Používanie videí z internetu v aplikáciách Pages a Numbers

Prehrávajte videá v službách YouTube a Vimeo priamo vo svojich dokumentoch a tabuľkách v iPhone, iPade, iPode touch a Macu.

Skopírujte internetovú adresu (URL) videa z webu YouTube alebo Vimeo a potom ju pridajte do svojho dokumentu. Vy a tí, s ktorými ste dokument zdieľali, môžete video prehrať priamo v dokumente. Na prehrávanie videa je potrebné pripojenie na internet.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Pridanie videa z internetu v aplikáciách Pages a Numbers v iPhone alebo iPade

 1. Skopírujte URL adresu videa:
  • Ak používate webový prehliadač ako Safari, vyhľadajte video na webe YouTube alebo Vimeo, klepnite na URL adresu v lište s adresou navrchu stránky, klepnite na ňu znova a potom klepnite na Kopírovať. Uistite sa, že je vybratý celý odkaz, napríklad „https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo“.
  • Ak máte v zariadení nainštalovanú aplikáciu YouTube alebo Vimeo, vyhľadajte video, klepnite na tlačidlo zdieľania vo videu a potom klepnite na Kopírovať odkaz.
 2. V aplikácii Pages alebo Numbers klepnite v dokumente na miesto, kde sa má video zobraziť.
 3. Klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na Webové video.
 4. Klepnite do poľa Zadajte URL a potom na Vložiť. 
 5. Klepnite na Vložiť.*

Ak chcete video prehrať, klepnite na tlačidlo Prehrať  na videu v dokumente. Možno budete musieť znova klepnúť na tlačidlo Prehrať. Video môžete pozerať v zobrazení úprav alebo v režime čítačky.

Ak chcete video presunúť, môžete ho potiahnuť. Môžete tiež zmeniť jeho veľkosť, umiestnenie a zarovnanie tak, ako je to možné s inými objektmi. Do videa môžete pridať aj názvy a titulky.

* Niektoré URL adresy skopírované z aplikácie Vimeo nemusia v aplikácii Pages alebo Numbers fungovať. Ak máte nainštalovanú aplikáciu Vimeo a chcete skopírovať URL adresu, vyhľadajte video vo webovom prehliadači, vo výsledkoch vyhľadávania klepnite na video a podržte ho stlačené a potom klepnite na Kopírovať. Potom môžete video pridať do dokumentu.

Pridanie názvov a titulkov v iPhone alebo iPade

 1. Klepnite na video v dokumente a potom klepnite na tlačidlo Formát .
 2. Klepnite na Webové video, na Názov a titulok a potom zapnite požadované možnosti.
 3. Dvakrát klepnite na zástupný text a potom zadajte názov alebo titulok. Ak je text príliš dlhý, potiahnite úchyty výberu textového poľa. Ak nevidíte úchyty výberu, klepnite mimo poľa a potom raz klepnite na text.


Pridanie videa z internetu do aplikácií Pages a Numbers v Macu

 1. Vo webovom prehliadači ako Safari skopírujte URL adresu videa:
  • Vyhľadajte video na webe YouTube alebo Vimeo.
  • V lište s adresou vyberte celú URL adresu, napríklad „https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo“.
  • Vyberte Upraviť > Kopírovať.
 2. V aplikácii Pages alebo Numbers kliknite na dokument, do ktorého chcete video pridať.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Médiá  a potom vyberte Webové video.
 4. Vyberte Upraviť > Vložiť a potom kliknite na Vložiť.
  Podporované odkazy na video, ktoré sa vkladajú do dokumentu alebo tabuľky, sa predvolene vkladajú ako webové videá. Ak chcete zmeniť túto predvoľbu, vyberte aplikáciu Pages alebo Numbers, položku > Predvoľby a potom zrušte začiarknutie políčka vedľa možnosti Vkladať odkazy zo služieb YouTube a Vimeo ako webové videá.

Ak si chcete video pozrieť, kliknite na videu v dokumente na tlačidlo Prehrať . Možno budete musieť znova kliknúť na tlačidlo Prehrať.

Ak chcete video presunúť, môžete ho potiahnuť. Môžete tiež zmeniť jeho veľkosť, umiestnenie a zarovnanie tak, ako je to možné s inými objektmi. Do videa môžete pridať aj názvy a titulky.

Pridanie názvov a titulkov v Macu

 1. Vyberte video, kliknite na tlačidlo Formát  a potom v inšpektore kliknite na Webové video.
 2. Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť.
 3. Dvakrát kliknite na zástupný text a potom zadajte názov alebo titulok.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: