Ak nie je k dispozícii dostatok miesta na aktualizáciu hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, čo robiť, ak sa na hodinkách Apple Watch zobrazí správa, že na inštaláciu aktualizácie systému watchOS potrebujete viac dostupného úložiska.

Ktorý model hodiniek Apple Watch máte?

Ak máte hodinky Apple Watch Series 4 alebo novšie, prípadne Apple Watch SE, vyskúšajte každý z nasledujúcich krokov.

Ak máte hodinky Apple Watch Series 3, prejdite priamo na postup na odpárovanie a aktualizovanie hodiniek Apple Watch.

Prečítajte si, ako identifikovať model hodiniek Apple Watch.

Reštartujte hodinky

Reštartujte hodinky Apple Watch a potom ich skúste aktualizovať znova. 

Ak sa stále zobrazuje chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov v ďalšej sekcii.

Odstráňte médiá a apky

Najprv sa pokúste uvoľniť miesto v hodinkách Apple Watch. Odstráňte hudbu alebo fotky, ktoré máte v hodinkách synchronizované. Potom skúste nainštalovať aktualizáciu systému watchOS.

Ak v hodinkách ešte stále nemáte dosť dostupného úložiska, miesto skúste uvoľniť odstránením niektorých apiek. Potom pokus o aktualizáciu zopakujte. Množstvo dostupného úložiska v hodinkách zistíte tak, že v nich otvoríte apku Nastavenia a prejdete na Všeobecné > Využitie.

Ak sa aktualizácia nepodarí ani po vymazaní médií a apiek, postupujte podľa krokov v ďalšej sekcii.

Odpárujte a aktualizujte hodinky Apple Watch

  1. Pri odpárovaní umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba.
  2. Na iPhone otvorte apku Watch.
  3. Prejdite na tab Moje hodinky a v hornej časti obrazovky klepnite na svoje hodinky. 
  4. Klepnite na tlačidlo informácií Ikona Informácie vedľa hodiniek, ktoré chcete odpárovať. 
  5. Klepnite na Odpárovať Apple Watch.
  6. V prípade modelov GPS + Cellular vyberte, že chcete ponechať mobilný program. 
  7. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID na vypnutie zámku aktivácie. Pred vymazaním všetkého obsahu a nastavení z hodiniek Apple Watch vytvorí iPhone novú zálohu hodiniek Apple Watch. Pomocou tejto zálohy môžete obnoviť nové hodinky Apple Watch.

Potom nastavte Apple Watch pomocou iPhonu. Keď sa zobrazí otázka, či ich chcete nastaviť ako nové alebo obnoviť zo zálohy, vyberte prvú možnosť. Potom nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete watchOS aktualizovať na beta verziu, po dokončení nastavenia preinštalujte beta profil.

Nakoniec aktualizujte Apple Watch.

Obnovte obsah zo zálohy

Ak chcete obnoviť hodinky Apple Watch z ich najnovšej zálohy, znova ich odpárujte podľa postupu v predchádzajúcej sekcii. Potom ich znova nastavte pomocou iPhonu. Teraz však namiesto nastavenia ako nového zariadenia vyberte obnovenie zo zálohy.

Dátum zverejnenia: