Prispôsobenie úrovne zvuku slúchadiel v iPhone alebo iPade

V systémoch iOS a iPadOS 14 a novších môžete pomocou funkcie Prispôsobenie slúchadiel zosilniť jemné zvuky a upraviť určité frekvencie podľa svojich sluchových potrieb.

Pár slúchadiel AirPods s iPhonom, ktorý zobrazuje vlastné nastavenie zvuku s otázkou, ktorá zvuková ukážka znela lepšie. 

Funkcia Prispôsobenie slúchadiel funguje s týmito slúchadlami:

 • AirPods (3. generácia)
 • AirPods Max
 • Apple EarPods (s 3,5 mm konektorom alebo konektorom Lightning)
 • AirPods (2. generácia)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro
 • Beats Fit Pro

Ak so slúchadlami AirPods používate funkciu automatického prepínania zariadení, vaše vlastné nastavenia zvuku sa budú prenášať medzi iPhonom, iPadom a spárovanými hodinkami Apple Watch (so systémom watchOS 7), do Macu sa však neprenesú.


Nastavenie funkcie Prispôsobenie slúchadiel

 1. Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Zvuk a obraz > Prispôsobenie slúchadiel. Zapnite Prispôsobenie slúchadiel.
 3. Vyberte, ako chcete použiť vlastné nastavenia zvuku:
  • Zapnite možnosť Telefón, ak chcete tieto nastavenia použiť pre telefonické hovory, hovory FaceTime a apky na videohovory od tretích strán.
  • Zapnite možnosť Médiá, ak chcete tieto nastavenia použiť pre hudbu, filmy, podcasty, audioknihy, Siri, odkazovač a funkciu Aktívne počúvanie.
 4. Prispôsobenie nastavení zvuku slúchadiel:

Použitie vlastných nastavení zvuku

 1. Resetovanie aktuálnej konfigurácie zvuku na predvolené nastavenia:
  • Prejdite na Nastavenia > Hudba > Ekvalizér a potom klepnutím na Vyp. vypnite ekvalizér apky Hudba.
  • Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Zvuk a obraz a upravte posuvník vyváženia zvuku. Nastavte vyváženie hlasitosti zvuku do stredu.
 2. Pripojte slúchadlá. Uistite sa, že sa nachádzate v tichom prostredí.
 3. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Zvuk a obraz > Prispôsobenie slúchadiel. Klepnite na Vlastné nastavenia zvuku.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Potom klepnite na Vlastné nastavenia zvuku, čím použijete vlastné nastavenia navrhnuté na základe vášho výberu. Kedykoľvek môžete obnoviť štandardné nastavenia.

Použitie audiogramových údajov z apky Zdravie

Klepnite na Vlastné nastavenie zvuku a potom na Použiť audiogram, čím použijete audiogramové údaje z apky Zdravie a upravíte nastavenia zvuku.

Ak je váš audiogram takmer symetrický, funkcia Prispôsobenie slúchadiel spriemeruje obe uši a daný profil priradí k ľavému aj pravému zvukovému kanálu. Ak je audiogram asymetrický, ľavý a pravý kanál prispôsobí zdravšiemu uchu.

Manuálna úprava nastavení zvuku

Na obrazovke Zvuk slúchadiel môžete manuálne prispôsobiť nastavenia tónu a zosilnenia. Klepnite na Prehrať ukážku a vypočujte si zvukovú ukážku s aktuálnymi nastaveniami. Tieto nastavenia môžete meniť pri prehrávaní ukážky, aby ste ich mohli porovnať.

Prispôsobenie vyváženia hlasitosti zvuku medzi ľavým a pravým kanálom:

 1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Zvuk a obraz.
 2. Upravte posuvník vyváženia zvuku.

Naučte sa prispôsobiť vyváženie hlasitosti zvuku medzi ľavým a pravým kanálom, ak v slúchadlách AirPods Pro alebo AirPods Max používate režim transparentného posluchu.


Prispôsobenie režimu transparentného posluchu v slúchadlách AirPods Pro

Funkcia Prispôsobenie slúchadiel podporuje režim transparentného posluchu v slúchadlách AirPods Pro, vďaka čomu sú tiché zvuky zreteľnejšie a okolité zvuky sú prispôsobené vašim sluchovým potrebám. Prečítajte si viac o režime transparentného posluchu a o tom, ako ho zapnúť.

Nastavenia funkcie Prispôsobenie slúchadiel môžu pri zapnutom režime transparentného posluchu zmeniť spôsob, akým počujete svoj hlas, prípadne zvýšiť úroveň okolitého šumu. Možno budete musieť tieto nastavenia upraviť, aby ste našli také, ktoré vám vyhovujú najviac. Môžete začať jemnejšími úpravami, napríklad nastavením posuvníka tónu a zosilnenia. Potom môžete prejsť na nastavenia, ktoré vám pomôžu zosilniť hlasy ostatných ľudí či zvuky okolia.

Prispôsobenie nastavení režimu transparentného posluchu:

 1. Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Vložte si slúchadlá AirPods Pro do uší a pripojte ich k iPhonu alebo iPadu.
 3. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Zvuk a obraz > Prispôsobenie slúchadiel > Transparentný posluch.
 4. Klepnite na Vlastný transparentný posluch a zapnite ho.

Vyváženie hlasitosti zvuku medzi ľavým a pravým kanálom môžete upraviť nastavením posuvníka vyváženia. Nastavenia režimu transparentného posluchu môžete upraviť aj klepnutím na tlačidlo Sluch v ovládacom centre.


Používanie funkcie Zosilnenie konverzácií na slúchadlách AirPods Pro

Funkcia Zosilnenie konverzácií umožňuje slúchadlám AirPods Pro zamerať sa osobu pred vami, ktorá hovorí. Vďaka tomu budete pri rozhovore tvárou v tvár lepšie počuť.

Zapnutie funkcie Zosilnenie konverzácií:

 1. Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Vložte si slúchadlá AirPods Pro do uší a pripojte ich k iPhonu alebo iPadu.
 3. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Zvuk a obraz > Prispôsobenie slúchadiel > Transparentný posluch.
 4. Klepnite na Zosilnenie konverzácií.

Funkciu Zosilnenie konverzácií môžete zapnúť aj klepnutím na tlačidlo Sluch  v ovládacom centre.


Viac informácií

Prečítajte si viac o úprave nastavení zvuku v iPhone.

Dátum zverejnenia: