Používanie regulárnych výrazov v aplikácii Numbers na iPhone, iPade, iPode touch, Macu a online na stránke iCloud.com

Vďaka spojeniu funkcií REGEX a REGEX.EXTRACT s ďalšími funkciami v aplikácii Numbers môžete vo výpočtoch v tabuľkách využívať výkon a flexibilitu regulárnych výrazov.

Regulárne výrazy sú postupnosti znakov, ktoré sa používajú na definovanie vzorov vyhľadávania. Jednoduchým zoskupovaním týchto znakov môžete vytvárať sofistikované pravidlá na hľadanie hodnôt v textových reťazcoch. Aplikácia Numbers 10.1 obsahuje dve funkcie na prácu s regulárnymi výrazmi: REGEX a REGEX.EXTRACT. Prostredníctvom ich spojenia s nasledujúcimi funkciami môžete vyhľadávať dáta v tabuľkách, zisťovať ich zhodu a nahradzovať ich:

 • FIND
 • SEARCH
 • SUBSTITUTE
 • TEXTAFTER
 • TEXTBEFORE
 • TEXTBETWEEN
 • COUNTMATCHES
 • AVERAGEIF
 • AVERAGEIFS
 • COUNTIF
 • COUNTIFS
 • IF
 • IFS
 • MINIFS
 • MAXIFS
 • SUMIF
 • SUMIFS
 • MATCH
 • XMATCH
 • LOOKUP
 • VLOOKUP
 • HLOOKUP
 • XLOOKUP

 

Dátum zverejnenia: