Prezentovanie na diaľku počas videokonferencie pomocou apky Keynote

Apka Keynote uľahčuje prezentovanie počas videokonferencie na iPhone, iPade, Macu alebo v iCloude. 

V apke Keynote 11.2 môžete pomocou funkcií spolupráce prehrávať zdieľanú prezentáciu online s viacerými prezentátormi, ktorí sa striedajú v prezenovaní na iPhone, iPade alebo Macu. Prečítajte si, ako spolupracovať na prezentácii apky Keynote.

     


Kontrola nastavení okna z displeja prezentátora na Macu

Ak chcete, aby bolo okno z displeja prezentátora na Macu pred divákmi skryté, uistite sa, že na tabe Prezentácia v nastaveniach apky Keynote nie je vybraté nastavenie „Zobraziť okno z displeja prezentátora v iných apkách“.
Okno nastavení prezentácie v apke Keynote

Niektoré apky na videokonferencie vždy zobrazujú okno z displeja prezentátora, ak sa nachádza v zdieľanej časti obrazovky.


Spustenie prezentácie

Pred spustením prezentácie v apke Keynote na Macu sa rozhodnite, či chcete prezentáciu prehrávať v okne alebo na celej obrazovke. Prehrávanie v okne vám umožňuje získať prístup k ďalším informáciám v Macu počas prezentácie. Vyberte požadovanú možnosť: Prehrať > V okne alebo Prehrať > Na celej obrazovke.

Ak chcete spustiť prezentáciu v apke Keynote na Macu, vyberte Prehrať > Prehrať prezentáciu a potom upravte okno prezentácie na požadovanú veľkosť, ak sa prezentácia prehráva v okne.

Ak chcete spustiť prezentáciu v apke Keynote na iPhone alebo iPade, klepnutím vyberte snímku, ktorou chcete začať, a potom klepnite na tlačidlo Prehrať .

Ak chcete spustiť prezentáciu v apke Keynote pre iCloud, kliknite na tlačidlo Prehrať  na paneli s nástrojmi.


Používanie okna z displeja prezentátora v apke Keynote pre Mac a iCloud

V apke Keynote pre Mac a iCloud môžete zobraziť ovládacie prvky prezentátora v samostatnom okne. Môžete tak zobraziť poznámky prezentátora a aktuálnu a nasledujúcu snímku, zatiaľ čo publikum sa sústredí na vašu prezentáciu. 

Ak chcete zobraziť okno z displeja prezentátora v apke Keynote pre Mac, presuňte ukazovateľ myši do hornej časti okna prezentácie a kliknite na tlačidlo okna z displeja prezentátora . Ak chcete zobraziť okno z displeja prezentátora v apke Keynote pre iCloud, presuňte ukazovateľ myši do dolnej časti okna prezentácie a kliknite na tlačidlo okna z displeja prezentátora .

Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava môžete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku.

Ak chcete zmeniť veľkosť poznámok prezentátora, presuňte ukazovateľ myši kurzor na poznámky prezentátora a potom použite tlačidlá veľkosti textu .

Ak chcete zobraziť alebo skryť miniatúry, kliknite na tlačidlo miniatúr .

Okno z displeja prezentátora v apke Keynote


Zdieľanie obrazovky

V apke na videokonferencie vyberte obrazovku alebo Keynote v menu Zdieľať. Pokyny sa môžu líšiť v závislosti od vašej apky na videokonferencie.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: