
 7. Ak chcete zmeniť rozloženie snímok, klepnite na tlačidlo Formát  a potom vyberte nové rozloženie.
 8. Ak chcete zobrazenie osnovy zatvoriť, klepnite na tlačidlo Možnosti zobrazenia  alebo na tlačidlo Viac  a potom klepnite na Zobrazenie Snímka alebo Presvetľovací stôl. Alebo dvakrát klepnite na miniatúru snímky.

Po vytvorení osnovy môžete prepnúť zo zobrazenia osnovy a upravovať napríklad rozloženie snímok alebo poradie zostavovania.  


Vytvorenie osnovy v apke Keynote na Macu

 1. Otvorte apku Keynote, vyberte tému a potom kliknite na Vytvoriť.
 2. Vyberte Zobraziť > Osnova.
 3. Na ľavom bočnom paneli zadajte pre snímku názov. 
 4. Ak chcete vytvoriť novú snímku, kliknite na Pridať snímku alebo vyberte snímku a stlačte kláves Return na klávesnici.
 5. Ak chcete na snímku pridať odrážky, vyberte snímku, stlačte kláves Return a potom stlačte kláves Tab. 
 6. Ak chcete zmeniť úroveň odsadenia snímky alebo odrážky, vyberte snímku alebo odrážku a potom stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift+Tab na klávesnici.
 7. Ak chcete zmeniť poradie snímok, potiahnite snímku alebo odrážku na nové miesto na postrannom paneli.
 8. Ak chcete zobrazenie osnovy zatvoriť, kliknite na tlačidlo Zobraziť  a vyberte inú možnosť zobrazenia.

Po vytvorení osnovy môžete prepnúť zo zobrazenia osnovy a upravovať napríklad rozloženie snímok alebo poradie zostavovania. 


Dátum zverejnenia: