Prehrávanie filmu alebo audiosúboru naprieč snímkami v apke Keynote na iPhone, iPade alebo Macu

Pridajte film alebo audiosúbor do viacerých snímok a nastavte, aby prehrávanie filmu alebo audiosúboru pokračovalo na ďalších snímkach, a to dokonca aj počas prechodov medzi snímkami. 

Ak chcete prehrávať film alebo audiosúbor naprieč snímkami, pridajte rovnaký súbor do snímok idúcich po sebe. Potom môžete upraviť nastavenia súboru a zmeniť tak vzhľad a zvuk filmu alebo audiosúboru pri prechode snímkami.

Napríklad môžete nastaviť hlasitosť súboru na každej snímke nezávisle alebo zmeniť pozíciu filmu na snímke počas jeho prehrávania. Kroky animácie pre ostatné objekty na snímke, napríklad Začiatok, Akcia a Koniec, fungujú aj počas prehrávania filmu.


Pridanie filmového súboru alebo audiosúboru do snímok

Ak chcete prehrávať film alebo audiosúbor naprieč snímkami, pridajte súbor do po sebe idúcich snímok v prezentácii.

Pridanie filmového súboru alebo audiosúboru do snímky v iPhone alebo iPade

 1. Vyberte snímku, od ktorej sa má začať prehrávať film alebo audiosúbor.
 2. Podľa toho, čo vidíte na paneli s nástrojmi, klepnite na tlačidlo Vložiť  a potom na tlačidlo Médiá , alebo klepnite len na tlačidlo Médiá .
 3. Pridajte súbor do snímky:
  • Ak chcete pridať film zo svojej knižnice fotiek, klepnite na Fotka alebo Video , nájdite príslušný súbor a klepnite naň.
  • Ak chcete pridať film alebo audiosúbor, ktorý je na iCloud Drive alebo inde, klepnite na Vložiť z, nájdite daný súbor, vyberte ho a klepnite na Otvoriť.
 4. Umiestnite súbor na želané miesto na snímke a podľa potreby upravte jeho veľkosť.
 5. Pridajte súbor do všetkých po sebe idúcich snímok, v rámci ktorých sa má film alebo audiosúbor prehrávať.
 6. Na každej snímke klepnutím vyberte film alebo audiosúbor, klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na Film a potom zapnite možnosť Prehrať naprieč snímkami.
 7. Možnosť Prehrať naprieč snímkami vypnite na poslednej snímke, na ktorej sa má súbor prehrať.

Keď zapnete možnosť Prehrať naprieč snímkami na niektorej snímke, film alebo audiosúbor sa bude prehrávať aj na nasledujúcej snímke, aj ak ste na nej toto nastavenie vypli. Napríklad ak chcete prehrávať film na piatich snímkach, ale nechcete, aby sa prehrával na šiestej, možnosť Prehrať film naprieč snímkami zapnite na prvých štyroch snímkach. Potom toto nastavenie vypnite na piatej snímke. Film sa bude prehrávať až po piatu snímku a prehrávanie sa pri prechode na šiestu snímku zastaví.

Pridanie filmového súboru alebo audiosúboru do snímky v Macu

Používajte filmové súbory a audiosúbory vo formáte, ktorý QuickTime podporuje v Macu. Ak nemôžete pridať alebo prehrať filmový súbor alebo audiosúbor, skúste pomocou programov iMovie, QuickTime Player alebo Compressor previesť audiosúbor do formátu MPEG-4 (s príponou .m4a) alebo filmový súbor do formátu QuickTime (s príponou .mov).

 1. Pridajte súbor do snímky, z ktorej sa má súbor začať prehrávať:
  • Ak chcete pridať súbor zo svojej knižnice fotiek alebo skladbu zo svojej hudobnej knižnice, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Médiá, kliknite na Filmy alebo Hudba a potom súbor potiahnite na snímku.
  • Ak chcete pridať súbor zo služby iCloud Drive alebo iného umiestnenia, kliknite na Vybrať, nájdite príslušný súbor a potom kliknite na Vložiť.
 2. Pridajte súbor do všetkých po sebe idúcich snímok, v rámci ktorých sa má film alebo audiosúbor prehrávať.
 3. Na každej snímke kliknutím vyberte súbor, kliknite na tlačidlo Formát, kliknite na Film a potom zapnite možnosť Prehrať film (audio) naprieč snímkami. 
 4. Vypnite možnosť Prehrať film (audio) naprieč snímkami na poslednej snímke, na ktorej sa má súbor prehrať.

Keď zapnete možnosť Prehrať film (audio) naprieč snímkami na niektorej snímke, film alebo audiosúbor sa bude prehrávať aj na nasledujúcej snímke, a to aj v prípade, že ste na nej toto nastavenie vypli. Ak napríklad chcete prehrávať film na piatich snímkach, ale nechcete, aby sa prehral na šiestej, nezabudnite na prvých štyroch snímkach zapnúť možnosť Prehrať film naprieč snímkami. Potom toto nastavenie vypnite na piatej snímke. Film sa bude prehrávať až po piatu snímku a prehrávanie sa pri prechode na šiestu snímku zastaví.

Používanie rozložení snímok

Filmové súbory a audiosúbory môžete pridávať aj do rozloženia snímok a potom použiť dané rozloženie snímok pre ďalšie snímky. Filmové súbory alebo audiosúbory sa budú prehrávať na všetkých po sebe idúcich snímkach, ktoré používajú to isté rozloženie snímok. Týmto spôsobom môžete vytvoriť pohyblivé pozadia a zaistiť plynulé prehrávanie a dokonalé zarovnanie medzi snímkami.


Nastavenie hlasitosti filmového súboru alebo audiosúboru pre jednotlivé snímky

Hlasitosť filmového súboru alebo audiosúboru môžete nastaviť nezávisle pre jednotlivé snímky v Macu, prípadne hlasitosť audiosúboru v iPhone alebo iPade. Môžete napríklad chcieť znížiť hlasitosť v snímke, počas ktorej hovoríte, a potom ju zvýšiť v snímke, počas ktorej nehovoríte.

Nastavenie hlasitosti audiosúboru v iPhone alebo iPade

 1. Na snímke, ktorú chcete upraviť, klepnite na audiosúbor.
 2. Klepnite na tlačidlo Formát , klepnite na Audio a potom potiahnite ovládač hlasitosti.

Úprava hlasitosti filmového súboru alebo audiosúboru v Macu

 1. Vyberte filmový súbor alebo audiosúbor na snímke, kliknite na tlačidlo Formát  a potom kliknite na Film alebo Audio.
 2. Potiahnite ovládač hlasitosti.


Úprava ďalších nastavení a používanie prechodov pri prehrávaní filmu naprieč snímkami

Polohu, veľkosť a otočenie filmu môžete upraviť pre jednotlivé snímky. A ak používate iné prechody, film sa bude naďalej prehrávať tak v odchádzajúcej, ako aj v prichádzajúcej inštancii prechodu.

Niektoré animácie vytvárajú pri prehrávaní filmu naprieč snímkami zaujímavé efekty. Ak použijete ako animáciu prechodu možnosť Čarovný presun, film sa bude naďalej prehrávať a roztiahne sa na celú snímku počas toho, ako bude prezentácia postupovať z jednej snímky na ďalšiu.

Ak sa váš film alebo audiosúbor neprehráva naprieč snímkami, skontrolujte zhodnosť určitých nastavení na všetkých snímkach.


Prehrávanie naprieč snímkami v prípade dlhých poznámok prezentátora

Prehrávanie filmu naprieč snímkami môže byť užitočné, ak máte dlhé poznámky prezentátora, ktoré sa nezmestia do displeja prezentátora. Ak vytvoríte niekoľko duplikátov snímky s filmom a rozdelíte do nich poznámky prezentátora, môžete kliknutím zobraziť ďalší segment poznámok, pričom film sa bude plynulo prehrávať bez ohľadu na to, aký prechod je použitý.


Ak sa film alebo audiosúbor neprehráva naprieč snímkami

Ak sa film alebo audiosúbor neprehráva naprieč snímkami, skontrolujte tieto nastavenia pre každú snímku, na ktorej sa má súbor prehrávať:

 • Nastavenie Opakovanie (Žiadne, Slučka a Slučka dopredu a dozadu) pre film alebo audiosúbor musí byť na každej snímke rovnaké.
 • Nastavenie orezania musí byť na každej snímke rovnaké (platí iba pre Mac).
 • Ak máte na jednej snímke koniec a na ďalšej snímke začiatok animácie, film alebo audiosúbor sa nebude prehrávať naprieč snímkami.
Dátum zverejnenia: