Nastavenie a používanie klávesnice Magic Keyboard pre iPad

Prečítajte si, ako nastaviť a používať klávesnicu Magic Keyboard s iPadom Pro.

Čo potrebujete

Ak chcete používať klávesnicu Magic Keyboard pre iPad, potrebujete 12,9-palcový iPad Pro (3. a 4. generácia) alebo 11-palcový iPad Pro (1. a 2. generácia) s iPadOS 13.4 alebo novším.

Pripojenie klávesnice Magic Keyboard k iPadu

  1. Klávesnicu Magic Keyboard položte na rovný povrch tak, aby pánt smeroval od vás a navrchu bolo logo Apple.
  2. Otvorte kryt. Vrchná časť krytu sa odkloní od vás. 
  3. Kryt nakloňte do požadovaného uhla alebo na maximum.
  4. Položte iPad na klávesnicu Magic Keyboard. Zadné objektívy by mali byť v ľavom hornom rohu, aby zapadli do výrezu v klávesnici Magic Keyboard.

Používanie klávesnice Magic Keyboard

Keď ku klávesnici Magic Keyboard pripojíte iPad, nemusíte ju párovať, zapínať ani nabíjať. Takto klávesnicu Magic Keyboard otvoríte a môžete ju používať.

Otvorenie klávesnice Magic Keyboard s pripojeným iPadom

 

  1. Klávesnicu Magic Keyboard položte na rovný povrch tak, aby pánt smeroval od vás a navrchu bolo logo Apple.
  2. Kryt otvorte do požadovaného uhla alebo na maximum.

Zobudenie iPadu pomocou klávesnice Magic Keyboard

Ak chcete iPad zobudiť, stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici Magic Keyboard. Po ďalšom stlačení klávesu sa zobrazí zamknutá obrazovka. Odomknite iPad pomocou funkcie Face ID alebo zadaním kódu na klávesnici Magic Keyboard alebo klepnutím na obrazovku ako zvyčajne.

Úprava zorného uhla

Nakláňaním iPadu nahor alebo nadol si môžete nájsť ideálny zorný uhol. 

Úprava nastavení trackpadu a jasu klávesnice

Ak chcete upraviť trackpad, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Trackpad. Môžete zmeniť rýchlosť pohybu kurzora, ako aj smer rolovania. A môžete zapnúť alebo vypnúť kliknutie klepnutím a sekundárne kliknutie dvomi prstami.

Ak chcete upraviť jas klávesov na klávesnici Magic Keyboard, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Hardvérová klávesnica. Potom potiahnutím posuvníka Podsvietenie klávesnice doprava alebo doľava zvýšte alebo znížte jas klávesov.

Nabíjanie iPadu

iPad môžete nabíjať ako zvyčajne zapojením kábla USB-C do portu USB-C na iPade. Alebo môžete kábel USB-C zapojiť do portu USB-C na klávesnici Magic Keyboard. Vaša klávesnica Magic Keyboard nemusí byť nabitá.

Port USB-C na klávesnici Magic Keyboard umožňuje napájanie, no nie je určený na prenos dát. To znamená, že doň nemôžete zapojiť vstupné zariadenie, napríklad myš USB-C. Nikdy nezapájajte jeden koniec kábla USB-C do portu USB-C na iPade a druhý koniec do portu USB-C na klávesnici Magic Keyboard. 

Prepnutie na softvérovú klávesnicu

Na vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad písanie znakov s diakritikou alebo používanie diktovania, budete možno musieť namiesto klávesnice Magic Keyboard použiť softvérovú klávesnicu.

Ak chcete zobraziť softvérovú klávesnicu, klepnite na kláves so šípkou nadol na klávesnici Magic Keyboard a potom stlačte kláves  a podržte ho, kým sa nezobrazí softvérová klávesnica. Ak chcete klávesnicu opäť skryť, klepnite na kláves .

Ďalšie informácie

Na klávesnici Magic Keyboard pre iPad sa nachádzajú magnety, ktoré iPad držia bezpečne na mieste. Na magnetický prúžok na vnútornej strane klávesnice Magic Keyboard alebo medzi iPadom a klávesnicou Magic Keyboard neklaďte karty s uloženými informáciami, napríklad kreditné karty alebo karty od hotelových izieb. Takýto kontakt by mohol kartu demagnetizovať.

Dátum zverejnenia: