Používanie iPhonu alebo hodiniek Apple Watch ako kľúča od auta

 Prečítajte si, ako pridať kľúče od auta do aplikácie Apple Wallet a ako odomknúť a naštartovať auto pomocou iPhonu alebo hodiniek Apple Watch.

Niektorí výrobcovia áut ponúkajú možnosť ovládať auto pomocou digitálneho kľúča od auta. Ak je vaše auto s touto funkciou kompatibilné, môžete kľúč pridať do aplikácie Wallet v iPhone.

Kľúč od auta v aplikácii Wallet vám umožní odomknúť a naštartovať auto pomocou iPhonu alebo hodiniek Apple Watch tak, že zariadenie priblížite k určitému miestu. Pomocou aplikácie Wallet môžete kľúč od auta zdieľať aj s inými ľuďmi.

Čo potrebujete

Ak chcete zistiť, či je vaše auto kompatibilné s aplikáciou Apple Wallet, obráťte sa na jeho výrobcu alebo predajcu.

Kľúče od auta možno pridať do nasledujúcich modelov iPhonu so systémom iOS 13.6 a novším:

 • iPhone SE (2. generácia)
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone 11
   
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
   

Prečítajte si, ako identifikovať model iPhonuaktualizovať jeho softvér.

Ak chcete ako kľúč od auta používať hodinky Apple Watch, musíte mať model Apple Watch Series 5 so systémom watchOS 6.2.8 alebo novším.

Musia byť splnené aj nasledujúce podmienky:

 • Musíte byť vlastníkom účtu poskytnutého výrobcom vášho auta a auto musí byť pripojené k tomuto účtu. S týmto krokom vám môže pomôcť výrobca alebo predajca auta.
 • Musíte sa prihlásiť do iPhonu pomocou svojho Apple ID.
 • V iPhone musíte mať zapnutú ochranu kódom, aby ste mohli overiť svoju totožnosť pomocou Face ID alebo Touch ID, prípadne zadaním kódu.

Pridanie kľúča od auta do aplikácie Apple Wallet v iPhone

 1. Uistite sa, že vaše auto je priradené k účtu, ktorý vám poskytol výrobca auta. 
 2. Otvorte aplikáciu výrobcu auta a podľa pokynov nastavte kľúč. Aplikácia výrobcu vás presmeruje do aplikácie Apple Wallet.
 3. Klepnite na Pokračovať.
 4. Podľa pokynov na obrazovke položte iPhone na čítačku kľúča a počkajte, kým sa iPhone a auto spárujú.
 5. Klepnite na Hotovo.

V závislosti od auta je možné, že kľúč od auta budete môcť pridať ďalšími dvomi spôsobmi: použitím odkazu, ktorý vám poslal výrobca auta e-mailom, alebo podľa pokynov na informačnom displeji auta.

Pridanie kľúča prostredníctvom e-mailu

Keď svoje auto pridáte do účtu, ktorý vám poskytol jeho výrobca, dostanete e-mail, ktorý vám pomôže spustiť proces pridania kľúča od auta. Klepnite na odkaz v e‑maile a potom v aplikácii Wallet vykonajte kroky 3 až 5 uvedené vyššie.

Pridanie kľúča pomocou informačného displeja v aute

Na informačnom displeji auta prejdite do sekcie týkajúcej sa kľúča a postupujte podľa pokynov na displeji. Po zobrazení výzvy vykonajte v aplikácii Wallet kroky 3 až 5 uvedené vyššie.

Ak si zaobstaráte nový iPhone alebo resetujete aktuálny iPhone, budete musieť kľúče od auta znova nastaviť v aplikácii Wallet pomocou jedného z vyššie uvedených spôsobov.

Pridanie kľúča od auta do hodiniek Apple Watch

 1. Postupujte podľa pokynov na nastavenie kľúča od auta v aplikácii Wallet v iPhone. Ak máte hodinky Apple Watch spárované s iPhonom, v aplikácii Wallet sa zobrazí otázka, či chcete kľúč od auta pridať do hodiniek.
 2. Klepnite na Pridať.
 3. Dvojitým stlačením bočného tlačidla iPhonu potvrďte, že chcete kľúč od auta pridať do hodiniek Apple Watch.

Kľúče od auta môžete pridať aj neskôr:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Na tabe Moje hodinky rolujte nadol a klepnite na Wallet a Apple Pay.
 3. Vedľa karty kľúča od auta klepnite na Pridať.

Ovládanie auta pomocou zariadenia Apple

Po nastavení kľúča od auta v aplikácii Wallet podržte iPhone alebo hodinky Apple Watch pri kľučke na dverách auta. Ak máte zapnutý expresný režim, dvere na aute sa odomknú automaticky. Ak z auta odchádzate, zamknite ho podržaním zariadenia Apple pri kľučke na dverách.

Ak chcete auto naštartovať, položte iPhone na čítačku kľúča v aute alebo pri nej podržte hodinky Apple Watch. Potom stlačte štartovacie tlačidlo auta.

Používanie expresného režimu

Expresný režim vám umožňuje automaticky otvoriť dvere auta podržaním zariadenia Apple pri kľučke na dverách a rýchlo naštartovať auto položením zariadenia na čítačku kľúča v aute. Keď pridáte kľúč od auta do aplikácie Wallet, expresný režim sa v iPhone a hodinkách Apple Watch zapne predvolene.

Expresný režim môžete vypnúť:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na kartu kľúča od auta.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Vypnite možnosť Expresný režim.

Ak expresný režim vypnete, pri každom použití zariadenia Apple ako kľúča od auta budete musieť overiť svoju totožnosť:

 • V iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na kartu kľúča od auta. Podržte iPhone pri kľučke na dverách alebo čítačke kľúča v aute a pokračujte zadaním kódu, prípadne použitím Face ID alebo Touch ID.
 • Na hodinkách Apple Watch dvakrát stlačte bočné tlačidlo na zobrazenie kariet. Klepnite na kartu kľúča od auta a podržte hodinky pri kľučke na dverách alebo čítačke kľúča v aute.

Ak je iPhone potrebné nabiť

Auto môžete odomykať a štartovať pomocou iPhonu aj vtedy, keď je ho potrebné nabiť.

Keď má iPhone takmer úplne vybitú batériu, prejde do režimu Rezerva. Pri zapnutom expresnom režime môžete kľúč od auta používať až päť hodín po tom, ako iPhone prejde do režimu Rezerva.

Ak chcete zistiť, či sú kľúče od auta dostupné, stlačte bočné tlačidlo iPhonu.

Zdieľanie kľúča od auta s inými používateľmi

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na kartu kľúča od auta.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Klepnite na Pozvať.
 5. Klepnite na Nastaviť prístup a vyberte úroveň obmedzení, ktorú chcete použiť na zdieľaný kľúč od auta.
 6. Klepnite na Pozvať. Zobrazí sa nová správa.
 7. Do poľa Pre v správe začnite písať meno osoby. Keď sa zobrazí požadované meno, klepnite naň. Ak daného príjemcu nemáte v kontaktoch, môžete zadať telefónne číslo.
 8. Klepnite na tlačidlo Odoslať .

Pozvánky na zdieľanie kľúčov od auta možno posielať len ako správy iMessage. Osoba, s ktorou zdieľate kľúč od auta, musí mať kompatibilný iPhone a musí byť prihlásená pomocou svojho Apple ID. Musí mať zapnutý aj kód.

Keď príjemca klepne na pozvánku vo svojom iPhone alebo hodinkách Apple Watch, otvorí sa aplikácia Wallet s postupom na pridanie a používanie kľúča od auta.

Výrobca auta môže obmedzovať počet ľudí, s ktorými možno zdieľať kľúč.

Vymazanie alebo zakázanie kľúča od auta

Kľúč od auta môžete zo svojich zariadení Apple vymazať:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na kartu kľúča od auta.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Klepnite na Odstrániť tento kľúč od auta.
 5. Klepnutím na Odstrániť potvrďte operáciu.

V prípade potreby môžete zakázať prístup pre kľúč od auta, ktorý ste zdieľali:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na kartu kľúča od auta.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Klepnite na meno osoby, s ktorou ste zdieľali kľúč od auta.
 5. Klepnite na Zakázať prístup. Danej osobe sa zobrazí správa, že kľúč od auta bol zakázaný.

Ak ste stratili svoje zariadenie Apple

Ak si myslíte, že ste iPhone alebo hodinky Apple Watch stratili alebo vám ich ukradli, môžete informácie o kľúči od auta zabezpečiť pomocou stránky iCloud.com alebo aplikácie Nájsť v inom zariadení Apple.

Prečítajte si, ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu alebo hodiniek Apple Watch.

Dátum zverejnenia: