Použitie režimu čítačky v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Na prezeranie dokumentu v aplikáciách Pages, Numbers alebo Keynote v iPhone, iPade a iPode touch bez náhodného upravovania použite režim čítačky.

Zapnutie režimu čítačky

Vďaka režimu čítačky sa môžete vyhnúť náhodnému presunu objektov alebo zobrazeniu klávesnice pri prezeraní, rolovaní a interakcii s textom a objektmi. Režim čítačky minimalizuje ovládacie prvky len na to, čo potrebujete na prezeranie obsahu a vykonávanie určitých úloh. 

Ak chcete zapnúť režim čítačky, klepnite na tlačidlo režimu čítačky  v pravom hornom rohu obrazovky. Ak nevidíte tlačidlo režimu čítačky, klepnite na tlačidlo Viac  a potom klepnite na Ukončiť úpravy.

V režime čítačky môžete vykonávať napríklad tieto operácie:

  • Ak chcete zdieľať, exportovať alebo tlačiť dokument v apke Pages, Numbers alebo Keynote, klepnite na tlačidlo Viac .
  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť komentáre v apke Pages, Numbers alebo Keynote, klepnite na tlačidlo Viac a potom na Nastavenia.
  • Ak chcete v apke Pages zapnúť alebo vypnúť navigátor strán, zobrazenie dvoch strán a počet slov, na iPhone či iPade klepnite na tlačidlo Viac alebo na iPade klepnite na tlačidlo Možnosti zobrazenia .
  • Ak chcete v apke Pages na iPade zobraziť alebo skryť anotácie, klepnite na tlačidlo Možnosti zobrazenia.
  • V apke Keynote môžete prezentáciu prehrať v režime čítačky.

 

Úprava dokumentu

Ak chcete upraviť dokument, na paneli s nástrojmi klepnite na tlačidlo Upraviť.

S úpravami môžete začať aj vtedy, ak ste v režime čítačky vybrali text, objekt alebo tabuľku:

  • Dvakrát klepnite na text, potom v zobrazenom menu klepnite na Upraviť.  
  • Ťuknite na objekt alebo tabuľku a podržte ich stlačené. Potom v zobrazenom menu klepnite na Upraviť.


Otváranie a zdieľanie dokumentov v režime čítačky

Po prvej aktualizácii apky Pages, Numbers alebo Keynote 10.1 alebo novšej v zariadení sa vaše existujúce dokumenty otvoria v režime čítačky. Ak chcete upravovať dokument, stačí kliknúť na tlačidlo Upraviť na paneli s nástrojmi. 

Ak chcete, aby sa dokumenty pri prvom otvorení na zariadení vždy otvorili v režime úprav, klepnite na tlačidlo Viac, klepnite na Nastavenia, klepnite na Úpravy a zapnite funkciu Otvoriť v režime úprav.

Zdieľanie dokumentov

Keď s vami niekto zdieľa dokument, dokument sa pri prvom otvorení zobrazí v režime čítačky. Keď zdieľate dokument s ostatnými, prvýkrát sa im otvorí v režime čítačky. 

Opätovné otvorenie dokumentov

Keď znova otvoríte dokument, otvorí sa v zobrazení, v ktorom ste ho zatvorili – v režime čítačky alebo v režime úprav. 

Dátum zverejnenia: