Usporiadanie plochy a knižnice apiek na iPhone

Systém iOS 14 a novší prináša nové možnosti vyhľadávania a usporadúvania apiek na iPhone, aby sa vám to, čo chcete, zobrazovalo tam, kde chcete. Prečítajte si, ako používať knižnicu apiek a usporiadať si plochu.

Vyhľadávanie apiek pomocou knižnice apiek

Na ploche ťahajte doľava, kým sa nezobrazí Knižnica apiek. Apky sa automaticky zoraďujú do kategórií. Napríklad apky sociálnych sietí sa nachádzajú v kategórii Sociálne siete. Poradie apiek, ktoré používate najčastejšie, sa automaticky aktualizuje podľa aktuálneho používania. Keď si nainštalujete nové apky, pridajú sa do knižnice apiek, no môžete zmeniť, kam sa budú sťahovať nové apky.

iPhone s obrazovkou Knižnica apiek. 

Vyhľadanie apky v knižnici apiek

 1. Prejdite do knižnice apiek. 
 2. Klepnite na vyhľadávacie pole a zadajte hľadanú apku. 
 3. Klepnutím na apku ju otvorte.

Vymazanie apky z knižnice apiek

 1. Prejdite do knižnice apiek a klepnutím na vyhľadávacie pole otvorte zoznam.
 2. Podržte ikonu apky a potom klepnite na Vymazať apku Ikona koša.
 3. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Vymazať.

Ak nemôžete vymazať apku, ktorú nevytvorila spoločnosť Apple, vypnite rodičovskú ochranu a potom skúste apku znova vymazať.

Presúvanie apiek do knižnice apiek

 1. Podržte apku.
 2. Klepnite na Odstrániť apku.
 3. Klepnite na Odstrániť z plochy.

Vyhľadávanie, skrývanie a odstraňovanie stránok na ploche

V systéme iOS 14 a novšom môžete ľahko skryť stránky, aby bola plocha prehľadnejšia, a môžete ich kedykoľvek pridať späť. Postupujte takto:

iPhone zobrazujúci, ako skryť stránku na ploche. 

 1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na ploche.
 2. Klepnite na bodky naspodku obrazovky.
 3. Klepnite na krúžok pod stránkou, ktorú chcete skryť.
 4. Klepnite na Hotovo. 

Ak chcete stránku znova zobraziť, zopakujte kroky uvedené vyššie. Potom môžete pomocou knižnice apiek rýchlo vyhľadávať apky skryté na rôznych stránkach.

Odstránenie stránok z plochy:

 1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na ploche.
 2. Klepnite na bodky naspodku obrazovky.
 3. Klepnite na krúžok pod stránkou, ktorú chcete skryť.
 4. Klepnite na tlačidlo Odstrániť  a potom klepnite na Odstrániť. 

Keď odstránite stránku z plochy, apky sa budú naďalej zobrazovať v knižnici apiek.

Zmena usporiadania stránok na ploche

V systémoch iOS 15 a iPadOS 15 môžete presúvať stránky na ploche. Postupujte takto:

iPhone zobrazujúci, ako presúvať stránky na ploche 

 1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na ploche.
 2. Klepnite na bodky naspodku obrazovky.
 3. Potiahnutím stránky zmeňte jej poradie.
 4. Klepnite na Hotovo.

iPhone so zobrazeným miestom, kam sa majú sťahovať apky 

Zmena miesta, kam sa majú sťahovať nové apky

Ak chcete zmeniť miesto, kam sa majú v iPhone sťahovať nové apky, alebo zobraziť alebo skryť hlásenia, ktoré sa zobrazujú v knižnici apiek, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Plocha.
 2. Vyberte požadovanú možnosť, napríklad Pridať na plochu alebo Pridať len do knižnice apiek.

Viac informácií

Prečítajte si, ako si prispôsobiť widgety na ploche, aby ste mali informácie na dosah ruky.

Dátum zverejnenia: