Nastavenie aplikácie Apple Music na inteligentnom televízore Samsung

Keď máte predplatné služby Apple Music, môžete využívať prístup ku skladbám, playlistom a hudobným videám z katalógu služby Apple Music. Pri počúvaní svojej obľúbenej hudby môžete sledovať dokonale zosynchronizované texty skladieb. K dispozícii máte aj prístup k svojej hudobnej knižnici priamo z inteligentného televízora.

Čo potrebujete


Nastavenie aplikácie Apple Music

 1. Na inteligentnom televízore prejdite do sekcie s aplikáciami.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 3. Na uvítacej obrazovke vyberte Continue (Pokračovať).
 4. Vyberte Already a Subscriber? (Už máte predplatné?)
 5. Odtiaľto sa môžete prihlásiť pomocou účtu Apple ID a hesla, ktoré používate na predplatné služby Apple Music, a dokončiť nastavenie dvomi spôsobmi:
  • Prihlásenie na mobilnom zariadení: Naskenujte QR kód na obrazovke televízora pomocou kamery telefónu. Potom sa prihláste pomocou účtu Apple ID podľa pokynov v mobilnom zariadení a dokončite nastavenie.
  • Prihlásenie na tomto televízore: Prihláste sa manuálne so svojím účtom Apple ID pomocou diaľkového ovládača dodaného s televízorom a dokončite nastavenie.

Ak chcete pre službu Apple Music pridať ďalšie účty Apple ID, prejdite na Settings (Nastavenia) > Accounts (Účty).

Po nastavení aplikácie Apple Music môžete prechádzať a prehrávať hudbu z katalógu služby Apple Music a zo svojej hudobnej knižnice.

Môžete tiež pri počúvaní skladby sledovať jej dokonale zosynchronizovaný text. Stačí pustiť skladbu a text sa automaticky zobrazí na obrazovke.

Určitý obsah z vašej hudobnej knižnice nemusí byť v aplikácii Apple Music na inteligentnom televízore k dispozícii. A niektoré funkcie služby Apple Music nie sú k dispozícii v aplikácii Apple Music na inteligentnom televízore.


Resetovanie aplikácie Apple Music

V aplikácii Apple Music môžete obnoviť výrobné nastavenia, odstrániť všetky osobné informácie a odhlásiť sa zo všetkých účtov. Ak resetujete aplikáciu Apple Music na inteligentnom televízore, ktorý je tiež prihlásený do aplikácie Apple TV, obnovia sa aj pôvodné nastavenia aplikácie Apple TV. 

 • Ak chcete na inteligentnom televízore obnoviť aplikácie Apple Music a Apple TV, otvorte jednu z  týchto aplikácií a potom prejdite na Settings (Nastavenia) > Reset Apple TV and Apple Music (Resetovať Apple TV a Apple Music).
 • Ak sa chcete iba odhlásiť z aplikácie Apple Music na inteligentnom televízore, otvorte aplikáciu Apple Music a prejdite na Settings (Nastavenia) > Accounts (Účty).

Ak ste prihlásený do inteligentného televízora, ku ktorému už nemáte prístup

Ak ste prihlásený do aplikácie Apple Music pomocou účtu Apple ID v inteligentnom televízore niekoho iného alebo v inteligentnom televízore, ku ktorému už nemáte prístup, odhlásite sa použitím nasledujúceho postupu.

Na Macu alebo PC:

 1. Prejdite na stránku appleid.apple.com a prihláste sa so svojím účtom Apple ID a heslom.
 2. Rolujte nadol na zariadenia a vyberte svoj inteligentný televízor.
 3. Vyberte Odstrániť z účtu.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno].
 2. Rolujte nadol a klepnite na svoj inteligentný televízor.
 3. Klepnite na Odstrániť z účtu.

Ďalšie informácie

Dostupnosť aplikácie Apple Music sa môže líšiť v závislosti od krajiny a oblasti. Zistite, čo je k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Funkcie aplikácie Apple Music a podporované zariadenia sa tiež môžu v jednotlivých krajinách a oblastiach líšiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: