Získanie apky Apple Music na inteligentnom televízore, hernej konzole alebo streamovacom zariadení

Prečítajte si, ako si stiahnuť a nastaviť apku Apple Music na inteligentnom televízore, hernej konzole alebo streamovacom zariadení.

Inteligentný televízor so zobrazenou časťou Prechádzať v apke Apple Music 


Nastavenie apky Apple Music

 1. Prejdite do obchodu s apkami svojho zariadenia a stiahnite si apku Apple Music. Ak apku Apple Music nevidíte, je možné, že vaše zariadenie nie je podporované alebo apka Apple Music nie je vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii.
 2. Otvorte apku Apple Music.
 3. Podľa pokynov na obrazovke sa prihláste pomocou Apple ID a dokončite nastavenie:
  • Prihlásenie pomocou mobilného zariadenia: fotoaparátom telefónu naskenujte QR kód na obrazovke. Potom sa podľa pokynov na mobilnom zariadení prihláste pomocou Apple ID a dokončite nastavenie.
  • Manuálne prihlásenie: pomocou diaľkového ovládača alebo ovládača sa prihláste pomocou Apple ID v apke Apple Music alebo vo webovom prehliadači a dokončite nastavenie.

Niektorý obsah vo vašej hudobnej knižnici nemusí byť v apke Apple Music na inteligentnom televízore, hernej konzole alebo streamovacom zariadení dostupný.


Odhlásenie z apky Apple Music

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Prejdite na Nastavenia > Účet.
 3. Vyberte Odhlásiť sa.

Obnovenie pôvodných nastavení apky Apple Music

Pred predajom, darovaním alebo odinštalovaním apky Apple Music by ste ju mali resetovať. Resetovanie apky Apple Music vás odhlási z účtu, odstráni vaše osobné údaje a obnoví jej pôvodné nastavenia.

Ak resetujete apku Apple Music na inteligentnom televízore, hernej konzole alebo streamovacom zariadení, ktoré sú prihlásené aj do apky Apple TV alebo Apple TV+, obnovia sa aj pôvodné nastavenia apiek Apple TV a Apple TV+.

Ak chcete resetovať apku Apple Music:

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Prejdite na Nastavenia.
  • Na inteligentnom televízore alebo streamovacom zariadení vyberte Resetovať aplikácie Apple TV a Apple Music.
  • Na hernej konzole vyberte Resetovať Apple Music.

Ak je váš účet prihlásený do apky Apple Music na zariadení, ku ktorému nemáte prístup

Ak je váš účet prihlásený do apky Apple Music na inteligentnom televízore, hernej konzole alebo streamovacom zariadení, ku ktorým nemáte prístup, odstráňte zariadenie zo zoznamu zariadení Apple ID.

Dostupnosť apky Apple Music sa môže líšiť v závislosti od krajiny a oblasti. Zistite, čo je k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Funkcie apky Apple Music a podporované zariadenia sa tiež môžu v jednotlivých krajinách a oblastiach líšiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: