Nastavenie a používanie klávesnice Magic Keyboard pre iPad

Prečítajte si, ako nastaviť a používať klávesnicu Magic Keyboard s iPadom Pro.

Obrázok iPadu s klávesnicou Magic Keyboard 

Čo potrebujete

  • iPad Air (4. alebo 5. generácia), 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia alebo novší) alebo 11-palcový iPad Pro (1. generácia alebo novší)
  • iPadOS 14.5 alebo novší

Klávesnica Magic Keyboard 1. generácie (A1998) je funkčne kompatibilná s 12,9-palcovým iPadom Pro (5. generácia) s displejom Liquid Retina XDR. Vzhľadom na to, že tento iPad Pro je trochu hrubší, môže sa stať, že keď ho zatvoríte, klávesnica Magic Keyboard nebude pasovať presne (najmä ak sú nasadené chrániče obrazovky).

Pripojenie klávesnice Magic Keyboard k iPadu

  1. Klávesnicu Magic Keyboard položte na rovný povrch tak, aby pánt smeroval od vás a navrchu bolo logo Apple.
  2. Otvorte kryt. Vrchná časť krytu sa odkloní od vás. 
  3. Kryt nakloňte do požadovaného uhla alebo na maximum.
  4. Položte iPad na klávesnicu Magic Keyboard. Zadné objektívy by mali byť v ľavom hornom rohu, aby zapadli do výrezu v klávesnici Magic Keyboard.

Prečítajte si, čo robiť, ak klávesnicu Magic Keyboard nemožno pripojiť k iPadu.

Používanie klávesnice Magic Keyboard

Keď ku klávesnici Magic Keyboard pripojíte iPad, nemusíte ju párovať, zapínať ani nabíjať. 

Otvorenie klávesnice Magic Keyboard s pripojeným iPadom

Obrázok klávesnice Magic Keyboard s iPadom

 

  1. Klávesnicu Magic Keyboard položte na rovný povrch tak, aby pánt smeroval od vás a navrchu bolo logo Apple.
  2. Kryt otvorte do požadovaného uhla alebo na maximum.

Zobudenie iPadu pomocou klávesnice Magic Keyboard

Ak chcete iPad zobudiť, stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici Magic Keyboard. Po ďalšom stlačení klávesu sa zobrazí zamknutá plocha. Odomknite iPad pomocou Face ID, pomocou Touch ID, zadaním kódu na klávesnici Magic Keyboard alebo klepnutím na obrazovku ako zvyčajne.

Úprava zorného uhla

Nakláňaním iPadu nahor a nadol si môžete nastaviť vyhovujúci zorný uhol. 

Úprava nastavení trackpadu a jasu klávesnice

Ak chcete upraviť trackpad, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Trackpad. Môžete zmeniť rýchlosť pohybu kurzora, ako aj smer rolovania. A môžete aj zapnúť alebo vypnúť kliknutie klepnutím a sekundárne kliknutie dvomi prstami.

Jas klávesnice Magic Keyboard sa podobne ako v prípade iPadu automaticky prispôsobuje podľa svetelných podmienok okolo vás. Ak chcete jas klávesov na klávesnici Magic Keyboard upraviť manuálne, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Hardvérová klávesnica.

Nabíjanie iPadu

iPad môžete nabíjať ako zvyčajne zapojením kábla USB-C do portu USB-C na iPade. Alebo môžete kábel USB-C zapojiť do portu USB-C na klávesnici Magic Keyboard. Vaša klávesnica Magic Keyboard nemusí byť nabitá.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa iPad Pro nenabíja, keď je pripojený ku klávesnici Magic Keyboard.

Port USB-C na klávesnici Magic Keyboard umožňuje napájanie, no nie je určený na prenos dát. To znamená, že doň nemôžete zapojiť vstupné zariadenie, napríklad myš USB-C. Nikdy nezapájajte jeden koniec kábla USB-C do portu USB-C na iPade a druhý koniec do portu USB-C na klávesnici Magic Keyboard. 

Prepnutie na klávesnicu na obrazovke

Na vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad písanie znakov s diakritikou alebo používanie diktovania, budete možno musieť namiesto klávesnice Magic Keyboard použiť klávesnicu na obrazovke.

Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke, klepnite na textové pole, dotknite sa tlačidla tlačidlo so šípkou dolu v pravom dolnom rohu obrazovky iPadu a držte ho, až kým sa nezobrazí klávesnica na obrazovke. Ak chcete klávesnicu znova skryť, klepnite na obrazovke iPadu na tlačidlo tlačidlo Skryť klávesnicu.

Viac informácií

Na klávesnici Magic Keyboard pre iPad sa nachádzajú magnety, ktoré iPad držia bezpečne na mieste. Na magnetický prúžok na vnútornej strane klávesnice Magic Keyboard alebo medzi iPadom a klávesnicou Magic Keyboard neklaďte karty s uloženými informáciami, napríklad kreditné karty alebo karty od hotelových izieb. Takýto kontakt by mohol kartu demagnetizovať.

Dátum zverejnenia: