Pripojenie bezdrôtového herného ovládača na Xbox k zariadeniu Apple

Pripojte si k iPhonu, iPadu, Apple TV alebo Macu bezdrôtový herný ovládač na Xbox.

Podporované herné ovládače na Xbox

  • Bezdrôtový ovládač na Xbox s rozhraním Bluetooth (model 1708)
  • Bezdrôtový ovládač na Xbox Series S
  • Bezdrôtový ovládač na Xbox Series X
  • Bezdrôtový ovládač na Xbox Elite Series 2
  • Ovládač Xbox Adaptive Controller

Spárovanie a pripojenie ovládača

  1. Stlačením tlačidla Xbox na ovládači ovládač zapnite.
  2. Stlačením tlačidla Pripojiť na ovládači a podržaním na niekoľko sekúnd ovládač prepnite do režimu párovania. Vďaka tomu bude pre zariadenie Apple rozpoznateľný.
  3. Na zariadení Apple otvorte nastavenia rozhrania Bluetooth a potom vyberte ovládač zo zoznamu zariadení v okolí.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: